Контакт

Моля, използвайте формата за контакт, ако искате да се свържете с автора на сайта. Убедете се, че оставяте ваш актуален email адрес, на който да получите отговор. Предвид големият брой запитвания, които се получават в сайта, понякога отнема време да получите отговор, но очаквайте такъв при първа възможност.