Как се определя професията в хороскопа?

Навярно няма човек, който не би искал да знае какво е призванието му в живота, в коя професионална сфера има шанс за успешна реализация и не на последно място с какво ще си изкарва насъщния.

И докато в миналото професията и статусът на бащата са се предавали на наследниците му, днес разполагаме с по-голям спектър от възможности в избора на професионално поприще. В античността съществуващата кастова система и социална йерархия не са позволявали на хората да надскочат възможностите, които обуславят средата и произходът им, навремето и браковете в Индия са се сключвали при стриктно спазване на традицията и принципа за кастова принадлежност. Днес това вече е отживелица, особено в обществата от западния свят. Но е факт, че в повечето случаи средата определя нашата реализация и възможностите на старта, а най-високият “връх” зависи от намерението, което следва духът в настоящата инкарнация.

Ще разгледаме избора на професия, статуса и кариерата от гледна точка на ведическата астрология. В тази връзка следва да се спомене, че не всеки намира своето призвание в професията, с която си изкарва прехраната. Затова следва да разграничим призванието, тоест дейността, която би ни носила максимално удовлетворение и която ни позволява да бъдем “себе си”, от професията ( занаята ), която ни осигурява определен статус в обществото и материално положение. Идеалният вариант е, когато човек намира работа по своето призвание, тоест печели от дейност, която с удоволствие би осъществявал и на безвъзмездна основа. Но за съжаление не всеки се радва на този шанс, за някои или ограниченията на средата обуславят избора, или болните амбиции на родителите.

Съвременната холистична астрология е насочена към максимално разгръщане на потенциала още от детска възраст. Успешното професионално ориентиране предполага адекватно разпознаване на способностите и на най-добрите варианти за тяхната практическа реализация. И доколкото съвременната астрология е ориентирана към психологията на личността и най-оптималното разгръщане на личностния потенциал, за разлика от античната астрология тя по-слабо отчита факторите на средата и тяхната причинно-следствена обусловеност – на принципа “Аз съм Бог”, а не “Бог е в мен”.

Да приемеш божественото присъствие в живота означава да приемеш и следваш своята съдба. За съжаление доста хора не са в синхрон с този принцип и вместо да следват пътя, отреден от съдбата, губят много енергия и време да преследват цели, които не импонират на тяхната съдба. Никой не може да извърви пътя, който не му е предначертан, колкото и да го блазни чуждият успех. Няма универсална формула на успеха, за всеки тя е строго индивидуална – тайнството, в което се посвещаваме, следвайки предначертания ни път, а не готови шаблони. Както е казал д-р Чери Картър-Скот, «израстването е процес на непрекъснато експериментиране, серия от проби, грешки и временни победи; неуспелите експерименти също са част от пътя към успеха».

В модерната астрология ключова роля се отрежда на тъй наречената свободна воля, не се взема под внимание факторът съдба и често се подценява фактът, че ако някой е дошъл на този свят, за да стане успешен бизнесмен, политик, магистрат, учен или дизайнер, за друг е начертана друга линия на развитие в момента на неговото раждане, която предполага други възможности и приоритети в живота, други върхове за покоряване. Велики откриватели се раждат един на милиони, но всеки от нас може да направи своето най-велико откритие в живота, въпросът е как се вписва това откритие в глобалната конюнктура, тоест дали идва в точното време и на точното място.

Как да открием подходящите професии?

Анализът на способностите с определяне на най-подходящите професии за родения изисква детайлен прочит на хороскопа и разглеждане на много по-широк спектър от фактори, като далеч не се изчерпва с разглеждане на 6-ти и 10-ти дом и господарите им!

В индийската астрология носители на най-основна информация за съдбата и способностите на родения са Асцендентът (Лагна) и знакът на Луната (Джанма раши). Накшатрите, в които те попадат, дават точна и доста изчерпателна характеристика на личността, дори ако не разглеждаме останалите компоненти от хороскопа. За разлика от западната астрология, в индийската водеща роля се отрежда на знака, в който попада Луната в момента на раждане, а не Слънцето. Луната символизира нашето съзнание и респективно нашите увлечения и предпочитания предвид нашата “диспозиция на ума”.

