Значението на трите пракачества и петте елемента във Ведическата астрология

В основата на ведическата философска концепция стои учението за трите гуни (пракачества) и петте татви (елементи). В Брихат Парашара Хора Шастра се разказва, че върховният бог Шри Вишну, който въплъщава в себе си най-чистия аспект на съзнанието, се манифестира във всичко сътворено посредством трите пракачества, известни с наименованието гуни на санскрит.

Според Парашара проявената Вселена представя една осма част от тялото на Нараяна (от санскрит: нара – човек, аяна – начин, посока, движение към някаква цел). По този начин думата нараяна означава върховна цел на всяко същество – одушевено и неодушевено, променливо и неподвижно. В езотеричен смисъл означава единство на индивидуалната душа (микрокосмос) с универсалната душа (макрокосмос). Нараяна също така представя тази универсална душа или най-висшия аспект на Божествената същност.

Тялото на Нараяна е разделено на четири части, наречени Парам Брахма, Маха Вишну, Сада Шива и Васудева. Тези части не могат да бъдат отделени от цялото, те просто са аспекти на една универсална същност, стояща в основата на Сътворението.

Трите аспекта на Сътворението са представени посредством Шри Шакти (Маха Вишну) – сатва гуна, Бху Шакти (Парам Брахма) – раджас гуна и Нила Шакти (Сада Шива) – тамас гуна. Чевъртата част от Нараяна е представена от Васудева. От своя страна, тя се разделя на две части – осезаема, която въплъщава трите аспекта на Шакти – Шри Шакти, Бху Шакти и Нила Шакти, и неосезаема, която съдържа в себе си Шри Шакти и Бху Шакти.

Шакти означава сила или енергия и по-конкретно силата да се постига някаква цел. Трите основни цели са сътворяване, запазване и разрушение. Сатва гуна като персонификация на Маха Лакшми се свързва със съзидателния аспект на шакти. Раджас гуна, представена от Маха Сарасвати, символизира силата да се запазва сътвореното. Тамас гуна е персонификация на Маха Кали и символизира деструктивното начало, породено от невежеството.

На Изток трите нива на съзнание – съзнателно, подсъзнателно и свръхсъзнателно – се свързват с трите гуни. Гуните съществуват навсякъде в Природата, всичко във Вселената е повлияно изцяло или отчасти от тези три свързани помежду си пракачества.

 • Сатва (“сат”) се свързва с позитивното начало, което се стреми към знание и просветление, единение с вътрешната светлина.
 • Тамас (“там”) е негативното начало, съдържащо тъмнина и инерция, но е основният фактор, който създава форма. Душата се инкарнира в тялото посредством енергията тамас. Силата на гравитацията, която не успяваме да преодолеем, също е представена от тамас.
 • Раджас (“радж”) е неутрална, нейната цел е да уравновесява влиянието на сатва и тамас, да поддържа живота в балансирано състояние. Тези сили непрекъснато си взаимодействат и техният баланс оказва влияние върху състоянието на човешкото тяло и психика – болка и наслада, любов и омраза, добро и зло.

Физическото тяло функционира посредством петте сетива и в материалния си аспект се свързва с енергията тамас. Това е обусловено от факта, че ние не сме в състояние да контролираме изцяло нашите сетива и обусловените от тях импулси, желания и привързаности.

Ако успеем да постигнем баланс, влиянието на сатва гуна става по-осезаемо – хармония, осъзнатост, безусловна любов. В своята еволюция човек трябва да се научи да се доверява на интуицията (свръхсъзнателно), да следва вътрешната светлина, която е заредена с мощна сатвична енергия.

Раджас се свързва с ума и в буквален превод от санскрит означава “крал”. Тя е интерфейсът между тялото и душата и има свойството да обединява трите гуни или да ги държи изолирани, отделени една от друга. Според ведическата философия истинската сила на ума е в неговата способност да бъде перфектен медиатор, чрез който се манифестира светлината, символизирана от сатва гуна, като същевременно се интегрира и пречиства енергията тамас, която се съдържа във физическото тяло.

