Курс по Рождена Астрология

Сайтът AstroGalaxy, като лидер в обучението по Астрология у нас, предоставя възможност за дистанционен онлайн курс (обучение) по Рождена Астрология за всички желаещи да изучат основите ѝ до ниво, което да им позволи да я използват за направата и самостоятелното тълкуването на хороскопи. Професионално обучение по Астрология, което ще ви научи как да тълкувате хороскопа сами.

Астрологията е произлязла от древните звездни култове и се корени в най-старите познания на хората за света и небето. Човекът е органично свързан с обкръжаващата го среда – обществото, природата, небето над нас. Астрологията претендира да познава и тълкува тези връзки и да дава на човек напътствията, които биха му помогнали да живее живота си по най-добрия начин. Астрологията знае и може да посочи истинското място и предназначение на всеки един от нас и най-удачния път, който да следваме за постигането му.

Ако искате да научите повече за тази наука, посетите онлайн библиотеката със статии в сайта. Там ще научите Как е произлязла Астрологията?; Как са правени големите предсказания?; Каква е връзката между Астрологията и психологията?; Какво е хороскопът? и още много други интересни теми, които наистина ще ви накарат да се замислите за ролята на звездите в човешкия живот, а онлайн курсът ни по Астрология е предназначен за всички онези от вас, които искат да прекрачат границата на любопитството и да направят първите си стъпки в завладяващия свят на звездите.

Изучаването на науката Астрология никога не е било толкова лесно, достъпно и безпроблемно, колкото сега. Онлайн курсът по Астрология е интерактивно обучение, разкриващо богатството на тази наука стъпка по стъпка, без да е нужно да имате предварителни познания.

Обучението по Астрология на това ниво вече е напълно възможно и достъпно, при това на български език. По света се предлагат много хубави, полезни и добре написани курсове и книги по астрология, но заради тяхната висока цена, а и не на последно място заради езиковата бариера, те са недостъпни на хилядите любители на тази наука и желаещи да я изучават. Цъкнете тук, за да разгледате първите страници от онлайн курса по Астрология.

Какви теми се изучват в курса по Рождена Астрология?

Рождената Астрология включва познания за движението на небесната сфера, устройството на Слънчевата система, движението и циклите на планетите, географски понятия нужни за астрологията;

 • изчисляване на хороскопа, подреждане на планетните позиции и грешките, които може да се допуснат при тези изчисления;
 • качества на знаците – стихии, качества и характеристики, делене и групиране на знаците;
 • астрологичните домове – характеристика, управители (естествени, първични и вторични) и комбинации между тях;
 • астрологични аспекти – видове, характеристика, тълкуване, орбиси, аспектен баланс на хороскопа, аспектни конфигурации;
 • астрологични домове – първични и вторични, тълкуване, групиране, оценка, баланс, сила, приоритет, ред на тълкуване;
 • планети и светила (Слънце и Луна) – астрономически характеристики, планетни периоди, скорост на обхождане на зодиака, видове планети – малефици/бенефици, бавни/бързи, външни/вътрешни, астрологична характеристика и сфери на управление;
 • определяне на доминанта на хороскопа, господари, силни/слаби планети, ден на раждане, групиране на планетите по хемисфери и положение спрямо Слънцето;
 • планетни верижки, господство, качесва на планетите в различните знаци и домове;
 • теория на аспектите – видове, минорни/мажорни, апликиращи/сепариращи, аспектен баланс, тълкуване и проработване на всеки един аспект, значимост и сила, съставяне на картата и принципи на тълкуване;
 • теми в хороскопа – лична сфера, здравословно състояние и виталитет, диети, хранене, режим, предразположеност към заболявания, финансов статус, материално положение, загуби, ценностна система, образование, семейна среда, родители, минало, деца, креативност, професия и кариера, лични отношения и партньорства, публичен имидж, интеграция в колектив, ценз, пътуване в чужбина, живот зад граница, емиграция, скрити и явни врагове и трудности и много други;
 • практическо ръководство за успешно провеждане на астрологична консултация, теми за напреднали.

Като отделен курс за 2-ро ниво (напреднали) се изучават

Успешното завършване на Курса по Рождена Астрология е стъпка напред към следващото ниво на овладяването ѝ, което включва Предсказвателните техники.

