Поръчай Личен Хороскоп

За изчисляване и съставяне на точна интерпретация на Личен Хороскоп са нужни: 1/ да изпратите датата, часа и населеното място, където сте родени; 2/ да изберете вида астрологичен анализ, който искате да получите.

Посочването на точен час на раждане е задължително, тъй като без него не може да се изчисли хороскоп. В случай че не го знаете или имате колебания, възможностите са няколко – да попитате какво помнят родителите и/или роднините ви; да направите справка в Гражданския отдел на Общината по месторождение (ГРАО), където е архивиран протокола от раждането ви, на чието основание е издаден акта ви за раждане; или да направите същата справка в архива на АГ болницата, където сте родени. Ако обаче не успеете да узнаете точния си час на раждане или той е неточен с повече от 15 минути е нужна ректификация – астрологическа техника, която позволява да се възстанови точния час на раждане по вече посочени от вас минали събития от живота ви. Ректификацията е отделна услуга и предхожда изчисляването на хороскопа, в случай на липсващ или неточен час.

Тематичен хороскоп

(отделни теми от Личния Хороскоп)

Пълната интерпретация на рожден хороскоп е твърде обемна, а по-вероятно е проблемите ви да са концентрирани основно върху конкретна сфера от живота и имате нужда само от нейното подробно разглеждане. Тогава анализът може да засегне единствено важните и актуални сфери. Имате избор от 16 тематични хороскопа:

1/финансов статус, спестявания, притежания, инвестиции – хороскоп, касаещ материалната сфера на живота;
2/кариера, професионално развитие, собствен бизнес и статут – кариерна консултация по професионален хороскоп;
3/любов, съвместимост, емоционална сфера, връзки, секс, брак, партньорски отношения – партньорски хороскоп;
4/деца, медицински пречки, фертилни проблеми, зачеване, избор на подходящ момент, ин витро, раждане – фертилен хороскоп;
5/пътуване зад граница, емиграция, работа в чужбина, обучение в чужбина;
6/проблеми в семейството, роднински отношения, отношения с родители, братя и сестри, наследства, делби;
7/здраве, предразположение към заболявания, диети, режим, фитнес, телесен тип, полезни и вредни храни, начин на живот, правилно хранене;
8/образование, кандидатстудентски изпити, избор на учебни заведения, шанс за прием;
9/кандидатстване за нова работа, смяна на професия, перспективи, успех;
10/творчески заложби, таланти, силни страни на личността;
11/вътрешни противоречия, спънки и трудности в реализацията – в случай на продължителен период на трудности;
12/приятели, социална сфера, общуване, проблеми с комуникацията, начини за предоляването им;
13/кармични дългове, житейски цели, сфери на проявление;
14/изход от съдебни дела, искове, разводи;
15/начало на собствен бизнес, регистрация на фирма, инвестиция;
16/съдружия, договори и отговорности, рискове и изход от тях;

Разбира се, може да посочите като задание и друг, индивидуално формулиран от вас въпрос върху рождената ви карта. В полето за съобщение при поръчката долу можете да дадете допълнителна информация, която касае вашето питане.

Прогностика

Прогностиката е неделима част от личния хороскоп. Може да получите детайлна прогноза за различен желан от Вас период от време. Краткосрочната прогноза включва анализ на събитията в следващите 3 или 6 месеца. Средносрочен анализ – 1 година. Дългосрочен анализ – 2, 5, 10 години. В годишната прогноза ще получите подробна информация за очакващите Ви събития  подредена по месеци, сферата, която те касаят, датата или периодът на действие. Специално са изведени критичните дати и периоди за всеки месец, с обяснение за сферата, която касаят, както и получавате съвет как бихте могли да избегнете или смекчите техния ефект. Посочени са и важните, силни дати, когато трябва да се концентрирате и да действате, за да оползотворите максимално момента. Включва анализ на годишния хороскоп, прогресиите, транзити, слънчеви затъмнения, планетни цикли и дирекции.

Партньорски хороскоп

Ще получите детайлен анализ на всички аспекти на отношенията с партньора Ви, който ще ви помогне да вникнете добре в силните и слаби страни на вашите отношения, рисковете, точките на допир и конфликт, стабилността, продължителността, динамиката и перспективите. Ще Ви помогне да осъзнаете характеровите особености ,силните и слаби страни, както и нуждите на партньора си, да създадете с него хармонични и стабилни отношения без да си вредите. Анализ на индивидуалните характеристики, които взаимно стимулирате един в друг. Ако Ви предстой брак или планирате съжителство с партньора си, то наличието на такъв астрологичен анализ е задължителен. Този тип анализи дава възможност да получите оценка и на бизнес партньорства. Разберете как си взаимодействате с Вашите съдружници, колеги и бизнес партньори. Необходими е наличието на фактическа връзка между вас. Симпатиите, едностранните и неизяснените отношения не подлежат на такъв анализ.

Хорарен хороскоп

Този хороскоп ви дава възможност да получите много точен отговор на конкретен, прецизно зададен въпрос, когато искате да разберете как ще се развие той. За този вид хороскоп не са необходими вашите рождени данни. Концентрирайте се добре, формулирайте вашия въпрос и погледнете часа. Изпратете конкретния си въпрос, който трябва да е кратък, точен и недвусмислен, заедно с часа, датата и града, където сте били при задаването му. Ако Ви предстои интервю за работа или виза, изпит, конкурс или публична изява, ако се притеснявате за бизнес среща, важна сделка или пътуване, ако сте изгубили дадена вещ или ваш близък е в неизвестност, хорарната астрология е ненадмината в даването на прецизен отговор на подобен род питания. Питането Ви трябва да е конкретно. Например, ако ви предстои да се явите на интервю за виза, трябва да попитате : “Ще се представя ли добре на интервюто в консулството?”

Ректификация на рожденото време

Ректификация означава буквално “коригиране, поправяне, отстраняване на неточност” и напълно описва същността на тази астрологична процедура, която има за цел да прецизира рождения час, който е важен параметър за съставянето на личния хороскоп (натална карта, радикс, рожден хороскоп, персонален хороскоп), когато той е неточен или неясен. Една немалка част от хората, които се обръщат за съвет към астролог не знаят точния си час на раждане поради различни причини. Това не е причина за отказ, те също могат да имат своя хороскоп. Единственото необходимо е да предоставят наличните си рождени данни, както и списък с вече случили се в живота им събития с кратко описание и дата, когато са се случили. Чрез използването на предсказвателни техники, но е обратен ред – от случили се вече събития към рождения хороскоп, може да се намери точното време. Често ректификацията е трудоемка задача изискваща разглеждането на няколко “варианта” на картата ви и избор на един-единствен.

Поръчка на астрологичен анализ

    Изберете астрологична услуга от падащото меню (задължително поле)

    За да може да ползвате услугите на сайта AstroGalaxy, Вие предоставяте определена информация, нужна за съставяне на исканите астрологични анализи.