Примарни дирекции към фиксираните звезди

Ако приемем, че примарните дирекции са “екзотиката” в съвременната астрологична практика, то дирекциите към неподвижни звезди могат да се считат за “екзотика на екзотиките”. И въпреки това, примарните дирекции към неподвижни звезди не са необикновено явление в астрологичната традиция.

Когато отворим раздела за примарни дирекции в “Християнска астрология” [1] на Уилям Лили, можем да намерим описанието на дирекциите към неподвижни звезди.

Първият въпрос, в моето изследване на примарните дирекции към неподвижни звезди, беше какъв вид дирекции се използват в този случай, и, по-специално, прилага ли се традицията на Региомонтанус, която е царството на дирекциите in zodiaco (вид примарни дирекции, при които се използват зодиакалните проекции на планетите – б.пр.). За да се справя с проблема, се обърнах към известния италиански астролог от ХVІ-ХVІІ в. Андреа Аргол (Andrea Argol), чиято книга Лили счита за най-добрата в случая.[2]

След изучаването на текста и прекалкулирането на примарните дирекции в примерите, стигнах до извода, че става дума за примарни дирекции in mundo (вид примарни дирекции, при които се използват реалните еклиптични ширини и дължини на планетите – б.пр.).

Нека разгледаме един пример от Аргол. Това е хороскопът на френския кардинал Ришельо.[3]

Аргол казва:

Кралските звезди в четирите ъгъла на хороскопа говорят за големи достойнства и върховна власт; Регулус наистина е на МС; а ярката Южна везна е на Изток;[4]

Малко по-нататък Аргол ни дава някои насоки:

В година 1622, септември 15-ти, [Ришельо], е обявен за кардинал от Грегориус ХV, в резултат от дирекцията на МС към секстила на Венера, господарката на Парс фортуна.

Умира на декември 4-ти, 1642 г., в резултат от дирекция на Слънцето към Южна везна…

Нека разгледаме тези дирекции: първата, дирекция на МС към секстила на Венера. Това е стандартна дирекция in zodiaco. Рожденият МС е на 25º07’ в Лъв. Аргол дава правото изкачване – ректасцензия (RA) на МС – 147º25’. Венера в тази карта е на 4º40’ в Лъв, нейният секстил е на 4º40’ във Везни. Правото изкачване на 4º40’ във Везни е 184º17’, но Аргол казва, че правото изкачване на секстила на Венера е 184º22’. Един добър математик би казал, че Аргол е сбъркал в изчисленията, но случаят не е такъв.

Дирекциите на Андреа Аргол са така наречените cum latitudine (с ширина) и според неговата система в този случай трябва да добавим 5’ от дължината към 4º40’ във Везни и да вземем правото изкачване на резултатната точка от еклиптиката. 4º40’ + 5’ = 4º45’; правото изкачване на 4º45’ във Везни е 184º22’, точно както казва Аргол. После изваждаме правото изкачване на МС от правото изкачване на секстила на Венера, остатъкът е дъгата на дирекцията. 184º22’ – 147º25’ = 36º57’. Дъгата на дирекцията е 36º57’.

В астрологията МС е сигнификатор на честта, достойнството, службата, магистратурата и т.н. Секстилът на Венера, като промисор, може да дава индикации за църковно повишение, защото Венера се намира в девети дом, домът на религията, и Венера е господарка на Парс Фортуна.

Друга дирекция, която не бива да се пропуска, е тази на Слънцето към Южната везна. Тази дирекция може да бъде определена като класическа примарна мунданна дирекция по Региомонтанус под полюса на сигнификатора.

“Южна везна” (Alpha Librae [α Lib, α Librae]) е втората най-ярка двойна звезда в съзвездието Везни, която има различни имена. Арабите я наричат Zubenelgenubi, което произлиза от арабското الزبن الجنوبي ( al-zuban al-janūbiyy ), което означава “южната щипка”, тъй като тази част от съзвездието Везни е била част от следващото – Скорпион. Тя се намира много близо до еклиптиката и поради това лесно може да бъде окултирана от Луната или да влезе в близък съвпад с планетите.

