Човекът микрокосмос – астрологични съответствия в човешкото тяло

В индийската астрология има няколко системи на анатомично съответствие.

Най-разпространена е схемата, в която органите в човешкото тяло се управляват според тяхното разположение спрямо последователността на съзвездията в сидералния Зодиак. Другият, също толкова разпространен метод, свързва дясната половина от тялото с отрязъка, включващ градуса на Лагна до опозиционната му точка, т.е. първите шест дома в хороскопа, респективно лявата страна на тялото се свързва с втората половина от хороскопа – от началото на 7 дом до края на 12 дом. Първи дом представя главата на Калапуруша (космическия човек), останалите части от тялото следват мунданната домификация с оглед последователността на знаците, от дясната и лявата страна на Лагна, т.е. изгряващия градус на Асцендента.

В мунданната карта Овен представя главата, Телец – шията и гръкляна, Близнаци – раменете и т.н., стигайки до стъпалата и пръстите на краката, представени от знака Риби. Същата система намира широко приложение и в западната астрология.

Има обаче съществена разлика между ведическата и западната астрология. Европейската или западната астрология свързва точката на изгрева, т.е. Асцендента с началото на първи дом, затова първи дом не се дели на отрязъци “преди” и “след” Асцендента. Докато в индийската астрология и по-точно в школата на Парашара границите на домовете съвпадат с границите на зодиакалните знаци, затова Лагна може да попадне във всеки градус на първи дом, тя не символизира началото на първи дом, като Асцендентът в западната астрология.

В тази система частта от първи дом, която следва след градуса на Лагна, съответства на дясната страна на главата, а частта от първи дом преди градуса на Лагна съответства на лявата страна на главата. Дясното око и дясната ноздра са представени от 2 дом в хороскопа, лявото око и лявата ноздра – от 12 дом. Съответно, 3 и 11 дом представят дясното и лявото ухо, раменете и ръцете, 4 и 10 дом – гръдния кош, белите дробове, горната част на тялото – както предна, така и задна (гърба), 5 и 9 дом символизират сърцето, горната част на корема и разположените там вътрешни органи (най-вече стомаха), 6 и 8 дом се свързват с долната част на корема и органите в малкия таз, вкл. вътрешните полови органи и пикочния тракт, а също така долните крайници, докато външните полови органи (гениталиите) са представени от 7 дом. По този начин методът позволява да се правят заключения за това коя страна от засегнатия орган е по-силно пострадала. Привържениците на тази система търсят в 5 дом указания за сърцето, докато последователите на други школи свързват сърцето с 4 дом.

Третата, не по-малко разпространена система на анатомично съответствие, се свързва с амша, наречени “дрекана” – тройно разделяне на всеки знак на по-малки отрязъци. Известни са и други методи, по същия начин и в съвременната медицина съществуват различни подходи. При различните методи има разминаване по едни или други въпроси, например в Аюрведа, хомеопатията или традиционната китайска медицина, всяка от които е полезна и гарантира положителен резултат, ако се прилага от компетентен и опитен специалист.

Във всяка от споменатите системи връзката на някой от домовете или аспектацията му от благотворни планети предполага добро състояние на органите или частите от тялото, които той управлява, докато злотворните планети, ако се намират в дома или го аспектират, нанасят вреда на съответните органи. Така например Марс, който често се нарича вакра, т.е. “крив” на санскрит предвид неравномерното му движение в небето, може да внесе дефект в онази част от тялото, която е свързана с дома, в който се намира и с който е свързан в хороскопа.

Последните изследвания в областта на неврофизиологията показват, че съществува дълбока и комплексна връзка между различните сфери на човешкия мозък (базални ганглии, таламус, хипоталамус и др.) и техните космически “двойници” – Слънцето, Луната и останалите планети. Принципът на ориентиране на сградите на изток, възприет във ведическата архитектура, отразява тази естествена връзка на нашата нервна система с космическите ритми. В своята книга, в която разглежда връзката на човешката физиология с принципите на Ведите, професор Тони Hейдъp доказва, че човекът е микрокосмос и представлява божествен аспект от Природата.

Джьотиш шастра е предсказателна наука, базирана върху математически изчисления, в които се използват 9 основни планети, 27 лунни накшатpи, 12 дома и 12 знака.

Дванадесетте знака съответстват на 12 кpаниални нерва, 27 накшатpи се свързват с 27 гpупи невpони в мозъка, 12 дома – с 12 коpтикални зони в мозъчната кора. Деветте планети имат физиологично съответствие в човешкия организъм и, по-конкретно, са свързани с базалните ганглии в човешкия мозък.

Суpия (Слънце) – таламус

Таламусът заема главно и централно място в човешкия мозък и действа подобно на Слънцето – цялата активност е концентрирана в неговата периферия. Таламусът определя нашата личностна идентификация, нашия индивидуален Аз. Подобно на краля Слънце той контролира всички останали процеси в човешкия мозък. Неговата анатомична структура образува т.нар. corona radiata, наподобяваща кралска корона. Всички тези качества са представени от Слънцето в Джьотиш.

