Първи стъпки към изготвянето на хороскоп

Ако някой ви каже, че тълкуването на хороскопи е лесна работа, значи той едва ли е наясно какво точно представлява то. Да овладеем принципите на Астрологията и да ги прилагаме в карта на непознат човек с цел да му дадем полезен съвет е крайна цел до която води нелек път.

Разбирането на символния език на планетните конфигурации, които една с една не се повтарят, е равносилно на изучаване на чужд език – смес от нова лексика, нови правила, непознати конструкции и това поднесено на етапи с много практика и сричане, докато най-сетне дойде моментът на “пречупване”, когато натрупаните във времето познания ни позволят да заговорим гладко.

Хороскопът представлява сложна система от значителен брой фактори, поставени в картата в уникално и многопластово взаимоотношение помежду си. Разкриването на това многообразие далеч надхвърля простото изброяване на позиции или аспекти, тъй като съществуват характеристики, които се формират не от един конкретен фактор (планета или астрологичен аспект), а от цяла група такива, а понякога пък сложна комбинация от фактори е отговорна за изявата на един единствен феномен в живота на родения. Анализът на картата се пречупва и през натрупания опит на астролога, което е основната пречка все още да няма разработени достатъчно надеждни и полезни софтуерни системи за автоматично тълкуване.

От друга страна един конкретен фактор в картата има различни пластове на символизъм и проявление. Този ефект е много характерен за Астрологията. Ако вземем като пример нещо лесно – да речем Марс, разположен в 3-ти дом в хороскопа и господар на 7-ми. Това са различни пластове от неговия символизъм – като основен показател Марс има отношение към личността на човека (бидейки общ показател за виталитета и жизнена енергия, свързана с физическото присъствие, дейност и проявеност на родения), на втори план има отношение към делата на 3-ти дом (бидейки разположен в него и управлявайки силата на изказа, идеите и интересите на родения, близките му отношения, колегиалната среда, хората със сходни на неговите идеи и интереси и групите към които принадлежи) и на трети план има отношение към 7-ми дом (контактът с външния свят, търсенията, сближаването, опознаването на непознатото и непознатите, брака и партньорите в живота, способността да се изгражда доверие и близост). И това са само изброените в телеграфен стил прояви на тази позиция, при това изолирана от цялата карта, без да сме я видяли в контекста на всички останали планети.

Интересното, и често доста объркващо за начинаещите, е, че тези различни планове-проявления на една планета могат да не са свързани помежду си, но могат и да имат връзка, която е строго специфична за всяка конкретна карта. Тълкуването на хороскопа изисква забележителна способност да се синтезира информация от различни фактори и това не става нито с “едно поглеждане”, нито само хороскопът, без допълнителни таблици и пресмятания, е достатъчен за тази преценка.

Има един проверен, лесен, много оригинален и безпогрешен практически тест, с който може да проверите нивото на практикуващия Астрология. Извадете една непозната рождена карта и я сложете пред него на масата и го помолете да я изтълкува (или само конкретна тема от нея).

Опитният астролог никога не започва да говори на прима виста от мига, в които види непозната карта, тъй като е нужно време да се направи задълбочен анализ, и обратното онзи, който веднага се нахвърля в интерпретирането на някакъв конкретен аспект, който му е попаднал пред очите, без да следва определена система и тълкуването му е нахвърляно, фрагментарно и несвързано, има слаба практика.

Точните рождени данни са най-важни!

Преди да започнете работа по един хороскоп е задължително да разполагате с наистина точни рождени данни. А след това искайте и да научите какво точно желае да узнае допитващия се до вас.

Повечето астролози не се съобразяват с тези елементарни правила за добра практика и грешат, работейки против авторитета си, когато започват да тълкуват непознатата карта по стереотипна схема без да се интересуват от конкретния интерес на човека пред тях. Тълкуването на хороскопа по теми не означава тълкуване на хороскопа по домове и тази азбучна истина е първа крачка към практическото прилагане и дoбра консултантска практика. Това е така, тъй като към една конкретна тема в картата имат отношение много фактори и домове. Ако се налага да анализираме партньорските отношения, то не е достатъчно да погледнем свързаните със 7ми дом фактори, тъй като той посочва само способността ни да влизаме в контакт и да изграждаме и поддържаме нови отношения. Ако търсим дълбочина в разбирането им ще се наложи да отчетем позицията на Венера, както и на светилата – Слънцето и Луната, ще се наложи да потърсим информация за емоционалната страна и без съмнение ще опрем до анализа на 5ти дом, ще опрем и до възможността за съжителство между партньорите и това ще ни отведе до преценка на 4ти дом, за ежедневните предизвикателства и способността те да се коментират и преодоляват ще ни е нужен и 3ти дом, а за преодоляване на някои личностни характеристики ще опрем и до 1ви дом; а нежеланите пречки и скрити страни, несподелеността и интригата между партньорите ще търсим в 8ми и 12ти домове. Дори само това бегло описание на нужните фактори за анализа на една тема показва колко далеч по-сложна е Астрологията от простото изброяване на значенията на отделните фактори.