 • Предсказвателна Астрология е отделно разработен курс, включващ изчерпателно изучаването на основните предсказвателни техники, използвани от професионалните астролози за предсказване на бъдещето, като слънчев годишен хороскоп, транзити, прогресивен хороскоп, символични и слънчеви дирекции, ингресии, лунации и лунни затъмнения, фирдарии, планетни цикли и периоди, индийската система (даши) на Вимшотари и много други. Тези техники се използват за правене на предсказания на времето за случване на събитията в живота на родения; изучава се обща теория на предсказвателната астрология – видове прогнози, комбиниране на предсказвателните техники, тълкуване, съставяне на прогноза, точност, падеж, приоритет на техниките, съвети за проработване на негативни техники, продължителност, сила, приоритет на действие на отделните техники;
 • Хорарна Астрология е отделен курс, който е разработен с цел да удовлетвори нарастващия интерес към Хорарната Астрология у нас. Тя е много силна и ефективна астрологична предсказвателна техника, която дава точни и подробни отговори на конкретно зададени въпроси, без да има нужда от пълно разглеждане и тълкуване на хороскопа. Прочетете повече за курса.

Предимства на дистанционния курс

 • Дистанционната форма на обучение не ви обвързва с посещаване на учебна зала, като така разполагате с времето си и сами решавате кога да отделите време за заниманията си по Астрология. Имате достъп до лекциите си навсякъде, където има интернет и имате достъп до email-a си;
 • Материалът в лекциите по Рождена Астрология е разпределен на прогресивен принцип по отношение на трудност и наситеност. Отделните лекции са еднакви по обем и така напредвате равномерно с предвидима скорост, знаейки колко време ви отнема усвояването на всяка една;
 • Получените лекции по Рождена Астрология са подробни, обемни, илюстрирани с голям брой схеми, таблици и примерни хороскопи. Всички нови понятия са обяснени обстойно. Лекциите, които получавате, остават за вас, за разлика от всички останали присъствени курсове, които не ви предоставят развити лекции, а разчитате само на собствени записки;
 • Знанията ви ще бъдат проверявани чрез поставяне на астрологически задачи за индивидуална работа в края на всяка лекция. Отговорите изпращате и те се проверяват от професионален астролог, като ви се връща неговото мнение и оценка за нивото на усвояване на материала, както и практически напътствия за подобряване на работата ви;
 • И не на последно място – цената на курса е значително по-ниска от тази на предлаганите в момента у нас присъствени курсове;
 • Курсът е единствен по рода си в България и за съставянето му са използвани оригинални книги на автори, авторитети в Рождената Астрология;
 • Към курса се предоставят и допълнителни препратки към статии и електронни книги на руски и английски език, за онези от вас, които искат да задълбочат познанията си по конкретен въпрос от материала по Рождена Астрология.

Информация и условия за провеждане на курса по Рождена Астрология

 • Лекциите се получават по електронен път ( чрез e-mail ) по 1 лекция седмично ( средно 8-12 страници А4 ), като са в удобен за четене формат на електронна книга ( PDF формат ) и можете да ги отворите и четете на всеки компютър, таблет или смартфон;
 • Програмата за четенето на лекциите, както и софтуерът за съставяне на звездните карти са безплатни;
 • Може да изпращате въпроси по получените лекции, на които водещият курса ще ви отговори;
 • Първоначални познания по Астрология не са необходими, всичко е описано в курса от А,Б. Не е нужно да сте чели предварително книги по астрология, нужно е само желание да я изучавате;
 • Всяка лекция е придружена с писмена задача по материала, в която прилагате наученото от лекцията. Получавате оценка на вашия отговор, както и препоръки и корекции по написаното от вас;
 • Времетраенето на курса е 12 месеца ( 1 година ).
 • В края на курса, за желаещите да проверят нивото на познанията си, е предвиден финален изпит, включващ тест (отговор на 10 въпроса по зададен хороскоп) и разработка на конкретна рождена карта. Издържалите успешно финалния изпит получават сертификат за завършен курс по Рождена Астрология към астроцентър AstroGalaxy.

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

Вземете своите приятни мигове от досега с Астрологията. За записване за Курса по Рождена Астрология и допълнителна информация за него, попълнете формата долу. Не се колебайте да ни пишете. Ще получите отговор възможно най-бързо.

  Име и Фамилия (задължително поле)

  Вашият Email (задължително поле)

  Изберете онлайн курс (задължително поле)

  Допълнителни теми, свързани с обучението по астрология, може да четете и следите в Астро Училище.