Слънцето има малко по-различно значение във ведическата астрология, явява се естествена “атмакарака” (“атма” – дух, душа, “карака” – сигнификатор) и се свързва повече с “божествената искра” вътре в нас, отколкото с нашия осъзнат Аз. Слънцето придобива по-значима роля в картите на духовните, религиозни и политически водачи. Въпреки това по своята природа Слънцето е естествен малефик – неслучайно планетите, разположени в голяма близост до Слънцето, изгубват част от силата си или изразяват присъщите им характеристики нетипично – от подчерната демонстративност, симулиране на изява до слабо забележима, прикрита изява. В повечето случаи има някаква свръхкомпенсация и заемане на “поза”, когато планетата е невидима в лъчите на Слънцето ( според характеристиките на изгорената планета ). Концепцията за изгаряне на планетите е широко застъпена в елективната и хорарната астрология ( “изгорен сигнификатор” ), но намира приложение и в наталната.

Този феномен е известен с различни имена на санскрит, най-разпространени от които са asta или moudya, astangata и dagdha. Думата moudya в буквален превод от санскрит означава “глупост”, astangata и dagdha означава “изгорен”. Това значи, че изгорената планета може да се държи като “глупак”, тоест не много адекватно, докато се намира в непосредствена близост до Слънцето.

Разбира се, тази интерпретация не бива да се прилага буквално в наталната астрология, следва да се вземе предвид и естествената природа на изгорената планета и нейната “поносимост” със Слънцето. Споменавам за феномена изгаряне неслучайно, тъй като при анализа на статуса и професионалната реализация планетите се разглеждат и по слънчева домификация, тоест в зависимост от това в кой знак/дом попадат спрямо Слънцето. Затова всяка планета в близък съвпад или един знак с него може да придобие специално значение; има и редица йоги ( планетни комбинации ), в които участва дневното светило.

Астрологични фактори на професията в хороскопа

И така, какви фактори се разглеждат при анализа на призванието и професионалните възможности?

Наред със знака и накшатрата на Лагна ( Асцендента ) и Луната се разглеждат т.нар. артха ( материални ) домове – втори, шести и десети, а по-конкретно за материалното състояние и доходите – втори и единадесети. Особено внимание се обръща на упачайа домове ( upachaya, домове на растежа ) – 3ти, 6ти, 10ти, 11ти, като най-важният сред тях е десети – т.нар. карма бхава, който се свързва с нашия статус в обществото, а статусът е продукт на нашите дела, включително и от миналите инкарнации на душата.

Трети дом в хороскопа може да съдържа указания за нашите способности и таланти, за нашата мотивация и хъс да следваме целите, които си поставяме. Този дом носи успех чрез активност и лична инициатива, затова често е акцентиран в картите на “self-made” хората.

Шести дом се свързва с препятствията и враговете ( и с умението да ги преодоляваме ), но се счита, че с течение на времето разположените в него планети започват да работят в полза на родения. И все пак тук акцентът е свързан с обслужващи дейности, било то и на по-висока административна длъжност – “в полза роду”.

Основните фактори, които следва да бъдат разгледани, включват:

  • Лагна (Ascendent);
  • Планети в 10 дом;
  • Планети, аспектиращи 10 дом;
  • Господар на 10 дом;
  • Йоги с участието на господаря на 10 дом или на планетите в 10 дом;
  • Сигнификатори на 10 дом – Слънцето, Меркурий, Юпитер и Сатурн като “кармакарака”;
  • Планетите със статус на “атмакарака” (AK) и “аматякарака” (AmK);
  • Производните карти навамша/D9 (дхарма, призвание) и дашамша/D10 (професия, кариера, социален статус).

Има и редица специфични Лагни, които се разглеждат за по-прецизен и задълбочен анализ на възможностите.