Чандpа (Луна) – хипоталамус

Хипоталамусът се намира под таламуса и също заема важно място в мозъчния център. Той се свързва с емоциите и физиологичните реакции на различни емоционални състояния. Има дневен, месечен и сезонен цикъл, контролира телесната температура, репродуктивното поведение и хормоналните цикли (вкл. и 28-дневния цикъл в женския организъм). Тези характеристики съответстват на Луната във Ведическата астрология.

Шани (Сатурн) – путамен

Най-отдалеченият “спътник” на таламуса се намира във външния край на мозъка – голяма тъмна структура, наречена путамен. По същия начин и Сатурн има черен цвят и е най-отдалечен от Слънцето в сравнение с останалите планети от септенера. Путаменът функционира като своеобразен call center, т.е. “център за обслужване” – той приема заповеди и сигнали, които изпращат базалните ганглии. Путаменът преди всичко е свързан с двигателната активност. Той може да ограничава или възпрепятства сигналите, които се изпращат към базалните ганглии. Нарушеното функциониране на путамена води до заболявания, слаб тонус, загуба на координация и дори ранна смърт. Неговите функции и структура го превръщат в аналог на Сатуpн в астрологията.

Гуpу (Юпитер) – глобус палидус

Глобус палидус е втора по ред след путамена сферична структура от външния край на мозъка, която изпраща информацията към базалните ганглии. В Слънчевата система Юпитеp е втора по отдалеченост планета след Сатуpн. Глобус палидус действа подобно на инструктор или учител, създавайки балансирани всеобхватни инструкции за всяко действие. Той изпълнява управленска функция на високо ниво – планиране и изпълнение на комплексни стратегии, както и на функции, свързани с поддържане на вътрешното равновесие в хармония с природните закони. Тези качества съответстват на Юпитеp в Джьотиш.

Мангал (Марс) – паpс компакта и амигдала

Парс компакта и амигдала са разположени до таламуса след глобус палидус. Представляват компактна структура с червен цвят (като планетата Марс). Тяхната функция е да активизират и потискат путамена и опашатото ядро. Червените ядра и паpс компакта се свързват с двигателната функция. Те действат като пълководец, контролирайки структурите, които управляват двигателния апарат. Нарушеното им функциониране води до тикове, двигателни затруднения (акинезия), тревога, безпокойство, безинициативност. Амигдала контролира емоциите, свързани със страха. Всичко това символизира Марс във Ведическата астрология.

Шукpа (Венера) – паpс ретикулата и субстансиа нигpа

Паpс ретикулата е двойник на паpс компакта. Представлява мрежеста бледа структура, която прилича на глобус палидус и изпълнява подобни функции, но нейното влияние е много по-ограничено и няма толкова глобални връзки. Тя е свързана с контрола на действията и с лимбичната система (инстинкти, емоции и репродуктивно поведение). В Джьотиш тези качества са представени от Венеpа.

Будха (Меркурий) – субталамус

Най-близките “спътници” на таламуса са субталамичните ядpа, които съответстват на Меркурий, който никога не се отдалечава на повече от 28 градуса от Слънцето. Функцията на субталамичните ядра се изразява в способността за различаване и разграничаване, което астрологически се определя като качество на Будха. Той получава сигнали от таламуса, от други части на базалните ганглии и мозъчната кора и е свързан с тях, като посредством това влияние той изпраща информационни сигнали, каквато е функцията на Меркурий в астрологията.

Раху – главата на опашатото ядро (Nucleus Caudatus)

Главата на опашатото ядро съответства на Раху – Главата на дракона. По своята структура и функции тя е тясно свързана с путамена (Сатурн), управлява движението на очите, пространствената ориентация, способността да се променят поведенческите реакции. Нарушеното му функциониране води до безумие, раздразнителност, депресии, речеви смущения, нарушена способност за разпознаване и разсъждаване. Същият резултат може да бъде обусловен от нарушена функция на путамена и с особена сила се проявява при наличие на проблеми с путамена и опашатото ядро едновременно. В Джьотиш същите аномалии се свързват с афликция на Сатуpн и Раху в хороскопа.

Кету – опашката на опашатото ядро (Nucleus Caudatus)

Опашката на опашатото ядро съответства на Кету – Опашката на дракона. Тя е разположена до амигдала, в областта на централната нервна система, която се свързва със способността за обучение и с емоциите. Нейните функции стават ясни, ако нейната цялостност бъде нарушена, в посока към увеличена или понижена активност. Това може да доведе до усещане за деперсонализация, нереалност и дежа вю, визуални и звукови халюцинации, паpаноя, повишена емоционалност, религиозност и морал, липсващо чувство за хумор.

Астрологически с това се свързват основните характеристики на Кету и такива аномалии са възможни, ако Кету е афликтиран в хороскопа.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.