Тайната на партньорствата според ведическите астролози

Една от най-актуалните теми в практиката на астролозите е партньорската астрология или определянето на съвместимостта, било с цел брак или връзка.

И макар за болшинството питащи тази задача да изглежда лесна, решаването ѝ е комплексно и опира до анализ на много фактори, най-малко в две рождени карти. Задачата се усложнява допълнително от факта, че много връзки водят до появата на деца и нуждата от семейна среда, която да ги приюти и отгледа за доста продължителен период от живота.

Правилната преценка на тези фактори е изпитание за уменията на всеки астролог до степен, че не е рядкост някой дори да откаже подобен анализ. Съществуват ведически астролози, които смятат, че даването на подобни съвети е дотолкова ангажиращо и сериозно начинание за астролога, че ако насоките, които е дал, не са правилните, то ще навреди на собствения си семеен живот.

Отделно от техническата страна на темата, свързана с многобройни и комплексни изчисления, има и друга – неизбежно се засягат най-интимните и чувствителни сфери от живота и емоциите на хората, техните надежди, мечти и най-светли въжделения, както и дългосрочния ход на житейския им път. В хода на консултациите се споделят интимни факти и много лична информация.

В тази статия ще се опитам да представя едно кратко изложение на последователността на практическото приложение на синастричните техники, използвани от астролозите в Индия.

Анализът на партньорската съвместимост в индийската астрология включва няколко стъпки:

 1. Определяне продължителността на живота на двамата партньори – цели да установи дали двамата ще имат сходна продължителност на живота;
 2. Определяне на менталното и психично здраве – важни фактори, както с оглед съвместното съжителство, така и при отглеждането и възпитанието на децата;
 3. Определяне на склонността към многобрачие (вкл. и извънбрачни връзки) – дали партньорите ще имат няколко брака или дали имат склонност към извънбрачни отношения;
 4. Влияние на малефици (злотворни планети) в определени домове и т.нар. доши – наличие на зловредни планетни конфигурации, които биха могли трайно и дълбоко да разстроят отношенията;
 5. Преценка на съвместимостта според уникалната система Аштакута (Ashtakuta) – подробна система за синастричен анализ по 8 глобални критерия.

Изчисляване продължителността на живота

Продължителността на живота според Джьотиш бива:

 • Детска смъртност – Balarishta – от 0 до 8 години – означава, че роденият ще умре още в ранна детска възраст;
 • Кратка – Alpayu – от 8 до 32 години;
 • Средна – Madhyayu – от 33 до 75 години;
 • Дълга – Purnayu – повече от 75 години.

При анализ на съвместимостта между партньорите се гледа дали има показатели за Alpayu, т.е. кратка продължителност на живота. Няма да разглеждаме детайлно тази част от анализа, тъй като с оглед морала, възприет в западното общество, тя е неприложима или най-малкото може да се сметне за “неетична”. Определянето на продължителността на живота обаче е неизменна част от анализ на хороскопа и е била такава векове наред. В Западната астрологична традиция също определянето на възможната смърт на родения се е считало за второто по значимост събитие след раждането. Съвременната астрология в изключително редки случаи се занимава с изучаването на този въпрос в картата.

В Джьотиш съществуват редица техники, които дават възможност сравнително точно да се изчисли продължителността на живота и те се прилагат рутинно от ведическите астролози. Подробното им разглеждане обаче излиза от фокуса на тази статия и тук те няма да бъдат споменати подробно.

Оценка на психическото и ментално здраве

Втората, не по-малко важна стъпка е да се определи менталното и психично състояние на бъдещия партньор. Има редица показатели, които могат да направят брака нежелателен, а всички партньорства мъчителни и трудни, особено ако роденият не полага никакви усилия за духовното си осъзнаване. От друга страна, трябва да се знае, че бракът, както и всяко по-сериозно, ангажиращо партньорство е изпитание, което предполага научаване на определени уроци и за двамата.