В Бхагавад Гита Кришна казва на Арджуна, че “Умът може да бъде нашият най-добър приятел или нашият най-лош враг”. Посредством ума ние осъзнаваме нашата цялостност и същевременно дуалността на материалния свят с неговите безкрайни цикли на страдание и наслада, възход и падение, експанзия и стагнация… Интеграцията на трите гуни или нива на съзнание ни помага да постигнем усещане за цялостност, завършеност и хармония в живота. Влиянието на трите гуни се проявява в природата и в човешкото тяло, доколкото ние сме една миниатюрна вселена, част от глобалния макрокосмос. Тази концепция е залегнала както в основата на Аюрведа, така и на Джьотиш шастра.

Във фундамента на Аюрведа стои концепцията за трите гуни (сатва, раджас и тамас), петте елемента (пространство/етер, въздух, огън, вода и земя) и трите доши (вата, питта и капха), които се съдържат навсякъде в природата, организмите и човешкото тяло.
Петте основни елемента, наречени панча махабхута, са пространство/етер, въздух, огън, вода и земя.

 • Пространство/Етер (акаша) – качества: лек, фин, гладък, мек
 • Въздух (ваю) – качества: подвижен, студен, лек, сух, остър, фин
 • Огън (теджас) – качества: горещ, рязък, чист, фин, лек, сух
 • Вода (апа) – качества: студен, мек, течен, мазен, хлъзгав, подвижен
 • Земя (притхви) – качества: тежък, тромав, последователен, остър, стабилен, стегнат, бавен.

Според Аюрведа всяко материално тяло представлява матрица, изградена от петте елемента. Органите и тъканите също съдържат тези основни елементи. Седемте основни субстанции, наричани в Аюрведа сапта дхату, се изграждат от петте елемента (махабхута или панча татва) и тяхното съотношение определя конституцията на тялото.

От аюрведична гледна точка вата доша, символизираща принципа на движение, е съчетание на въздух и етер. Питта доша – усвояване и асимилация – съдържа огън и вода. Капха доша – структуриране и напояване – съчетава в себе си вода и земя. В Джьотиш също има такава класификация – всеки зодиакален знак и планета се свързва с определени елементи. Овен, Лъв и Стрелец са огнени знаци, Телец, Дева и Козирог са представители на земната стихия, Близнаци, Везни и Водолей са въздушни, Рак, Скорпион и Риби са водни знаци. Слънцето и Марс са планети, свързани с питта доша, Юпитер се свързва с капха доша, Сатурн – с вата доша, Луната и Венера съдържат капха и вата, а Меркурий е интегрирал влиянието на трите доши. Родените с много планети във водни знаци могат да бъдат чувствителни и емоционални, докато огнените типове са ориентирани към действието и са по-експресивни в изразяването на техните емоции. Астрологическата съвместимост (романтични/интимни, професионални или семейни отношения) се определя не само от взаимодействието на планетите и домовете в наталните карти, а и от съчетанието на качества и елементи.

В Аюрведа трите доши са представени по следния начин:

 • Вата: Свързва се с елемента Въздух и изгражда сангвиничен темперамент. Тази доша управлява физиологичните функции, свързани с движението и, в частност, с електрическата активност в нервите, затова изпълнява основна функция, свързана с мозъчната активност и дейността на нервната система. Движението на храната през стомашно-чревния тракт и циркулацията също се контролират от вата, наред със слуха и тактилната чувствителност.
 • Питта: Свързва се с елемента Огън и изгражда холеричен темперамент. Тази доша управлява физиологичните функции, свързани с топлината, метаболизма и генерирането на енергия в тялото. Основната функция на питта е да контролира процеса на химическо преобразуване, свързан с храносмилането и метаболизма. Питта също така контролира и зрителната способност.
 • Капха: Свързва се с елементите Земя и Вода и изгражда флегматичен темперамент. Капха управлява физиологичните функции, свързани с водния баланс и с изграждането на грубата структура на тялото, вкл. мастните натрупвания, тъканите и мускулите. Капха контролира мириса и вкуса.

