Взаимната рецепция във Ведическата астрология – Паривартана йога

В модерната астрология се използват три основни вида рецепция – по управление, по екзалтация, по заточение. Взаимната рецепция като понятие и допълнителен инструмент намира широко приложение още в античната астрология, където рецепциите се разглеждат наред с аспектите (включително и в Хорарната астрология).

Ведическата астрология предлага интересна концепция за по-задълбочено тълкуване на рецепцията, известна като Паривартана йога. Според ведическите астролози рецепцията има силата на аспект. Някои автори казват, че когато е налице взаимна рецепция, планетите се разглеждат като в собствен знак, т.е. това ги подсилва. Разбира се, следва да се вземе под внимание между кои домове има рецепция, от това зависи и посоката на тълкуване.

Във Ведическата астрология е развита обширна система от т.нар. йоги или планетни конфигурации, които могат да се открият в картите. Планетните йоги се образуват с участието на една или повече планети, заемащи точно определени позиции. Счита се, че всяка планетна йога има свое специфично значение, а силата и изявата ѝ нарастват многократно, когато човек се намира в период от живота си управляван от образуващите я планети. Над 500 е броят на основните планетни йоги, но съществуват техни многобройни вариации, които увеличават броят им до над 1 500.

Във Ведическата астрология рецепциите се разглеждат по друг начин, има няколко основни вида:

Първият вид рецепция е Раши Паривартана

Това са взаимните рецепции по управление в основната карта, наречена Раши (D1). Тук се вземат под внимание не само знаците и домовете, между които е налице такава размяна, а също така т.нар. гуни (качества). Посоката на движение от една гуна към друга зависи от това влиянието на коя от двете планети е по-силно изразено.

Всяка планета се свързва с определена гуна:

Слънце – сатва
Луна – сатва
Марс – тамас
Меркурий – раджас
Венера – раджас
Юпитер – сатва
Сатурн – тамас
За Раху и Кету се предполага, че са тамас.

Сатва гуна се свързва с духовността, раджас със светското, тамас с нисшето начало, с материалното (в негативен аспект се свързва и с невежеството).

Вторият вид рецепция е Амша Паривартана

Това е рецепция на планети в производната карта Навамша (D9). Тя може да допринесе за промяна, трансформация на личността, която идва чрез брачния партньор и чрез важни партньорства в живота на родения. Особено силно се проявява по време на дашите (планетни периоди) на съответните планети. Дашите се явяват и основен активиращ фактор на йогите, поради която причина в даден период от живота на човека могат да доминират силно определени планетни йоги, особено ако те са силно поставени в самата карта.

Третият вид рецепция е Джива Паривартана

Също наричана Сукшма Паривартана – рецепция по накшатри.

Всяка накшатра освен знака, в който попада, има допълнителен управител. Например, накшатра Читра попада в Дева/Везни и има двама управители – респ. Меркурий и Венера, а самата накшатра се управлява от Марс. Да вземем още една накшатра, например Шравана – тя се пада в сидералния Козирог, чийто управител е Сатурн, но самата накшатра се управлява от Луната. По такъв начин, ако Луната в хороскопа попада в накшатра Читра, а Марс в накшатра Шравана, има рецепция по накшатри – енергиен обмен между Марс и Луна.

Тази рецепция също има специфично проявление. Понеже накшатрите са свързани с влиянието на Луната в Зодиака – това са 27 лунни стоянки, такъв вид рецепция придобива особено значение в контекста на нашите отношения със социума и неговото влияние върху нашия живот. Тук особено важно значение придобива Чандра Лагна или Лунен Асцендент. Този вид рецепция е по-силно изразен в картите на известните личности, които се ползват с по-широка популярност и имат активни връзки с аудиторията.

Четвъртият вид рецепция е Карака Паривартана

Това е рецепция формирана между домови сигнификатори. Всеки дом има сигнификатор или т.нар. бхава карака:

1 дом – Слънце
2 дом – Юпитер
3 дом – Марс
4 дом- Луна
5 дом – Юпитер
6 дом – Марс
7 дом – Венера
8 дом – Сатурн
9 дом – Юпитер
10 дом – Меркурий
11 дом – Юпитер
12 дом – Сатурн

Пример за такава рецепция са Юпитер в 1 дом и Слънце в 5ти, Луна в 10 дом и Меркурий в 4ти, Марс в 8 дом и Сатурн в 3ти. В такъв случай може да се говори за своеобразна “размяна на роли”, която следва да се вземе под внимание при разглеждане на съответните планетни периоди (даши), ако искаме да направим по-прецизна прогноза.