Тук са изброени по-важните фактори, но за да е пълен анализът, се включват и други. Целта на анализа не е да обхване целия спектър от фактори, а нагледно да представи как работят основните принципи във ведическата астрология, затова се изброява необходимият минимум.

Практикум

Нека разгледаме примерна карта, която принадлежи на Емет Лесли Бенет – известен американски лингвист и археолог, който допринася за разшифроването на “линейно писмо Б” – азбуката, използвана още в крито-микенската култура, задълго до появяването на гръцката азбука.

Бенет е роден на 12 юли 1918 година в Минеаполис, САЩ, в 2 ч. 35 мин. местно време.

Посещава Университета в Синсинати, където изучава класически науки и получава няколко научни степени – бакалавър, магистър и доктор; там се обучава при известния археолог Карл Блеген. По време на Втората Световна война работи като криптограф. Академичната му кариера започва в Университета Йейл и в Тексаския Университет, след което в течение на почти три десетилетия преподава в Университета Уисконсин-Мадисън. През 2001 година Бенет получава златен медал от Американския университет по археология за изключителен принос в областта на археологията.

Асцендентът и Луната в рождената му карта попадат в две от най-благоприятните накшатри – Рохини и Магха. Според древната легенда за 27-те накшатри, Рохини е била любимата жена на Чандра, лунния бог. Управител на тази накшатра е Луната, тук попада и Венера в хороскопа. Накшатра Магха се свързва с кралската звезда Регул, а нейният управител е Кету. Тази накшатра, ако в нея е разположен Асцендентът, Луната или други важни планети-сигнификатори, често дава висока позиция в живота, респект и престиж. В наталната карта Луната е растяща и се намира в 4 дом, където има т.нар. диг бала ( “сила на движение” ), така че нейното влияние е преобладаващо благотворно.

Следва да се отчете наличието на Малавя йога в хороскопа – една от разновидностите на Махапуруша йога. Тя се формира от Венера, разположена в знака Телец на Асцендента, при това в кендра ( ъглов дом ) от Луната. Венера не само е Лагнеш в хороскопа ( господар на изгряващия знак ), а има и статус на аматякарака, тоест помощник, съветник на атмакарака ( Слънцето ). Тя също се взема под внимание при анализа на предпочитанията към определен тип професия или дейност. Венера получава аспект от Раху в Скорпион, което предполага някакъв вид изследователска работа, свързана с материалната култура ( Венера в Телец ), а влиянието на Кету дава афинитет към антики, реликви и уникати, тоест предмети със специална/уникална стойност.

Съчетанието на Венера с Кету в знак, в който тя има есенциално достойнство, може още повече да акцентира нейните характеристики – усет за красота, хармония и пропорция, естетизъм. Влиянието на Кету/Венера може да даде и афинитет към предмети с антикварна стойност, да направи родения ценител на антиките, любител на изкуствата. Това влияние е още по-подчертано с оглед на това, че Венера се намира в 10 дом от Луната и го управлява, както и 3 дом от Луната, така че никак не е изключено да е бил ценител на приложните изкуства.

Венера придобива още по-голямо значение в хороскопа, имайки предвид, че съвпадът ѝ с Кету анулира трудна конфигурация, известна като Кала Сарпа йога. По една от системите за афетика (шадбала) Венера получава най-много точки сила, впрочем това се вижда и с “просто око”, без допълнителни изчисления. Въпреки всичко съвпадите с възлите са трудни, на физическо ниво Кету може да внесе афликция в областите на които Венера е естествен сигнификатор. Но въпреки това влиянието на Венера е доста по-подчертано, докато Кету е слаб в знака Телец.

Следва да се обърне внимание, че Кету е духовна и кармична планета ( мокшакарака ), а Венера е брахманична планета и символизира “шукра” – семето на живота и на духовното познание в най-чистия му вид. Имайки предвид, че Венера се намира в собствен знак и съвпадът с Кету е в Лагна, можем да говорим за една от разновидностите на Раджа йога с участието на възлите, която дава на родения афинитет към духовната и философската страна на живота. Във ведическата митология Шукра е мъдър учител и господар на асурите ( по подобие на Луцифер ), за който се казва, че знаел свещената Мрита сандживани мантра, която имала силата да съживява мъртвите. И може би не е случаен фактът, че притежателят на този хороскоп е доживял до дълбока старост, починал е на 93 години ( на 15 декември 2011 г. ).

