Курс по Хорарна Астрология

Професионално обучение по Хорарна предсказвателна астрология за начинаещи. Основната цел на астрологията е да прави предсказания, посочвайки дати на бъдещи събития в хороскопа.

Овладяването й е следващата стъпка след успешно завършения онлайн курс по Рождена (натална) астрология, където сте се научили как да тълкувате рождената карта (хороскопа). Много често обаче в практиката се налага да се даде отговор на един-единствен конкретен въпрос или да концентрираме вниманието си в решаването на много конкретно питане на клиента, изискващо в същото време детайлен отговор. В този случай не е оправдано да правим сложните и пълни тълкувания на рождения му хороскоп и да проследяваме цялата прогностика, а може да се обърнем към карта, съставена за момента на задаване на въпроса, която е основният инструмент в Хорарната (часова) астрология.

Хорарната астрология се радва на изключителна популярност в САЩ, както и в Япония, където динамиката на ежедневието изисква да се вземат бързи, точни, премерени и верни решения на възникнали проблеми и това трябва да стане в реално време. Хорарната астрология може да даде отговор на вашето питане в рамките на няколко минути, докато пълният анализ на личен хороскоп изисква много повече време и усилия, които са неоправдани, ако търсите решение на един-единствен въпрос.

Още от Древността, астролозите са се опитвали да използват не само отделни фактори, но и специфични, понякога доста сложни комбинации от тях и това е довело до отделянето на нов клон от Астрологията – Хорарна и Елективна Астрология, които се занимават с даване на конкретни отговори на въпроси и определяне на подходящ момент за стартиране на определени начинания. Тези два клона са залегнали в програмата на настоящия курс.

Този вид астрология е произлязла от старогръцката “катархен астрология”, а неин прототип същестува и в Индия под названието “Прашна” (Prashna).

Най-голям тласък в развитието на Хорарната астрология има през епохата на Ренесанса, с фундаменталните трудове на Уйлям Лили. И досега написаното от него, което е побрано в един том от тритомните му събрани трудове озаглавени “Християнска Астрология”, е основа за принципите залегнали в книгите на съвременните астролози писали за Хорарната астрология.

Какво е специфичното за техниката на Хорарната Астрология?

 • Хороскопът, който съставяме не е на човека, а на зададения от него въпрос;
 • Ролята на Асцендента е определяща за решаването на изхода от въпроса;
 • Ролята на позицията на Луната, нейните аспекти и движението ѝ през зодиака са основополагащи;
 • Може да се търси отговор на голяма палитра от въпроси, касаещи отношения, вероятност да се случи дадено събитие (например: “Ще подпиша ли договор?”; “Ще успее ли сделката?”; “Ще замина ли за чужбина?”; “Ще си взема ли изпита?”), да се търси изгубен предмет или човек и др. (например: “Ще намеря ли изгубения си годежен пръстен?”; “Къде са ключовете от колата ми?”);
 • Хорарната карта дава възможност и за локализацията на предмети и хора в пространството чрез използването на т.нар. local space charts;
 • Чрез хорарната карта може да се изчисли след какъв период от време ще настъпи очакваното събитие (в дни, седмици или месеци).

Програма на Курса по Хорарна Астрология

Курсът се състои от подробни, богато илюстрирани лекции с примерни хороскопи, таблици и сравнителни схеми. Съдържанието му включва :

1./ Въведение в Хорарната Астрология. Правила за определяне на валидността на зададения въпрос. Правила за построяване на хорарната карта според локализацията на астролога и задаващия въпроса. Примери за построени хорарни карти. Правила за правилно формулиране на въпрос.

2./ Оценка на хорарната карта и дали тя е “валидна”.

 • положението на Асцендента и тълкуването му в различните части от един знак;
 • положението на Луната;
 • положението на Сатурн;
 • положението на планетата-сигнификатор на питащия;
 • как се провежда една консултация на базата на анализ на хорарна карта;
 • отделяне на отделните планове – събитиен, психологически, ментален, времеви.

3./ Изложение на класическото учение за Хорарната Астрология на Уйлям Лили и неговите последователи – значение на домовете в хорарната астрология, производни домове и тяхната интерпретация, определяне на планетите-сигнификатори за конкретния случай.