Подгответе се за консултацията предварително!

След като се запознаем с изискванията на клиента знаем точно какви астрологични карти и предсказвателни техники ни трябват – разпечатваме ги и започваме да ги анализираме. Стандартното, което един астролог трябва да може да прави без проблем, е тълкуване на рождена карта заедно с прогноза за една година напред, базирана най-малко на три предсказвателни техники с различен времеви мащаб и приоритет, за да е възможно да се обханат събития с различен ранг, както и периоди.

Винаги започвайте от онази тема, която е най-болна и проблематична и изисква най-спешни съвети и мерки за овладяване на проблема в нея. Ако човек идва с личен проблем и търси съвет за това как да спаси разклатените си партньорски отношения, не следва да започнете да му говорите за кариерата и успешната професионална реализация. Нелогично е и всъщност девалвира уменията ви като астролог. Подобно е да отидете на лекар с болки в корема, а той да ви каже, че имате нужда от очна операция. Така че – фокусирайте се в актуалните проблеми на питащия и едва след като му дадете полезен съвет как да ги реши може да продължите с всичко останало, което смятате за важно.

Всеки астролог има собствена система за анализ на картата, тя трябва да е така структурирана, че да е практически невъзможно да се изпусне нещо от тълкуването й, което се движи от общия архетип към детайлите и това задълбочаване може да продължава дотам, докъдето стига интереса на клиента.

Не съм привърженик на “офисната астрология” и “поглеждането на хороскопа за 10 минути” и всеки уважаващ себе си астролог следва да цени достатъчно труда си. Ето защо е важно преди да сме направили каквото и да е да знаем истинския мотив за посещението при нас.

Много внимателно се отнасяйте към хора, които идват с молба да анализирате хороскопи на трети лица, за които искат да узнаят различни подробности. Това е допустимо, ако става дума за близък човек, който е болен или не може да присъства или консултацията е по негова молба или е за дете, чийто родител иска да опознае по-добре потенциала му, за да знае как да постъпи с възпитанието или накъде да го ориентира в живота, но при всички останали случаи е препоръчително да откажете. Астрологията е инструмент, който трябва да се използва само за чисти цели и в полза на развитието на човека. Индийската астрология поставя задължителни условия за духовна чистота и добронамереност на астролога, за да има право да я практикува.

Конфиденциалността е от ключово значение, тъй като в хода на консултацията се разкриват много детайли от личния и професионален живот на човека, здравния му и финансов статус, и между него и вас трябва да съществува истинско доверие, за да сте му от полза.

Важно е също така да не се изземва възможността за лично решение на питащия, както и свободата за лични решения. Всъщност ролята на астролога свършва дотам, откъдето започва личната воля на човека. Астрологът не е ментор и “последна инстанция”, а съветите му нямат императивен характер, а само информативен. Не може да избирате вместо клиентите си, нито да им давате “готови рецепти”, които да следват. Истинският астролог уважава личната свобода и използва знанията си за напътстване и разчитане на бъдещата съдба на човека, без да е фаталист и “господар” на живота му.

Астрологът трябва да внушава увереност и да подкрепя хората със съветите си като им помага сами да се справят със съдбата си. Ние сме съветници, но не и съдници на чуждия живот и не трябва да забравяме, че самите ние не сме еталон за съвършенство. Човек не може да прескочи съдбата си, не може да промени фактите, но може да промени възприятието си за тях, както и поведението и реакциите си, когато осъзнава, че трудните моменти не го сломяват, а му помагат да осъзнае и усъвършенства личността си. Всичко, което ни се случва, е знак и правилното му тълкуване ще ни помогне по-добре да осъзнаем личната си мисия и да я следваме.

Единствено следването на собствената съдба ни прави истински свободни, защото във всяка съдба е заложена свобода. Важно е да осъзнаваме връзките, които съществуват между различните житейски сфери, които са като скачени съдове, и да се стремим да живеем осъзнато, а не подвластно на житейските навици.

С тази тема само повдигаме завесата, за да покажем какво се крие зад кулисите на една астрологична консултация, неща, които да бъдат полезни както на тези, които търсят съвет от астролог, така и на самите астролози – за тяхното усъвършенстване.

©автор Николай Колев, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.