В тази част на анализа се обръща внимание на Луната и Меркурий, доколкото те символизират нашия емоционален и интелектуален ум, определя се техният статус в хороскопа и дали е налице сериозна афликция от малефици. Тук важи принципът “всичко е в ума”, т.е. ние сами се оковаваме, следвайки привързаностите, обусловени от ума и сетивата. Силна афликция на Луната и Меркурий от малефици може да бъде причина за редица психологически комплекси, които впоследствие могат да се проявят в партньорството и по отношение на партньора, особено когато попаднем на партньор “катализатор”, който по някакъв начин откликва и ангажира тази тема в нашата натална карта.

Проследявайки текущите транзити, дирекции и прогресии, а от гледна точка на ведическата астрология и планетните периоди, можем да предположим какъв тип партньор има вероятност да навлезе по това време в живота ни, в зависимост от това коя партньорска тема става актуална и излиза на дневен ред. Същата обусловеност се проследява и в картата на партньора.

Динамиката на хороскопа обяснява защо в отношенията, след като вече са стартирали, нещо не “върви”, доколкото отразява нагласата на единия и на другия партньор в рамките на времевия период, когато двамата се срещат, и непосредствено преди първата среща.

Ако транзитите отразяват реалните събития, прогресията много често дава отговор на въпроса каква е била нагласата в момента и преди срещата. Съответно според нагласата си, на принципа на резонанса, ние привличаме определен тип партньор и отношенческа динамика.

Склонност към многобрачие

Трета стъпка – анализ на склонността към многобрачие, включително склонността към многобройни (извънбрачни) връзки, т.е. когато роденият не се чувства удовлетворен само с един партньор. На езика на модерната астропсихология това се нарича несъвместими потребности, т.е. един-единствен партньор не е в състояние да бъде толкова многолик, че да разпознаем в него всичките си представи за Другия – онзи, който би следвало да ни допълва.

Тук се анализира цял комплекс от показатели в картите Раши (D1) и Навамша (D9) – управителите на първи и седми дом, Венера и Марс (Юпитер) като естествени сигнификатори на половинката в мъжка и респ. в женска карта, DK – даракарака, UL – Упапада Лагна, която е също специфичен брачен показател, планети в 7 дом и аспектиращи го, както и състоянието на още няколко дома – 2ри, 4ти, 5ти, 8ми и 11ти, доколкото те имат директна или индиректна връзка със съвместния живот на двойката.

Четвърти дом се свързва със sukha, т.е. нашия емоционален и душевен комфорт, способността ни да се чувстваме щастливи (и естественият му сигнификатор е Луната; Меркурий също има отношение към 4 дом, тъй като е свързан с менталността). Афликция на 4 дом и респ. на Луната може да внесе сложности в съвместния живот на партньорите. При едни това може да се дължи на емоционална ригидност, студенина, при други на прекалена емоционалност, експлозивност, неустойчивост. Всички несъответствия в темперамента и емоционалността на двойката стават очевидни на етапа, когато се стига до съвместен живот, и ако партньорите не работят съзнателно върху себе си и не се стремят към взаимен баланс и компромис, а единствено към задоволяване на егото и собствените си потребности, някои “дребни” на пръв поглед неща могат да се превърнат в камъни по пътя, които да преобърнат каруцата.

Внимание заслужават и Лунните възли – Раху и Кету, ако са във връзка с определени домове и планети-сигнификатори, доколкото в съвпад с планета имат свойството да причиняват символично “затъмнение”, като например преекспониране или потискане функциите на засегнатата планета.

Разположени в ъглов дом, възлите често носят събития и ситуации с непредвидим, дори донякъде експлозивен характер, извън нашия съзнателен контрол. Свързват се и с редица психологически комплекси, а от гледна точка на медицинската астрология и с генетичния фактор, с наследствеността. Това могат да бъдат и теми, които се предават от поколение на поколение в дадена семейна структура.

С оглед на Лунните възли според Ведите се определят и тъй наречените ”кармични бракове”, както и редица зависимости. В контекста на четвъртата стъпка се отчитат т.нар. доши. Домовете, които се свързват със субективното ни усещане за “щастие”, са 2ри, 4ти, 7ми, 8ми и 12ти, затова те също подлежат на детайлно разглеждане. Връзка със сексуалния живот имат 7ми и 12ти дом.

