Как започна световната финансова криза?

Сегашната финансова криза не е първата в историята, подобни са се случвали и ще се случват и в бъдеще. Тя е продукт на натрупалите се изкуствени финансови механизми, които спряха да отчитат истинското материално обезпечение.

2013 – Година на Змията

Прекрачихме в новата 2013 година, която ще е година на Водната Змия според китайския календар. Началото на тази астрологическа година ще започне чак след месец, на 4 февруари 2013 година. Родените през тази година, както и през 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 и 2001 са родени под знака на Змията.

Мишел Гоклен – какво доказа той?

Трудовете на Гоклен са едно от най-стабилните доказателства за достоверността на Астрологията. Това което той успява е да валидира астрологическата хипотеза, че съществува връзка между състоянието на слънчевата система и човешкото поведение.

Категория - Астро Новини

Разкрития за актуални и исторически личности и събития, повлияни от ритъма на звездите или как Астрологията разкрива причините за събитията около нас.

Силният ключ към Кабала

"Ана Бекоах" е написана преди 19 века от великия кабалист рабби Нехуния бен Хаканна. Съдържа 17-те божии имена и е написана на 7 реда, като всеки ред съдържа точно по 6 думи. Всеки ред съответства на всеки един от седемте дни на седмицата, които са...

2013 – Година на Змията

Прекрачихме в новата 2013 година, която ще е година на Водната Змия според китайския календар. Началото на тази астрологическа година ще започне чак след месец, на 4 февруари 2013 година. Родените през тази година, както и през 1941, 1953, 1965...

За рецепцията на планетите в Астрологията

Рецепцията е важно положение, възникващо между планетите. И е, също така, живо дискутирана тема сред съвременните астролози. Смятам, че това, обаче, се дължи не толкова на противоречивите мнения, колкото на сблъсъка от термини и тяхното приложение.

Оригинален хороскоп правен от Кеплер

Виждаме, че Кеплер използва единствено петте класически аспекта и никъде не отчита минорен аспект. Не само това, той дори не използва такива аспекти, като полуквадрат, полусекстил и квинконс, които повечето астролози днес използват съвсем регулярно.

Как започна световната финансова криза?

Сегашната финансова криза не е първата в историята, подобни са се случвали и ще се случват и в бъдеще. Тя е продукт на натрупалите се изкуствени финансови механизми, които спряха да отчитат истинското материално обезпечение.

Големите астролози на съвремието

Астрологията привлича вниманието върху себе си през всички епохи. Особено в модерните времена, когато различни автори се опитват да измерят нейната ефективност и да я използват за предсказване на поведението на психологически или икономически...

Мишел Гоклен – какво доказа той?

Трудовете на Гоклен са едно от най-стабилните доказателства за достоверността на Астрологията. Това което той успява е да валидира астрологическата хипотеза, че съществува връзка между състоянието на слънчевата система и човешкото поведение.

Големите световни предсказания на 20 век

Големите световни предсказания на 20 век

Когато говорим за мунданна (световна) астрология, в съзнанието винаги изпъкват имената на изтъкнати астролози от френската астрологическа школа. Може би, това е областта, която е запазената й марка. Дори всеки извън астрологията е чувал за...