Влиянието на накшатрите също определя способностите на родения, затова винаги трябва да се взема под внимание наред със знаковата позиция на планетата. Една планета може да няма есенциални достойнства в знака, но да попада в благотворна накшатра.

Накшатра Рохини предполага интерес към приложните изкуства и декорацията, а сащо така работа, свързана с организация на мероприятия и връзки с обществеността.

Накшатра Магха дава благоприятни възможности за собствен бизнес и работа в голяма организация, в случая с Бенет има висока социална позиция и респект във връзка с преподаване в престижни университети. Влиянието на Магха дава отлични организаторски способности, умение роденият да ги презентира, да печели висока оценка и уважение – качества, които са необходими и в научно-преподавателските среди. Според някои източници благотворна Луна, разположена в 4 дом, може да даде висок статус в обществото, дори коронация ( в картата на високопоставена особа ), в нашия случай Луна в Магха в 4 дом е дала респект и уважение в обществото. Четвърта “пада” ( последна четвърт ) на накшатра Магха попада под влияние на знака Рак и неговия управител, затова тук влиянието на Луната става още по-силно. Тази пада се характеризира с набожност, милосърдие, добра наследственост.

Кои са астрологичните фактори, обуславящи неговото академично образование, реализацията му в интелектуалните среди и способностите в науката?

Във втори дом в хороскопа се намират Слънцето и Юпитер, а в 4 дом е разположена Луната в накшатра Магха, което загатва за добро потекло и благоприятен старт в началото на живота, осигурен от семейството още на етапа на формалното ( основно ) образование.

За афинитет към науките говори позицията на Меркурий в един знак със Сатурн в 3 дом, при което Меркурий управлява 5 дом ( интелект, висше образование ). За Лагна в Телец Сатурн е Раджа йога карака, тоест планета, даваща благотворен резултат. В картата Сатурн управлява 9 и 10 дом, като в знака на 10 дом е неговата мулатрикона ( силно положение ).

Сатурн е и естествен сигнификатор на 10 дом, що се отнася до резултатите от нашия труд. Меркурий, като управител на 2 и 5 дом, в един знак с управителя на 9 и 10 дом говори за академично образование и за реализация в научните среди. За висока оценка на неговия принос от страна на обществото говори и позицията на Слънцето и Юпитер в 5 дом от Арудха лагна. Позицията на Слънцето и Юпитер, управляващ 10 дом от него, в един знак говори за виталност и енергия, а също така за висок статус, влияние и авторитет в професията, с която е ангажиран.

Марс се намира в 5 дом в Дева – в този меркуриев знак Марс дава аналитичен ум, умение да открива логически връзки и зависимости до най-дребния детайл ( 5 дом се свързва с интелекта ). В допълнение към това позицията на Меркурий и Сатурн в 3 дом дава много задълбочен интелект и афинитет към фактологията. Меркурий и Сатурн в Рак не са в силна позиция ( в знак на неприятел ), но влиянието на Луната тук е дало влечение към миналото, традициите и историческите факти, а Меркурий дава афинитет към лингвистиката ( управлява 2 дом в хороскопа, който се свързва с речта и езика ), в съчетание със Сатурн във воден знак – добра интуиция и силна памет.

Сатурн дава аспект на Марс в 5 дом, което е още един показател за логичен и подреден ум, а Раху в Скорпион в аспект към Меркурий и Сатурн в 3 дом дава добри способности за проучвателна и изследователска работа, включително и свързана със засекретена информация ( намира се в 10 дом от Арудха лагна ), предполага и добра “фотографска” памет. Марс управлява 7 и 12 дом, така че аспектът на управителя на 10 дом с него предполага и работа, свързана по някакъв начин с чужбина и чужди култури.