Оценка на “лошите” планети

С голяма популярност във ведическата синастрия се ползва тъй наречената Мангал (или Куджа) доша, буквално преведена като “марсов недостатък”. Това предполага позиция на Марс в определени домове – в знака на Лагна, във 2ри, 4ти, 7ми, 8ми и 12ти дом. Според някои ведически астролози изключение правят позициите на Марс в определени знаци, т.е. дошата се анулира или влиянието ѝ се смекчава. Ако в основната карта Раши липсва такава доша, но въпреки това все привличаме “марсови” партньори, отговор често ще намерите в наличието ѝ в Навамша. Тя се оценява задължително.

Хората, притежаващи в картите си Мангал доша, се определят като манглик и в индийската традиция им се забранява да влизат в брак до 28годишна възраст – възрастта, в която се счита, че тази позиция “губи” основната част от силата си и няма да създава толкова проблеми в отношенията.

Наличието на Мангал доша води до проблеми и конфликти в брака, забавяне, потискане на хармонията в отношенията, дистанция и студенина, развод, загуба на партньора. Отделно от тези ефекти върху брака, тази позиция се свързва и с: проблеми с образованието, забавяне в кариерната реализация, липса на сила, кураж, виталитет и самочувствие, трудности при раждането (за жените).

Според традицията обаче ако и двамата партньори са манглик, то бракът е позволен и няма да бъде проблемен. Забраната важи само за случаите, когато само единият от двамата е манглик. Дори и в тези случаи може да има по-ранен брак, тъй като съществуват специални ритуали, предхождащи брака, които имат силата да “анулират” или отслабят значително силата на Мангал доша.

Често в Джьотиш се използват т.нар. remedies или “корективни мерки/средства”, най-вече за отслабване и омекотяване на лошите позиции в картата. Препоръчват се разнообразни средства във всеки конкретен случай. При наличие на Мангал доша се препоръчва роденият да носи пръстен с червен корал (Ratti Moonga), направен от сребро, злато или най-добре от специална сплав от 8 метала (т.нар. Ashtadhatu – съдържаща злато, сребро, мед, цинк, олово, калай, желязо и антимон) на безимения пръст на дясната ръка. Допълнително усилващ ефект има носенето на огърлица (мала) от осем лицеви рудракши, както и окачването на видно място на определени янтри. Препоръчва се ежедневното пеене на мантрата Хануман Чалиса.

Естествено Марс не е единствената злотворна планета и наред с него следва да се обърне внимание и на позицията на останалите малефици в гореизброените домове – Слънцето, Сатурн, Раху и Кету:

 1. Сатурн, доколкото внася студенина и отчужденост, страхове, ригидност, безразличие, антипатия, враждебност, а според някои автори дори и манипулативни тенденции в отношенията;
 2. Слънцето, доколкото се свързва с егото, егоцентричните тенденции, самовлюбеността, пренебрежителността, снизходителността, арогантното поведение;
 3. Раху и Кету се считат от индийците за сенчести планети – “демони”, които оказват преобладаващо злотворно влияние върху материята. На ниско ниво на духовно развитие влиянието на възлите в картата може също да се изяви като себефокусиране, изразено или в неистово преследване на желанията, на личните цели (и обекти), нарцисизъм, егоцентризъм и същевременно като тенденция човек да се изолира в собствения си ограничен свят, да се затваря в черупката си (Кету). Възлите, където са поставени, внасят елемент на експлозивност и непредсказуемост, а също и двойнственост, нееднозначност, а понякога и деструктивност, обсебване, фикция, заслепеност, фанатично преследване на желанията, тесногръдие и крайно арогантно поведение.

За по-неприятни доши се считат позициите на Марс и Раху в определени домове от Лагна и Чандра Лагна, т.е. от Асцендента и знака на Луната.