Най-напред намираме полюса на сигнификатора, полюса на Слънцето. Аргол казва, че полюсът на Слънцето е 20, т.е., 20º00’ на север.[5] Наклонът на изкачване на Слънцето в тази карта при полюс 20 според Арголус е 165º19’.[6] Косото изкачване (OA-oblique ascension) на Южната везна при полюс 20 според Аргол е 222º34’.[7] Сега изваждаме косото изкачване на Слънцето от това на Южната везна и остатъкът е дъгата на дирекцията. 222º34’ – 165º19’ = 57º15’. Дъгата на дирекцията е 57º15’.

В тази карта Слънцето е Хилег, защото това е дневна карта и Слънцето е в десети дом. Ролята на Южната везна в този хороскоп е много интересна. Най-напред, както видяхме по-горе, това е една от кралските неподвижни звезди, следователно тя дава власт и висок сан. Но въпреки че е една от кралските неподвижни звезди, природата на Южната везна е агресивна, тъй като има характеристиките на Сатурн и Марс. По-нататък се казва, че Южната везна е сред онези неподвижни звезди, които биха могли да се считат за Анарета.[8] Тази звезда, разположена на Асцендента, сигнификатор на живота и тялото на родения, го засяга и в конкретния хороскоп Аргол я приема за Анарета. Дирекцията на Хилег към Анарета е със смъртен изход, това е класически начин за определяне времето на смъртта. В своето описание на значението на дирекцията на Слънцето към Южната везна Лили казва, че тя вреди на здравето и причинява треска;[9] а Аргол потвърждава, че Ришельо ще умре от силна треска.[10]

С помощта на таблиците за право и наклонено изкачване, можете да изчислите примарните дирекции на Асцендента и МС към неподвижните звезди. Алгоритмите на тези дирекции са същите, както и за всички системи за примарни дирекции. Нека разгледаме други два примера от Андреа Аргол, за да видите как да ги изчислите. Първият пример е дирекция на МС в хороскопа на Одоардо Фарнезе.[11]

Аргол казва:

[Той] бе избран за кардинал през март 1591 г., в резултат от [дирекцията на] МС към Спика в Дева.

В тази карта МС е на 28º01’ в Дева; според Аргол правото изкачване на МС е 178º11’; а правото изкачване на Спика е 195º47’. Той изважда правото изкачване на МС от това на Спика и резултатът е дъгата на дирекцията. 195º47’ – 178º11’ = 17º36’.

За дирекцията на МС към Спика Уилям Лили казва:

Роденият ще бъде удостоен с неочаквана почест или повишение извън очакванията или възможностите му, а много пъти това дава силата на живота и смъртта над другите; повечето астролози взимат дирекцията на МС към Спика в Дева като знак за църковно повишение.[12]

А сега да изчислим тази дирекция. Най-напред трябва да изчислим правото изкачване за конкретната карта. Трябва да отчетем това в зависимост от годината 1573 (годината на раждане) и географската ширина 43º00’ на север (географската ширина на рожденото място)[13] и да приложим формулите за изчисляването на правото изкачване. От таблици виждаме, че правото изкачване на МС (на 28º01’ в Дева или 178º11’) е 178º11’. След това се връщаме пак в началото на тази операция, за да изберем таблицата на правото изкачване на неподвижните звезди. Отчитаме годината на раждане (1573) и географската ширина на рожденото място (43º00’ на север); така получаваме таблицата, откъдето взимаме правото изкачване на Спика – 195º4‘. Сега изваждаме правото изкачване на МС от същото на Спика, за да получим дъгата на дирекцията. 195º40’ – 178º11’ = 17º29’. Дъгата на дирекцията е 17º29’.