Асцендентът или първи дом в хороскопа, който се определя според часа на раждане, дава описание на ключовите личностни и физически характеристики. По този начин първи дом дава информация за типа телесна конституция с оглед определяне на причините за дисбаланс в организма. Например, роденият с Асцендент Лъв (от 0° до 30° на знака) и Слънце или Марс на Асцендента може да има излишък на питта доша и всички свързани с дисбаланса на тази доша заболявания – сръхвъзбудимост, трескави състояния, обриви, възпалителни процеси и киселини в стомаха. Допълнително се проследяват аспектите на Асцендента с други планети, както и текущите планетни цикли и периоди.

От астромедицинска гледна точка всеки от дванадесетте зодиакални знака и дома в хороскопа се свързва с определена част от тялото. Овен и първи дом символизират главата и лицето, Телец и втори дом – гърлото и устата, Близнаци и трети дом – ушите и раменете и т.н. съобразно последователността на знаците и домовете в хороскопа.

Наред с първи дом се разглежда състоянието на шести дом в картата, за да се определи тенденцията към акутни заболявания, осми дом за хронични заболявания и дванадесети дом за определяне на периодите, в които е възможно да се стигне до хоспитализация или до престой в изолация от социума. Планетите, които се намират в някой от тези домове или го аспектират, сами по себе си все още не означават лошо здраве. В тази връзка трябва да се анализира силата на всяка планета и дом, както и влиянието на текущи планетни цикли и транзити. Допълнително се разглеждат и производните карти (хармоници), свързани с тази тема в хороскопа, за да се определят с по-голяма точност периодите, в които е възможно да има здравословни смущения. Въоръжени със знанието за предстоящите периоди на понижена жизненост, ние можем да вземем необходимите мерки за повдигане на тонуса – специални билки, диетичен режим, прочистване на организма и подходящ комплекс от физически упражнения. Аюрведа може да се използва и с превантивна, и с лечебна цел, а ведическата астрология определя периодите, в които трябва да се подхожда с повишено внимание към здравето.

По този начин концепцията за трите гуни намира широко приложение в аюрведичната медицина, където кореспондира с трите доши. Астрологически погледнато Слънцето, Марс и Сатурн са сухи планети, докато Луната, Венера и Юпитер са влажни. Ако планетите, които се свързват с качеството “сухо”, имат връзка с Асцендента в картата, възможно е да има тенденция към недостиг на течности в организма, докато влажни планети в аспект с Асцендента могат да дадат тенденция към отоци и проблем с циркулацията на течностите в тялото. Тази информация се използва в комбинация със значението на домовете в хороскопа и връзката им с определени части от тялото, за да се определи кои анатомични части и органи са по-предразположени към поява на специфични здравословни проблеми. Доколкото втори дом се свързва с гърлото и устата, той дава информация за типа предпочитана храна. Сухи планети, разположени във втори дом, а също техните транзити през втори дом бележат тенденция към ангина, фарингит, както и стомашни проблеми (в резултат на консумация на прекалено много суха храна). Излишъкът на вата доша също допринася за такива проблеми.

Познаването на основните принципи на аюрведична медицина ни помага да определим кои органи и системи в тялото са отслабени или предразположени към заболявания, с оглед да се вземат превантивни мерки с избор на подходящ хранителен режим, начин на живот и физическа активност. В Йога има специални упражнения и асани за балансиране на всяка от трите доши и свързани с конкретни органи в тялото, които успешно се използват за повишаване на тонуса. Всеки от нас може да има здравословни смущения в определен период от живота, но ние можем да използваме възможностите, които ни предлага ведическата астромедицина, за постигане на хармония между тялото и духа и за по-пълноценен живот като цяло.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.