Системата от 8 критерия за оценка на съвместимостта

Последната, пета стъпка, е т.нар. Kuta agreement, базирана върху лунните накшатри в картите на двойката. Това е най-популярната синастрична система в Джьотиш, която обаче няма аналог в Западната астрология. Представлява “система от критерии за съвместимост на партньорите”, която е описана още в стария класически текст “Prashna Marga”. Съществуват куп вариации на тази система, която в някои части на Индия се нарича “Purottama”, а понякога се означава с термина “Anukulya” (санскритска дума означаваща “щастливо съпружество”). Най-популярната система е т.нар. Аштакута (Ashtakuta) – показваща съвместимостта между мъж и жена, базирана на 8 (ашта) критерия (кутас) и се практикува широко от ведическите астролози.

В контекста на тази система се разглежда менталната и емоционална съвместимост (или несъвместимост) на двамата партньори, доколкото Луната е свързана с “манас” – с разума, рефлективния ум, т.е. обусловен от нашите емоции и впечатления.

Анализът по Kuta показатели е поглед в дълбочина върху психологическата, ментална, духовна и физическа съвместимост на двойката – онази “химия”, за която много често се говори в наши дни, когато става въпрос за несъзнателно привличане между двама души. Според нея двете карти се сравняват за съвместимост по 8 критерия, като всеки получава определен бал. Баловете (точките) на всички 8 критерия се сумират накрая и дават общ сбор. В зависимост от числовото му изражение се прави оценка дали съвместимостта е недобра, средна, много добра или отлична.

Списъкът с 8-те критерия на Аштакута съдържа: Нади- (Nādī-), Раши- (Rāshi-), Гана- (Gana-), Грахаматри (Grahamaitri), Йони- (Yoni-), Дина- (Dina-), Вашия- (Vashya-) и Варна (Varna) Кути. Това са задължителните, които се изчисляват в този анализ, тъй като те дават обобщен, подробен и многостранен анализ на съвместимостта. Критериите се разглеждат както поотделно, така и в различни комбинации помежду си, така че да се опише същността на връзката между двамата. Да речем Надикута критерият е един от най-важните, тъй като показва енергийната съвместимост в двойката и е информативен за способността им да създадат потомство. Често, ако този критерий е слаб, дори и двойката да има много добро стиковане и хармония, то те не могат да имат деца. Парадоксалното е, че това се случва дори при млади и напълно здрави двойки. Друг критерий – Йоникута – е показател за сексуалната съвместимост и нивото на сексуално привличане и удовлетворение между двамата.

Към тези 8 основни, понякога се обследват и допълнителни кути, като: Mahendra, Stree-Dirgha, Rajju, Vedha, когато трябва да се даде финално заключение на анализа на съвместимостта.

Наред с лунните накшатри в системата са включени и други фактори, но поради тяхната специфика и обвързаност с ведическата житейска философия и култура няма да ги разглеждам сега. Такива са фактори като Aya-vyaya – имащ отношение към приходите и разходите, Veehanga – доминирането на единия партньор над другия и др.

В крайна сметка като един много важен фактор се изтъква наличието на много сила взаимна любов между двамата, което анулира всички възможни несъвместимости. В този случай дори изчисленията да дават неблагоприятна прогноза, сключване на брак се разрешава…

Към брака, сключен ”по любов” във ведическата култура има особено отношение, дори специално име – Gandharva Vivah (санскрит: गन्धर्व विवाह). Такъв е бил бракът по любов и свободен избор в Древна Индия. Както вероятно знаете, повечето бракове навремето там, а често и в наши дни, са уговорени, като родителите са избирали подходяща партия, със съдействието на астролог. Не са се допускали бракове между представители на различни касти.

Във ведическата астрология Юпитер се свързва с традицията. Брак, сключен при спазване на общоприетите канони и с оглед на социалния статус. В съвременната западна астрология тази роля е възложена на Сатурн. Съответно, според ведическата култура, ангажирането на малефици във връзка с брачните сигнификатори в наталната карта може да предположи и такъв момент. В съвременното общество това обикновено са интеркултурни (смесени) бракове, т.е. там, където традицията се пренебрегва.

За успеха и плодовете на един брак се съди по състоянието на Юпитер, а за неговата трайност, устойчивост – с оглед на влиянието на Сатурн. Каква е формулата на щастливия, траен и успешен брак? Няма универсална и общовалидна формула. Всеки сам трябва да я открие в отношенията със своя партньор.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.