Нека разгледаме дирекцията на Асцендента към неподвижна звезда в друг хороскоп от Аргол:[14]

Аргол казва:

Всъщност, когато Асцендентът е поразен от виолентната звезда Сърцето на скорпиона (Антарес) и от тригон с Марс, [той] умира…

Асцендентът на каратата е 18º52’ във Везни; според Арголус, косото изкачване на Асцендента е 204º21’; а косото изкачване на Антарес (Сърцето на скорпиона) е 267º11’. 267º11’ -204º21’ = 62º50’. Дъгата на дирекцията е 62º50’.

А сега да изчислим тази дирекция. Най-напред, избираме таблицата за наклонено изкачване, за да получим наклоненото изкачване на Асцендента. Въвеждаме годината на раждане (1587) и географската ширина на рожденото място (43º на север) така получаваме таблицата. Намираме косото изкачване на 18º52’ от Везни (198º52’), което е 204º22’. После получаваме таблицата за косото изкачване на неподвижните звезди. Косото изкачване на Антарес е 267º28’. Изваждаме косото изкачване на Асцендента от това на Антарес, за да получим дъгата на дирекцията. 267º28’ – 204º22’ = 63º06’. Дъгата на дирекцията е 63º06’.

Въпреки че Лили смята начина на Аргол за изчисляване на дирекциите за “възприет във всички части на Европа като най-рационален” и твърди, че “всъщност ние използваме именно метода на Арголус”[15], при дирекциите към неподвижни звезди той се отклонява от него. Докато Аргол директира към неподвижните звезди in mundo, Лили остава твърд привърженик на дирекциите in zodiaco. Той директира към неподвижните звезди in zodiaco без ширина, което е отразено в примарните дирекции на неговия пример на рождена карта.[16] Лили не използва истинските позиции на неподвижните звезди in mundo при директирането, а прави дирекции към техните проекции върху еклиптиката.

Например, при директирането на Асцендента към звездата Вега той не използва косото изкачване на тази неподвижна звезда, а това на нейната проекция върху еклиптиката.[17]

При директирането на МС към тази неподвижна звезда той използва правото изкачване на проекцията ѝ върху еклиптиката.[18]

В таблицата има печатна грешка: правото изкачване е 280º58’ вместо 280º53’, но дъгата на дирекцията е изчислена за правилната стойност на правото изкачване.[19]

При директирането на Слънцето към Спика той използва косото слизане (OD-oblique descension) (защото Слънцето е в залязващата част на небесната сфера) на проекцията на тази звезда върху еклиптиката под полюса на Слънцето.[20]

Полюсът на Слънцето по Региомонтанус според Лили е 40º, а косото залязване на 18º33’ във Везни (зодиакалната дължина на Спика) под полюса е 190º56’.

Лили не обяснава защо директира към неподвижните звезди in zodiaco, въпреки че Аргол директира in mundo. Можем само да имаме догадки за неговата причина. Но смея да предположа, че това не е поради дълбоката му преданост към дирекциите in zodiaco. В края на краищата, той директира сигнификаторите към съвпади и опозиции. По-скоро не е искал да прави дългите и сложни тригонометрични изчисления на полюсите, косите изкачвания и слизания и т.н., използвал е таблици за примарни дирекции. Но ако погледнем Tabulae Primi Mobilis Andreae Argoli, таблиците за примарни дирекции, споменати от Лили, откриваме, че те не позволяват да се изчислят примарните дирекции към неподвижни звезди in mundo.

Всеки може да избере този вид дирекции, които харесва. Лично аз предпочитам дирекциите към неподвижни звезди in mundo.

