Какво е хороскопът?

За болшинството хора първата среща с астрологията е четенето на вестникарските колонки с хороскопи по зодии. Описанията дадени в тях са твърде общи, тъй като са направени на основата единствено на положението на Слънцето в даден момент от годината или това, което популярно наричаме зодия.

Астрологията обаче съвсем не се изчерпва със зодиите. Тя е способна да даде детайлни, описателни, прецизни и лични тълкувания за всяка една сфера от живота ни, както и да прогнозира събития с различна по степен значимост и точност в близко и по-далечно бъдеще. Това, разбира се, е възможно единствено след съставянето на лична рождена карта (личен хороскоп), за съставянето на която са нужни освен датата на раждане, също точния час на раждане и населеното място. Тази карта се нарича хороскоп.

Хороскопът е графично изображение и реална карта на разположението на небесните тела – планети и звезди по небесната сфера – в точния момент на раждане на даден човек, така както те са се виждали от мястото на неговото раждане.

Тълкуването на тази карта представлява символично “превеждане” на взаимоотношенията на различните астрологични фактори в нея към реални места, характеристики, личности и събития от нашия живот.

Анатомия на хороскопа

Хороскопът е съставен от един основен кръг – зодиака – поредица от 12 съзвездия, които маркират годишния път на Слънцето върху небесната сфера; от 12-те астрологични дома (или места), които символизират конкретни сфери от реалността, като семейство, партньори, професионална среда, деца, финанси, пътувания, образование и ценз, здравословно състояние, жизненост и много други; от 10-те подвижни точки – двете светила (Слънце и Луна) и планетите от Слънчевата система; както и различен набор от астрологични аспекти, които изразяват ъгловите отстояния между отделни фактори в хороскопа. Това са основните 4 елемента, съставляващи астрологичната карта – знаци, домове, планети, аспекти. Те, както и много други теми са изложени подробно в дистанционния онлайн Курс по Рождена Астрология, предлаган от сайта.

Единствено този хороскоп е истински, реален, стойностен и персонален и е база за всички останали производни хороскопи, които се използват в астрологията при съставянето на насочени специфични прогнози. Тази статична карта на небето е изходна точка за съставянето както на годишните и месечни прогностични хороскопи – Солар (Слънчева революция) и Лунар (Лунна революция), така и на Прогресивния хороскоп. С негова помощ се изчисляват всички прогностични техники, които астрологът използва в практиката си, за да намери времето на сбъдване на събитията в живота на човека. Едни от най-използваните са: транзити, прогресии, символични дирекции, затъмнения, ингресии, пункта гама, дирекции по слънчева дъга, примарни дирекции и много други.

Практически няма двама души с еднакви хороскопи, дори и тези на еднояйчните близнаци, родени заедно, се различават, тъй като са родени в два последователни момента от време. Дори и малките разлики във времето водят често до драстични промени в картата и следователно до различна съдба на родените в тези моменти хора.

Точното време на раждане е определящо

Един от най-важните фактори, който е отговорен за достоверността на хороскопа, е часът на раждане и без него е практически невъзможно да се построи верен хороскоп. Изисква се часът на раждане да е с максимална точност, като за целите на рождената астрология се допуска отклонение не повече от 15 минути, но с едно наум, че това също е компромис. Всяко по-голямо отклонение от истинския час на раждане води и до значителна промяна в позициите на планетите на хороскопа и техните взаимоотношения. Това е една от причините часът да се записва с голяма точност, ако желаете после на детето ви да бъде съставен точен хороскоп. В много страни по света рожденото време се записва с голяма точност, като за САЩ то е с точност до 4 минути. Това позволява много прецизно изчисляване на рождената карта.

Преди да се обърнете към консултация с астролог следва да сте научили точния си час на раждане, като най-достоверен източник са родителите и особено майката, както и оригинала на протокола от раждането, който се пази в гражданския отдел на общината по местораждане (както и в архива на болницата) и който служи за съставянето на акта за раждане.

Самата карта може да изчислите и сами със съществуващите онлайн безплатни сайтове, както и да се опитате да разгадаете позициите на планетите си в него. Ако хороскопът ви се е сторил интересен и искате да разберете точно какво е закодирано в него, можете да пуснете запитване за тълкуване на хороскопа.

©автор Николай Колев, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.