Големите световни предсказания на 20 век

Големите световни предсказания на 20 век

Когато говорим за мунданна (световна) астрология, в съзнанието ми винаги изпъкват имената на изтъкнати астролози от френската астрологическа школа. Може би, това е областта, която е запазената й марка. Дори всеки извън астрологията е чувал за предсказанията на Нострадамус, а приносът на френската школа по мунданна астрология от 30-те години насам е неоспорим, много богат и изпълнен с точни предсказания.

Сега именно предстои да се запознаем с няколко прогнози, направени от един от основоположниците на съвременната мунданна астрология – Андре Барбо, прогнози, които се отнасят до падането на комунизма и промените през 1989 година.

Историята около това предсказание започва още през 1936 г., когато неговият брат Арман, също астролог, написва статия за Народния Фронт във Франция и извлича своите предсказания от опозицията на Сатурн и Нептун по това време. Развитието на този планетарен цикъл е продължение на идеите на руската революция от 1917 г., чието влияние започва да се разпространява по света и завладява и Франция.

Оказва се, че фактическо отношение към появата на комунизма, като идеология, има цикъла на Сатурн-Нептун.

През 1949 г. Андре Барбо публикува една основополагаща статия за съвременната мунданна астрология – “Планетарните цикли”, във френското списание “Cahiers Astrologiques”.

През 1953 г. той публикува своята първа прогноза, основана на съвпада на Сатурн и Нептун, като по-късно дискутира и завършека на този цикъл през 1989 г., когато е следващият подобен съвпад. Той посочва 1989 г. като “крайна точка” и исторически завършек на тези революционни тенденции, започнали десетилетия по-рано. Това той прави в своята книга “Defence et illustration de l’Astrologie”, на стр.189, която е публикувана през 1955 г.! Неговото предсказание е направено 34 години предварително.

Схемата на събитията провокирани от цикъла на съвпадите на Сатурн-Нептун, са следните:

1773 г.-Бунтове в английските колонии в Северна Америка (1773-1775 г.)
1809 г.-пробуждане на испанските колонии в Латинска Америка (1810 г.)
1845 г.-рожденна дата на марксизма (1847 г.). Европейската революция през февруари 1848 г.
1882 г.-създаване на европейските социалистически партии (1879-1883 г.)
1917 г.-Руската революция.
1953 г.-смъртта на Сталин (1953 г.). Първата революция в третия свят.
1989 г.-промените в Източна Европа.

Андре Барбо стига и още по-далече, като посочва следващите дати, на които има ново сключване на съвпада Сатурн-Нептун. Това са 2026 г. и 2061 г. По негово мнение 2026 г. е финалната дата, на която всички остатъци от комунизма ще рухнат. Този съвпад се случва средно на 36 години и води до колективни бунтове и създава силни революционни течения.

Нека се върнем на картата на 1989 година. Барбо я публикува в своя труд “Les Astres et l’Histoire” през 1968 г. Ето какво пише той:

“В един кратък период от време ще наблюдаваме едно изключително трио от планети : Сатурн,Уран и Нептун, срещащи се в началото на Козирог, което ще се състои през 1988 г. и 1989 г., като по-значима в това отношение ще е 1989 г. с тройната си опозиция на Юпитер към това трио. Това е времето, в което съдбата на човечеството за целия XXI век ще бъде предопределена. Ние наблюдавахме как нашето капиталистическо общество се разви в хода дългия цикъл на Уран-Нептун чак до началото на последното столетие. Също така бяхме свидетели на последния съвпад Сатурн-Уран през 1942 г., както и на последния Сатурн-Нептун през 1953 г. САЩ от една страна и СССР от друга, започнаха състезанието за световна хегемония и опит да създадат едно универсално общество. Обаче, тези двама участника стигат в този момент до края на своето съзтезание в тази точка и по това време. Тази финална точка е 1989 г., която е датата, когато в света може да се роди едно ново общество.”

Той обръща изключително внимание на това тройно съвпадение в Козирог, защото то се явява завършек на три мунданни цикъла, всеки от които носи драстични промени в световната история.

Осъществява се едновременно събиране на края на три цикъла :

1/Сатурн-Нептун

2/Уран-Нептун

3/Сатурн-Уран

Това определно довежда, както и самият Барбо успява да предскаже, до дълбоки промени в обществото, до бързото отмиране на един стар строй и коренна промяна в отношенията между великите сили. Това дава началото и на съвсем нови отношения и промяна на световните приоритети. Тази дата бележи и падането на “желязната завеса”, която се беше превърнала в основно делене на света по времето на Студената Война.

Трудовете и приносът на Андре Барбо към мунданната Астрология е неоценим, самият той неуморно, дори вече на преклонна възраст, не престава да пише, едновременно с което намира и време да се отдава на преподавателска дейност, подготвяйки великолепни мунданни астролози. Неговите ученици винаги са били съветници на Френското правителство.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.