Най-известното предсказание на Кеплер

Освен с работа си на астроном, великият Йоханес Кеплер е бил ангажиран да изпълнява и ролята на придворен астролог в двора на Рудолф II.

Рудолф II е член на Хабсбургската императорска фамилия и син на Максимилиан II и след като получава короната на Свещен римски император, премества резиденцията си в Прага, където успява да привлече много художници, музиканти и учени. Колекцията му от произведения на изкуството е легендарна и една от най-богатите за времето си. Освен че е увлечен по изкуството, Император Рудолф е голям окултист. В това време границата между астрономията и астрологията, минералогията и алхимията е неясна. Рудолф II покровителства странстващи алхимици, а неговата резиденция представлява център на алхимичните науки от онова време. Алхимик е и работещия при неговия двор велик астроном Тихо Брахе. За значителна сума Рудолф придобива и загадъчния Ръкопис на Войнич, който и до ден днешен не е разчетен.

Кеплер също е част от покровителстваните учени и окултисти. До днес са запазени бегли данни за неговата астрологическа практика, която основно се свързва с т.нар. Валенщайн хороскоп. Самият Кеплер не е бил активно практикуващ астролог, а, като част от задълженията си на придворен математик, е бил принуден периодично да съставя хорокопи. Това е било по-скоро увлечение и задължение, отколкото практика. Не е тайна, че съставя хороскопи само на богати и известни личности, като така си осигурявал допълнителни доходи. Истина е, че той отрича практикуваната по негово време астрология и е критично настроен към нея. На практика съставя съвсем общи и синтезирани прогнози.

Хороскоп на мистериозен благородник

Един от най-известните му запазени примери е хороскопът на благородника Албрехт фон Валенщайн, който той съставя през 1608 г., когато непознат човек го посещава и му заплаща, за да състави хороскоп на виден благородник. Кеплер, разбира се, съставя този хороскоп, в който добре описва чертите на характера и склонностите на младия тогава чешки дворянин Албрехт фон Валенщайн. Този хороскоп, според Кеплер, му предвещавал стремеж към власт и, като следствие от това, силни врагове, голямата част от които той ще успее на надвие. Този хороскоп направил огромно впечатление на честолюбивия Валенщайн. Едно от предсказанията, а именно, че след 8 години той ще се ожени за некрасива, но богата вдовица, не се сбъдва. Сватба наистина имало, но след 1 година.

През 1624 г. Валенщайн върнал хороскопа на Кеплер с молба да направи по-нататъшна прогноза. В тази прогноза Кеплер го съветва да не се впуска във война и завършва своята прогноза до март 1634 г. с думите: “Марс, Сатурн, Юпитер, Слънце, Венера и Меркурий са разположени в причудлив кръст”, което според него може да доведе до ужасяващи събития. Валенщайн обаче не придава почти никакво значение на тази прогноза и взема активно участие в разгорялата се 13-годишна война и се изявява като силен пълководец.

Военните подвизи му носят много слава, почести, богатство и влияние, което взело такива размери, че започнало да смущава австрийския монарх Фердинанд II. Валенщайн бил обвинен в заговор, осъден от таен съд и намерен за виновен, тъй като Фердинанд II бил твърдо решен да се отърве от него. Той издал тайна заповед, в която обвинил Валенщайн в заговор с враговете и освободил войската от неговото командване.

Въпреки че Валенщайн бил наясно със случващото се, бил достатъчно уверен, че армията ще избере него и няма да го предаде. Това не се случва, издадена е и явна заповед той да бъде заловен и доведен във Виена, жив или мъртъв. С малка част от войниците си и офицери, Валенщайн избягва, но в нощта на 25 февруари 1634 г. един от неговите офицери, Валтер Деверо, го промушва с алебарда в сърцето и го убива. Предсказанието на Кеплер се сбъдва съвсем точно, а Фердинанд II възнаграждава щедро с почести и богатство всички участвали в премахването на Валенщайн.

©автор Николай Колев, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.