Всеки от четирите вида рецепции задължително се взема под внимание, когато използваме техниката на планетните периоди. Понякога, когато в хороскопа има специфична рецепция и не сме отчели нейното влияние, после се чудим защо някой планетен период е донесъл неочакван резултат. Важно е да отбележим факта, че според редица ведически астролози Паривартана йога е най-силният вид взаимодействие (sambandhа), какъвто може да съществува между две планети – по-силно дори от връзката посредством съединение (yuti) или взаимен аспект.

Трите разновидности на Паривартана йога

  1. Дайня Паривартана йога, в която участват управителите на 6, 8, 12 дом (дущана домове). Рецепция между управител на 6, 8, 12 дом и управител на 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 дом. Това не е благоприятна йога.
  2. Кахала Паривартана йога – когато една от участващите планети е управител на 3 дом, а другата планета е управител на 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 дом. Тъй като 3 дом се свързва с енергията, силата и мотивацията, роденият може да бъде много действен, активен, предприемчив.
  3. Маха Паривартана йога – в рецепцията участват управители на 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 дом. Това е благотворна йога.

Планетите, участващи в Паривартана йога, дават резултат все едно се намират в собствен знак. Но този резултат зависи от мястото, което заема планетата в хороскопа. При Паривартана йога дадена тенденция първо се заражда в ума. Например, ако управителят на 10 дом е във взаимна рецепция с управителя на 8 дом, налице е Дайня Паривартана йога, но ако управителят на 10 дом е в рецепция с управителя на 9 дом, ще имаме Маха Паривартана йога.

Има една по-специфична Паривартана йога. Когато управителите на дущана дом (6, 8, 12) са в рецепция помежду си, това се нарича Випарита йога, т.е. отмяна/смекчаване на малефичното им влияние. Випарита йога също така е налице, когато има съвпад на управители на дущана домове в друг дущана дом. А когато се намесят други фактори, ефектът може да е като на Раджа йога.

Кралски йоги

Една от най-силните Раджа йоги (от групата на т.нар. кралски планетни йоги) е тази, при която управители на кендра домове (1, 4, 7, 10) са в съвпад с управители на трикона домове (1, 5, 9) и при това се намират в благоприятен дом – т.нар. Кендра-Трикона Раджа йога.

Родените, които имат планетни йоги от групата на Раджа йогите имат значително повече късмет, получават лесно помощ и съдействие от другите, действията им за ефективни и значими, лесно се сдобиват с власт и влияние и се ползват с добро име и авторитет. Влиянието на тези йоги се простира от спечелване на всеобщото одобрение и респект до изкачване на високите етажи на политическата власт, при това без оглед на произхода на човека.

Кралските йоги често имат способността “да издигнат дори просяк до мястото на цар”. Изявата на всяка йога съвсем естествено зависи от цялостното разпределение на планетите в картата и винаги следва да се разглежда в цялостния контекст на целия личен хороскоп.

Практически пример

Да приемем, че имаме хороскоп с Лагна в Телец, Венера в Козирог, а Сатурн се намира в Телец. Венера е Лагнеш, т.е. управлява 1 дом, но същевременно и 6ти, а Сатурн управлява 9 и 10 дом. В случая с изгряващ Телец паривартана (рецепцията) между Венера и Сатурн се нарича Маха йога (рецепция между 1 и 9 дом), а не Дайня йога (рецепция между 6 и 10 дом).

Ефектът на Маха Паривартана йога се изразява в късмет, богатство, добри обноски, нативът получава подаръци/подкрепа, притежава доста блага.

Ефектът на Кахала Паривартана йога се изразява в периодични подеми и спадове, успехи и неуспехи си редуват, след загуба идва нова възможност, но с повече спънки, препятствия. Дава ентусиазъм, пробивност и амбиция за успех.

Ефектът на Дайня Паривартана йога е най-неблагоприятен: неуспех, посредственост, сприхав и мнителен характер, привлича в живота на родения врагове или здравословни проблеми. Тук е добре да се направи едно допълнение. Що се отнася до гореспоменатата Кахала йога, има различни нейни разновидности. Има и друг тип Кахала йога, в която участва Лагнеш – тя е с благоприятно влияние. Но при тази йога не става въпрос за рецепция, т.е. не е от типа “паривартана”.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.