Свързана ли е славата с планетите над хоризонта

Още с първите си стъпки в Астрологията научаваме някои класически постановки, свързани с деленето на зодиака и на сферите в хороскопа. Знаем, че струпването на планети основно в една половина от хороскопа (източна, западна, дневна или нощна) поставя акцент върху определена страна от архетипа на родения.

Статистическите изследвания в Астрологията, направени в средата на миналия век от Мишел Гоклен и продължени от Геслен и френската астрологическа школа, както и от много астролози в САЩ, потвърждават златното правило, че единствено статистически проверените правила могат да бъдат взети за достоверни.

Астрологията, подобно на останалото познание, не е пощадена от псевдотвърдения и митове, грешни концепции и неработещи правила. За жалост “изчистването” на Астрологията от подобни неработещи теории не е никак лесна задача, но е факт, че през многовековната ѝ история е имало няколко “реформи”, които са довели до преосмисляне и “поправка” на много от старите, натрупани във времето грешки.

Директорът на AstroDatabank Марк Макдонау, разполагайки с обширна база рождени данни, е направил едно проучване, с което проверява верността на едно от най-класическите твърдения в Астрологията, а именно, това че наличието на повече планети над хоризонта непременно се свързва с публична кариера и слава на родения.

В изследването са включени само известни и публично наложили се в световен мащаб личности и резултатите му на пръв поглед са изненадващи.

Но преди всичко нека да се спрем на няколко цитата, които дават дефиниция на двете възможни позиции на струпване на планетите предимно над или предимно под хоризонта в картата и тяхното значение за родения.

Луис Роден в своята книга “Парите: как да ги намерим с помощта на астрологията” казва:

Планети над хоризонта. Вие се движите в живота инстинктивно и без задръжки. И дори да не започвате често направо от върха, то при всички случаи имате ранен старт, като се придвижвате бързо и директно към контакт със средата около себе си. Във вашия собствен периметър, доколкото той огражда вашия собствен свят, вашата култура, всеки знае кой сте вие и вие винаги търсите центъра, откъдето сте най-добре видими.

и

Планети под хоризонта. Вие имате нужда да се подготвите за своя публичен живот. Често едва след години на обучение и трупане на опит вие ще се почувствате готови да пристъпите към публичността. Вашето внимание е насочено към дейности свързани с поддържането на личния живот. С планети предимно “в тъмното” вие може да бъдете също публична личност или да бъдете добре известен чрез нещата, които се символизират от планетата стояща в 10 дом или господаря му или тази, която аспектира точно МС.

Стив Форест в своята книга “Вътрешното небе” дава една много детайлна интерпретация на това делене чрез хоризонта:

Половината от небето е видимо, половината е невидимо. Отгоре – 6 дома, които представляват очевидното, споделената реалност, видимото. Отдолу – 6 дома, символизиращи реалността познаваема само индиректно (по дедукция). Реалността достъпна чрез въображението… Субективността: това е тема на скритите домове. Те показват чувствата, тайните, личния живот. Реакцията и мотивацията се формира тук.

Когато повечето планети лежат в домовете под хоризонта, ние невинаги трябва да очакваме един интровертен характер… това, което виждаме е по-фино. Емоциите и интуицията доминират над всички усещания. При такъв човек фактите получават една емоционална окраска, която ги прави повече от сухи факти. Той е посветен на търсенето на вътрешното състояние и търси духовен прогрес без това да е свързано с големи промени във видимите обстоятелства около него.

Доминирането на планети в горната (видимата) хемисфера е с противоположния смисъл. Конкретните и осезаеми преживявания доминират в този случай… невинаги обаче хората родени с планети над хоризонта са екстровертни. Независимо дали човекът е книжен червей или екзотичен танцьор, животът му е много деен и зает. Някакво видимо събитие маркира всеки важен напредък на този човек.

Дали тези твърдения са верни и статистически доказуеми предстои да разберем. Традиционно хората с планетарна концентрация над хоризонта се предполага, че са по-публични личности от тези с доминиращо разположение на планетите под хоризонта. С цел да се провери това твърдение са подбрани статистически достоверен брой публични личности с точни рождени данни и е проверено разпределението на планетите спрямо хоризонта, както и броя планети, попадащи в едната или другата половина.

БРОЙ ПЛАНЕТИ НАД ХОРИЗОНТА ПОД ХОРИЗОНТА РАЗЛИКА, %
10 ПЛАНЕТИ 55 43 27.9
9 ПЛАНЕТИ 268 229 17.0
8 ПЛАНЕТИ 605 497 21.7
7 ПЛАНЕТИ 832 795 4.7
6 ПЛАНЕТИ 915 931 -1.7
5 ПЛАНЕТИ 970 970 0.0

Както се вижда 55 публични личности имат всички 10 планети над хоризонта, а 43 всичките 10 под хоризонта. Процентната разлика между двете групи е 27.9% в полза на първите. Тези резултати потвърждават астрологическата традиция. Разбира се, разликата не е 100%, но тази разлика от 27.9% е впечатляваща и показва, че съществува осезаема разлика между случаите на разположение на планетите над и под хоризонта. Изследването показва, че такова разпределение не може да бъде случайно. Вероятността това да се случи случайно е 1/10 000, което е достатъчно, за да приемем резултатите за статистически достоверни.

Виждаме, че с намаляване на броя на планетите, зависимостта се запазва. При 9 планети разликата е 17% и отново в полза на планетите над хоризонта. Това се запазва и при 8 планети. Зависимостта започва да се нарушава при 7 планети и вече се обръща при 6 планети.

Това изследване доказва статистически, че при 10 разглеждани планети в хороскопа има статистическо потвърждение на класическото астрологическо правило за съществуването на връзка между доминиращия брой планети над хоризонта и публичността. Това правило е валидно обаче само до 7 планети и практически няма сила при по-малък брой. Практически това изследване ни показва, че можем да използваме класическото правило само при случаите, когато намираме повече от 7 планети струпани в едната хемисфера. При по-малък брой трябва да търсим възможността за публични изяви в анализа на други фактори в хороскопа.

Примери за хора с 9 планети под хоризонта са: Луис Карол, цар Николай II, Мартин Лутер-Кинг, Стивън Спийлбърг, Тенеси Уйлъмс, Дороти Паркър, Хазрат Инаят Хан.

Примери за хора с 9 планети над хоризонта са: цар Александър I, Салвадор Дали, Мат Деймън, Майкъл Дъглас, Джери Браун.

Инструментариумът на съвременната наука в лицето на статистическия анализ и обобщаване на информация и данни, дава добра възможност достоверността на класически общоприети постулати в Астрологията да бъде проверена.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.