4./ Анализ на положението на Луната – значение, интерпретация, детайлност на тълкуването.

 • правила за определянето кога Луната е на “празен ход” (void of course) и значението на тази позиция;
 • анализ на аспектите на Луната и положението й в картата;
 • определяне на времето на разрешаване на въпроса.

5./ Таблица със сигнификаторите на отделните групи въпроси. Подход и анализ на хорарната карта – задължителни стъпки. Формиране на отговора на въпроса – вероятности и окончателно решение. Разглеждане на хорарни карти за

 • оценка на интимни, бизнес и формални взаимоотношения;
 • търсене на изчезнали хора, животни и предмети;
 • търсене на отговор за изхода от сделки, конкурси, представяне, интервюта и пр.;
 • търсене на отговор за медицински проблеми;
 • търсене на отговор за пътувания и премествания.

ПРЕДИМСТВА НА ОНЛАЙН КУРСА

 • Дистанционната форма на обучение не ви обвързва с посещаване на учебна зала, като така разполагате с времето си и сами решавате кога да отделите време за заниманията си по Астрология. Имате достъп до лекциите си навсякъде, където има интернет и имате достъп до email-a си;
 • Материалът в лекциите по Хорарна Астрология е разпределен на прогресивен принцип по отношение на трудност и наситеност. Отделните лекции са еднакви по обем и така напредвате равномерно, както и знаете какъв ще е обема на следващата лекция и така лесно определяте колко време ви отнема усвояването на всяка една;
 • Получените лекции по Хорарна Астрология са подробни, обемни, илюстрирани с голям брой схеми, таблици и примерни хороскопи. Всички нови понятия са обяснени обстойно. Лекциите, които получавате, остават за вас, за разлика от всички останали присъствени курсове, които не ви предоставят развити лекции и учебни материали, а разчитате само на направените записки по време на лекциите;
 • Знанията ви ще бъдат проверявани чрез поставяне на астрологически задачи за индивидулана работа в края на всяка лекция, които се проверяват от професионален астролог, като получавате отговор с неговото мнение и оценка за нивото на усвояване на материала, както и напъствия за подобряване на работата ви;
 • И не на последно място – цената на курса е значително по-ниска от тази на предлаганите в момента у нас присъствени курсове;
 • Курсът е единствен по рода си в България и за съставянето му са използвани оригинални книги на автори, авторитети в Хорарната Астрология.

Информация за хода и условията за провеждане на курса по Хорарна Астрология

 • Получавате по електронен път (чрез e-mail) 1 лекция седмично (средно 10 страници А4), като лекциите са в удобен за четене формат на електронна книга (PDF формат);
 • Програмата за четенето на лекциите, както и софтуерът за съставяне на хорарните карти са безплатни;
 • Може да изпращате въпроси по получените лекции, на които водещият курса ще ви отговори;
 • Първоначалните познания по Астрология са препоръчителни, нужно е да сте запознати с основния астрологичен символизъм – значението на планетите, домовете и зодиакалните знаци, както и комбинирането на техния символизъм;
 • Всяка лекция е придружена с писмена задача по материала, която следва да разработите, прилагайки наученото от лекцията и която се проверява от водещия курса;
 • Получавате оценка, препоръки и корекции по написаното от вас;
 • Времетраенето на курса е 6 месеца;
 • Таксата за курса се дължи при записването, а първите лекции получавате в деня на потвърденото плащане.

В края на курса, за желаещите да проверят нивото на познанията си, е предвиден финален изпит (тест) включващ тест и разработка на конкретна хорарна карта. Издържалите успешно финалния изпит получават сертификат за завършен курс по Хорарна Астрология.

Вземете своите приятни мигове от досега си с Астрологията. За записване за Курса по Хорарна Астрология и допълнителна информация за него, попълнете формата долу. Не се колебайте да ни пишете. Ще получите отговор възможно най-бързо.

  Име и Фамилия (задължително поле)

  Вашият Email (задължително поле)

  Изберете онлайн курс (задължително поле)

  Запознайте се с Условията за провеждане на курса, приемането им е задължително и се счита за сключване на споразумение между Вас и Сайта.