Поръчай Личен Хороскоп

За направата на точна интерпретация на Личен Хороскоп е необходимо да изпратите датата, часа и населеното място, където сте родени. Посочването на час на раждане е задължително, тъй като без него хороскоп не може да се изчисли. Ако не го знаете, попитайте родители и роднини или направете справка в Гражданския отдел на Общината по местораждане, където се пази протокола от раждането и на чието основание е издаден акта за раждане. Ако часът Ви на раждане е несигурен с повече от 15 минути е нужна ректификация. ( Часът ми не е точен и има нужда от ректификация! )

Тематичен хороскоп (отделни теми от Личния Хороскоп)

Пълната интерпретация на рожден хороскоп е твърде обемна, а понякога проблемите Ви са концентрирани върху конкретна сфера от живота и имате нужда само отнейното разглеждане. Тогава анализът може да засегне единствено желаните от Вас сфери, като имате избор от 17 тематични хороскопа: 1/финансов статус, спестявания, притежания, инвестиции; 2/кариера, професионално развитие и статут; 3/проблеми в семейството, роднински отношения, наследства; 4/деца, медицински пречки, ин витро, раждане; 5/пътуване зад граница, емиграция, работа в чужбина; 6/любов, емоционална сфера, връзки, секс, брак; 7/здраве, предразположеност към заболяване, диети, режим, фитнес, метаболизъм, полезни и вредни храни, начин на живот, правилно хранене; 8/образование, кандидатстудентски изпити, избор на учебни заведения, шанс за прием; 9/кандидатстване за нова работа, смяна на професия, перспективи, успех; 10/творчески заложби, таланти, силни страни на личността; 11/вътрешни противоречия, спънки и трудности в реализацията; 12/приятели, социална сфера, общуване, проблеми с комуникацията, начини за предоляването им; 13/кармични дългове, житейски цели, сфери на проявление; 14/отношения с братя и сестри, делби; 15/изход от съдебни дела, искове, разводи; 16/начало на собствен бизнес, регистрация на фирма, инвестиция; 17/съдружия, договори и отговорности, рискове и изход от тях; Разбира се, може да посочите като задание и друг, строго индивидуално формулиран от Вас въпрос върху рождената Ви карта. //Обем – до 10 страници А4, 3 дни време за съставяне, нужни данни – дата, час, място на раждане

Прогностика

Прогностиката е неделима част от личния хороскоп. Може да получите детайлна прогноза за различен желан от Вас период от време. Краткосрочната прогноза включва анализ на събитията в следващите 3 или 6 месеца. Средносрочен анализ – 1 година. Дългосрочен анализ – 2, 5, 10 години. В годишната прогноза ще получите подробна информация за очакващите Ви събития  подредена по месеци, сферата, която те касаят, датата или периодът на действие. Специално са изведени критичните дати и периоди за всеки месец, с обяснение за сферата, която касаят, както и получавате съвет как бихте могли да избегнете или смекчите техния ефект. Посочени са и важните, силни дати, когато трябва да се концентрирате и да действате, за да оползотворите максимално момента. Включва анализ на годишния хороскоп, прогресиите, транзити, слънчеви затъмнения, планетни цикли и дирекции. //Обем -15 страници А4, 3 дни време за съставяне, нужни данни – дата, час, място на раждане

Партньорски хороскоп

Ще получите детайлен анализ на всички аспекти на отношенията с партньора Ви, който ще ви помогне да вникнете добре в силните и слаби страни на вашите отношения, рисковете, точките на допир и конфликт, стабилността, продължителността, динамиката и перспективите. Ще Ви помогне да осъзнаете характеровите особености ,силните и слаби страни, както и нуждите на партньора си, да създадете с него хармонични и стабилни отношения без да си вредите. Анализ на индивидуалните характеристики, които взаимно стимулирате един в друг. Ако Ви предстой брак или планирате съжителство с партньора си, то наличието на такъв астрологичен анализ е задължителен. Този тип анализи дава възможност да получите оценка и на бизнес партньорства. Разберете как си взаимодействате с Вашите съдружници, колеги и бизнес партньори. Необходими е наличието на фактическа връзка между вас. Симпатиите, едностранните и неизяснените отношения не подлежат на такъв анализ. //Обем -15 страници А4, 3 дни време за съставяне, нужни данни – 1/дата, час, място на раждане на двамата партньорите, 2/дата на начало на връзката

Хорарен хороскоп

Този хороскоп Ви дава възможност да получите много точен отговор на конкретен, прецизно зададен въпрос, когато искате да разберете как ще се развие той. За този вид хороскоп не са необходими вашите рождени данни. Концентрирайте се добре, формулирайте вашия въпрос и погледнете часа. Изпратете конкретния си въпрос, който трябва да е кратък, точен и недвусмислен, заедно с часа, датата и града, където сте били при задаването му. Ако Ви предстои интервю за работа или виза, изпит, конкурс или публична изява, ако се притеснявате за бизнес среща, важна сделка или пътуване, ако сте изгубили дадена вещ или ваш близък е в неизвестност, хорарната астрология е ненадмината в даването на прецизен отговор на подобен род питания. Питането Ви трябва да е конкретно. Например, ако Ви предстои да се явите на интервю за виза, трябва да попитате : “Ще се представя ли добре на интервюто в консулството?” //Обем – до 8 страници А4, 3 дни време за съставяне, нужни данни – дата, час, място на задаване на въпроса и самият въпрос

Готовият анализ ще получавате по Email в PDF формат, като може да го разпечатате. Изготвянето му отнема 1-5 дни (в зависимост от типа хороскоп) и съдържа до 30 страници текст (А4 формат) и графики. Анализът Ви се съхранява при нас до 5 дни след изпращането му, след което се изтрива. В рамките до 5 дни след като сте получили хороскопа си можете да зададете допълнителни въпроси в рамките на вида хороскоп, който сте поръчали.

За да може да ползвате услугите на сайта AstroGalaxy, Вие предоставяте определена информация, нужна за съставяне на исканите астрологични анализи. Ето защо е необходимо да се запознаете и да се съгласите с условията за ползване на услугите описани по-долу във формата за поръчка. Моля, запознайте се с тях и отбележете, че приемате условията при изпращането на данните си.