Бележки

[1] “Влиянието на дирекциите” в “Християнска астрология” на Уилям Лили, Лондон, 1647 г.
[2] “Цялото изкуство на дирекциите е богато разгледано от Региомонтанус, Магинус, Леовитиус, Мангинус, Зоболус и др., но най-изящно от Плацидус в неговата “Примум Мобиле”, на когото потомците трябва да са изключително задължени … Днес ние не използваме друг метод в дирекциите, а именно този на Аргол, който е възприет във всички части на Европа като най-рационален”. (Лили, цитат, стр. 651) Лили има предвид “Tabulae Primi Mobilis Andreae Argoli”, Рим, 1610 г.
[3] Андреа Арголи … “De diebus criticis et aegrorum decubitu”, 1652 г., стр. 172. Тук няма да обсъждам дали този хороскоп на Ришельо е верен или не. Рождените карти в тази книга са с ректифицирани часове и някои са под въпрос, например, хороскопът на Чарлз І (на Англия) с Асцендент 14º46’ във Везни или хороскопът на Анри ІІ (френски) с Асцендент 3º00’ в Близнаци. От моя гледна точка верността на тези карти, по-специално на хороскопа на Ришельо, не е толкова важна в случая. Аз ще обясня техниката. Въпреки всичко, примарните дирекции, които Аргол дава в хороскопа на Ришельо са много добри.
[4] Изток е другото название на Асцендента, както казва пак Аргол: “Първи дом, Хороскоп, Асцендент, Изток или източният ъгъл означава живота на родения…” (Андреа Арголи … “Ptolemaeus parvus in genethliacis iunctus arabibus”, 1659 г., стр. 14).
[5] Съвременните изчисления дават за полюса 19º38’. При изчисленията аз не използвах координатите на планетите и ъглите от картата, а съвременните астрономически познания за стойността на наклона на еклиптиката. Аргол е използвал закръглени към градуса стойности на полюса.
[6] Съвременните изчисления дават 165º25’.
[7] Съвременните изчисления дават 222º19’. При изчисленията аз използвах съвременните астрономически данни за координатите на звездата, за нейното собствено движение и прецесия.
[8] «Възлите на Луната, Главата и опашката на Дракона, виолентните звезди, Антарес, Алдебаран, Полукс, Белатрикс, Южна везна, Главата на Алгол или Медуза и не по-малко Регулус, поради най-голямо свойство да отнемат живота се намират сред Анарета”. (Андреа Арголи … “De diebus criticis et aegrorum decubitu”, 1652 г., стр. 44) Както виждаме, има няколко кралски неподвижни звезди, които могат да бъдат Анарета. Аргол дава следния списък на кралските неподвижни звезди: “Регулус, Алдебаран, Антарес, Полукс, Спика, Южна везна” (Андреа Арголи … “Ptolemaeus parvus in genethliacis iunctus arabibus”, 1659 г., стр. 12).
[9] “… и уврежда здравето на Тялото, застрашава Родения с отровна или много силна Треска;” (Лили, цитат, стр. 690.)
[10] Андреа Арголи … “De diebus criticis et aegrorum decubitu”, 1652 г., стр. 173.
[11] Пак там, стр. 168.
[12] Лили, цитат, стр. 678-679.
[13] В действителност правото изкачване, разбира се, не зависи от географската ширина.
[14] Андреа Арголи … “De diebus criticis et aegrorum decubitu”, 1652 г., стр. 236.
[15] Лили, цитат, стр. 651.
[16] Лили, цитат, стр. 765-780.
[17] Лили, цетат, стр. 765.
[18] Лили, цитат, стр. 770.
[19] Правото изкачване на МС на картата е 222º10’. 222º10’ + 58º43’ = 280º53’
[20] Лили, цитат, стр. 770.

За автора
Антон Григориев започва да изучава Астрология в края на 1980 г. От 1992 г. започва своята практика на професионален астролог. Водещите му интереси са насочени към Европейската астрологическа традиция от Средновековието и Ренесанса. През 1997 г. той започва свой проект за превод на текстовете на английските астролози от XVII в. на руски език. Получава авторитетната астрологическа награда Corona Borealis за 2004 г. за своя превод на “Християнска Астрология” на Уилям Лили на руски език. Негови статии са публикувани в астрологически списания в Русия, Великобритания, Холандия, Финландия и Италия. Той е и не на последно място съосновател и модератор на международния мейллист Angelicus Merlin посветен на традиционната астрология.

©автор Антон Григориев, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.