Накшатра Пушйя, в която се намира Меркурий, дава указания за научна работа като един от възможните варианти, а накшатрата на Сатурн (Ашлеша) се свързва с някакъв вид тайна работа ( засекретени обекти, засекретена/конфиденциална информация ) и с шпионажа.

Ашлеша се управлява от Меркурий, но за тази накшатра се казва, че е рождена звезда на Кету – господаря на свещените наги ( змийски божества ). Влиянието на тази накшатра се свързва също така с езотериката и окултното, дава добри наблюдателни и интуитивни способности.

В картата на Бенет Сатурн управлява 10 дом и тук влиянието е буквално – работил е като криптограф и по време на Втората Световна война и е разчитал японски шифровани писма ( без никога да е учил японски! ), цялата си изследователска дейност и кариера е посветил на лингвистиката и разгадаването на мистерията на античната писменост.

Комбинациите между планетите също трябва да се отчитат при определяне на по-изявените способности, сред тях заслужават внимание следните:

• Меркурий и Сатурн в един знак предполагат успех в издателската дейност, в продажбата на книги, учебници и други печатни издания, особено с научна, тясно специализирана или експертна тематика.
• Слънцето и Юпитер в един знак предполагат висок социален статус, работа в правителствената, образователната или духовната сфера, в някоя хуманитарна или религиозна институция.

Потвърждение за това можем да видим и в производните карти D9 и D10, където следва да обърнем внимание на позицията и силата на господаря на 10 дом в D1.

И в двете производни карти Сатурн е есенциално силен, което компенсира слабата му знакова позиция в основната карта, D1.

В навамша (D9) Сатурн попада в знака Козирог, накшатра Шравана, която дава историци, лингвисти и преподаватели, хора с интерес към науката и към античните манускрипти. Луната и Венера в D9 са в накшатра Ашлеша, която също дава афинитет към мистичното и окултното, към скритата страна на живота, и получават директен аспект от Сатурн.

В дашамша (D10) Сатурн също е много силен – в знак на екзалтация. В D10 Сатурн участва в конфигурация с Марс и Кету в знака Везни, което предполага успехи в научната, аналитична и изследователска работа, но също така би могло да даде афинитет към строителството и архитектурата, в случая има връзка с археологията. Сатурн аспектира Луната и Меркурий в D10, което също дава потвърждения за научна работа.

Венера и Юпитер попадат в един знак ( Лъв ) и са в аспект със Слънцето, което предполага успех в хуманитарните науки, в литературната дейност, в теософията. И ако часът на раждане не е малко по-късен, Венера и Юпитер попадат в 5 дом от Лагна в D10, а Луната е в 9 дом, което по принцип е много благотворна комбинация за такъв вид дейност.

Следва да споменем и за някои по-важни планетни йоги. В картата на Бенет има Дхана йога, носеща материален успех. Тя се формира от Юпитер, управляващ 11 дом, разположен в един знак със Слънцето ( управител на 4 дом ) във втори дом в хороскопа. При това Слънцето е атмакарака. Има и благоприятна Раджа йога, в която участват Меркурий като управител на 5 дом и Сатурн като управител на 9 и 10 дом.

От направения кратък анализ се убеждаваме, че ведическата астрология разполага с много прецизен инструментариум за разбулване на най-трудните за тълкуване карти и на скритите аспекти на личността. Самото разделяне на Зодиака на лунни накшатри дава възможност за много по-задълбочен анализ, отколкото интерпретацията само на знаковите позиции на планетите и техните есенциални достойнства, и също така спестява необходимостта от допълнително разглеждане на неподвижните звезди в хороскопа, тъй като лунният Зодиак е интегрирал в себе си влиянието на неподвижните звезди, което обуславя и характеристиките на всяка една накшатра.

Завършвам статията с една мъдра сентенция на английския писател Куентин Крист, която гласи: «В живота трябва да намериш онова, което ти приляга, и после да престанеш да се преструваш». Такъв е смисълът на нашето призвание.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.