Астрологическите изследвания на К. Г. Юнг

Френският астролог и изследвател Мишел Гоклен не е единственият, който се доверява на математическия апарат на статистическия анализ в търсенето на потвърждение на астрологическите зависимости.

Още елинските астролози са постулирали, че астрологията предполага нейната истина да може да бъде потвърдена чрез наблюдение. Това може да бъде направено чрез сравняване на събитията от живота и движението на небето и небесните тела по него.

Карл Густав Юнг например се заема да проучи влиянието на светилата, които той смята че въздействат директно и физически върху човека. Към края на живота си държи да разполага в хороскопа на всеки от своите пациенти, смятайки го за прекрасно ръководство за характера и психологическото състояние на човека. Той прави и някои прости наблюдения, за да провери древното астрологическо схващане, че съществува специфично положение в хороскопите на брачните партньори. Без да претендира за изчерпателност, провежда изследване на 483 брачни двойки и установява показателна връзка между Слънцето и Луната в техните хороскопи. Съставяйки партньорски хороскопи устаноявява, че Луната на жената често е в съвпад със Слънцето на мъжа – аспект, който се възприема като най-благоприятен за брака.

Юнг е пионерът, който променя мисленето на по-късните астролози за времето, духовното отражение на външните събития, както и същността на причино-следствените връзки в астрологическия модел. Той въвежда концепцията за синхроничността, която слага точка на много от натрупаните недоразумения в “чисто” каузалната астрология.

Синхроничността е склоността на събитията или характеристиките да се появяват и случват заедно (едновременно), в синхронични групи, без между тях обезателно да съществува причинно-следствена връзка. При това всяко едно отделно събития или феномен си има своя логична доказуема каузална линия, която го обуславя, но между отделните линии на събитията такава връзка не съществува.

Синхроничността се дължи на фините връзки, които съществуват между материята и явленията във Вселената и както Волфганг Паули я нарича – “задкулисна физика”. За жалост тези взаимовръзки не могат да се извлекат чрез логически умозаключения с непротиворечивата и полярна логика (каузална логика), с която работим. Единственият начин да се изследват синхроничните групи е чрез наблюдение и статистика, описвайки кои събития и характеристики се появяват заедно и кои избягват да го правят.

Юнг се опитва също така да се взре в границата между метафизичната и философска страна на астрологията и практическото ѝ приложение. Тази нейна двойнствена природа е коментирана от много автори, а Франц Бол, казва по този повод:

Астрологията иска да бъде и религия и наука в същото това време: това бележи цялата ѝ същност.

Юнг страстно се занимава с астрология, особено към края на живота си, и приема, че хороскопът представлява “картина” на ума и протичащите в него процеси и взаимоотношенията между символите (архетипите) са отразени в него. По-късно много психоаналитици, като Фритц Рийман, доразвиват и използват тази негова идея в своята консултантска и лечебна практика. Юнг дава едно от най-красивите определения на същността на хороскопа:

Ние сме родени в даден момент и на дадено място, подобно на реколтата от вино, ние притежаваме качествата на годината и сезона в който сме родени. Астрологията не твърди нищо повече от това.

©автор Николай Колев, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.