Големите световни предсказания на 20 век

Когато говорим за мунданна (световна) астрология, в съзнанието ми винаги изникват имена на изтъкнати астролози от френската астрологическа школа. Може би, това е областта, която е запазената ѝ марка.

Дори всеки извън астрологията е чувал за предсказанията на Нострадамус, а приносът на френската школа по мунданна астрология от 30-те години насам е неоспорим, много богат и изпълнен с точни предсказания.

В тази статия ще се запознаем с няколко грандиозни прогнози, направени от един от основоположниците на съвременната мунданна астрология – Андре Барбо, прогнози, които се отнасят до падането на комунизма е Европа и промените през 1989 година.

Историята на едно предсказание

Историята на това предсказание започва още през 1936 г., когато братът на Андре Барбо – Арман, също астролог, написва статия за Народния Фронт във Франция и извлича своите предсказания от опозицията на Сатурн и Нептун по това време. Развитието на този планетарен цикъл (Сатурн – Нептун) е продължение на идеите на Руската революция от 1917 г., чието влияние започва да се разпространява по света, завладявайки и Франция. Оказва се, че фактическо отношение към появата на комунизма, като идеология, има именно цикъла Сатурн – Нептун.

През 1949 г. Андре Барбо публикува във френското астрологично списание “Cahiers Astrologiques” своята основополагаща за съвременната мунданна астрология статия – “Планетарните цикли”.

През 1953 г. публикува и своята първа прогноза, основана на съвпада на Сатурн и Нептун, като по-късно дискутира и завършека на този цикъл през 1989 г., когато е следващият подобен съвпад. Там посочва 1989 г. като “крайна точка” и исторически завършек на тези революционни тенденции, започнали десетилетия по-рано. Това негово предсказание, направено 34 години предварително, публикува в издадената през 1955 г. своя книга “Defence et illustration de l’Astrologie”, (стр. 189).

Хронологията на събитията, провокирани от цикъла на съвпадите на Сатурн-Нептун, са следните:

1773 г. – бунтове в английските колонии в Северна Америка (1773-1775 г.);
1809 г. – пробуждане на испанските колонии в Латинска Америка (1810 г.);
1845 г. – рожденна дата на марксизма (1847 г.). Европейската революция през февруари 1848 г.;
1882 г. – създаване на европейските социалистически партии (1879-1883 г.);
1917 г. – Руската революция;
1953 г. – смъртта на Сталин (1953 г.). Първата революция в третия свят;
1989 г. – промените в Източна Европа.

Андре Барбо стига още по-далече, като посочва следващите дати, на които има ново сключване на съвпада Сатурн-Нептун. Това са 2026 г. и 2061 г. По негово мнение 2026 г. е финалната дата, на която всички остатъци от комунизма ще рухнат. Този съвпад се случва средно на 36 години и води до колективни бунтове и създава силни революционни течения.

Тройният съвпад и падането на желязната завеса

Но нека се върнем на картата на 1989 година, за да проследим как е направено самото предсказание.

Барбо я публикува в своя труд “Les Astres et l’Histoire” през 1968 г. Ето какво пише там:

В един кратък период от време ще наблюдаваме едно изключително трио от планети: Сатурн, Уран и Нептун, срещащи се в началото на Козирог, което ще се състои през 1988 г. и 1989 г., като по-значима в това отношение ще е 1989 г. с тройната си опозиция на Юпитер към това трио. Това е времето, в което съдбата на човечеството за целия XXI век ще бъде предопределена. Ние наблюдавахме как нашето капиталистическо общество се разви в хода на дългия цикъл на Уран-Нептун чак до началото на последното столетие. Също така бяхме свидетели на последния съвпад Сатурн-Уран през 1942 г., както и на последния Сатурн-Нептун през 1953 г. САЩ от една страна и СССР от друга, започнаха състезанието за световна хегемония и опит да създадат едно универсално общество. Обаче, тези двама участника стигат в този момент до края на своето съзтезание в тази точка и по това време. Тази финална точка е 1989 г., датата, когато в света може да се роди едно ново общество.

Андре Барбо обръща изключително внимание на това тройно съвпадение в Козирог, защото то се явява завършек на три мунданни цикъла, всеки от които носи драстични промени в световната история. Наблюдава се едновременен завършек на три мунданни планетни цикъла: 1/ Сатурн – Нептун, 2/ Уран – Нептун, 3/Сатурн – Уран.

Това неминуемо довежда, както и самият Барбо предсказва, до дълбоки промени в обществото, до бързо отмиране на стария политически и икономически строй и коренна промяна в отношенията и баланса на великите световни сили. Дава се началото на съвсем нови международни отношения и промяна на световните приоритети. Тази дата бележи и падането на “желязната завеса”, която се беше превърнала в основна разделителна линия на света по времето на Студената война и формирането на обединена Европа.

Трудовете и приносът на Андре Барбо към мунданната Астрология са неоценими, самият той неуморно, дори вече на преклонна възраст, не престава да пише, едновременно с което намира и време да се отдава на преподавателска дейност, подготвяйки великолепни мунданни астролози. Неговите ученици са сред съветниците на Френското правителство.

©автор Николай Колев, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.