Как започна световната финансова криза?

Сегашната финансова криза не е първата в историята, подобни са се случвали и ще се случват и в бъдеще. Тя е продукт на натрупалите се изкуствени финансови механизми, които спряха да отчитат истинското материално обезпечение.

2013 – Година на Змията

Прекрачихме в новата 2013 година, която ще е година на Водната Змия според китайския календар. Началото на тази астрологическа година ще започне чак след месец, на 4 февруари 2013 година. Родените през тази година, както и през 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 и 2001 са родени под знака на Змията.

Мишел Гоклен – какво доказа той?

Трудовете на Гоклен са едно от най-сериозните доказателства за достоверността на Астрологията. Това което той успява е да валидира астрологическата хипотеза, че съществува връзка между състоянието на слънчевата система и човешкото поведение.

Категория - Астро Новини

Разкрития за актуални и исторически личности и събития, повлияни от ритъма на звездите или как Астрологията разкрива причините за събитията около нас.

Силният ключ към Кабала

"Ана Бекоах" е написана преди 19 века от великия кабалист рабби Нехуния бен Хаканна. Съдържа 17-те божии имена и е написана на 7 реда, като всеки ред съдържа точно по 6 думи. Всеки ред съответства на всеки един от...

2013 – Година на Змията

Прекрачихме в новата 2013 година, която ще е година на Водната Змия според китайския календар. Началото на тази астрологическа година ще започне чак след месец, на 4 февруари 2013 година. Родените през тази година...

За рецепцията на планетите в Астрологията

Рецепцията е важно положение, възникващо между планетите. И е, също така, живо дискутирана тема сред съвременните астролози. Смятам, че това, обаче, се дължи не толкова на противоречивите мнения, колкото на сблъсъка от...

Оригинален хороскоп правен от Кеплер

Виждаме, че Кеплер използва единствено петте класически аспекта и никъде не отчита минорен аспект. Не само това, той дори не използва такива аспекти, като полуквадрат, полусекстил и квинконс, които повечето астролози...

Как започна световната финансова криза?

Сегашната финансова криза не е първата в историята, подобни са се случвали и ще се случват и в бъдеще. Тя е продукт на натрупалите се изкуствени финансови механизми, които спряха да отчитат истинското материално...

Големите астролози на съвремието

Астрологията привлича вниманието върху себе си през всички епохи. Особено в модерните времена, когато различни автори се опитват да измерят нейната ефективност и да я използват за предсказване на поведението на...

Мишел Гоклен – какво доказа той?

Трудовете на Гоклен са едно от най-сериозните доказателства за достоверността на Астрологията. Това което той успява е да валидира астрологическата хипотеза, че съществува връзка между състоянието на слънчевата система...

Големите световни предсказания на 20 век

Когато говорим за мунданна (световна) астрология винаги изпъкват имената на изтъкнати астролози от френската астрологическа школа. Може би, това е областта, която е запазената й марка. Дори всеки извън астрологията е...