Курс по Рождена Астрология

Дистанционен онлайн курс по Рождена Астрология, който ще ви научи как да тълкувате хороскопа си сами. Подробно разработени лекции с практически примери и активна обратна връзка с водещия курса. Прогресивна схема за сигурен напредък. Кратък срок на обучение.

Курс по Хорарна Астрология

Основната цел на астрологията е да прави предсказания посочвайки дати на бъдещи събития в хороскопа. Овладяването й е следващата стъпка след Рождената астрология. Често отговор може да се даде след разглеждането на хорарна (ситуативна) карта.

Категория - Курсове по Астрология

Голямото пътуване в света на астрологията започва с първата крачка – изучаването на звездната азбука и разчитането на съдбата кодирана в хороскопа. Никога астрологията не е била толкова достъпна и лесна за усвояване, колкото днес. Възползвайте се от възможността да се докоснете до тайните на звездите във вашата карта.

Курс по Рождена Астрология

Дистанционен онлайн курс по Рождена Астрология, който ще ви научи как да тълкувате хороскопа си сами. Подробно разработени лекции с практически примери и активна обратна връзка с водещия курса. Прогресивна схема за...

Курс по Хорарна Астрология

Основната цел на астрологията е да прави предсказания посочвайки дати на бъдещи събития в хороскопа. Овладяването й е следващата стъпка след Рождената астрология. Често отговор може да се даде след разглеждането на...