“Стани богат” – как да намерим парите в хороскопа?

В днешни времена стремежът към материално благополучие се е превърнал в една от основните цели в живота на повечето хора в страните, където съвременната цивилизация с присъщите ѝ ценности и стандарти е оставила своя отпечатък върху стила и начина на живот в обществото.

Стремежът към задоволяване на потребността от подслон, храна и сигурност е изначално заложен у всеки човек независимо от неговата раса, народност, произход и генетично наследство.

В епохата, в която живеем, максимализмът се е превърнал в житейско кредо на повечето хора. Заедно с нарастващите потребности със зашеметяващо темпо се налага и тенденция към свръхконсумация.

Малцина са хората, които не си поставят за цел материално благополучие и живеят в пълна незаинтересованост от финансовите обстоятелства. Колкото и да се отрича значението и ролята на парите в съвременното общество, на този етап от неговото развитие те остават да бъдат “необходимо зло”, без което трудно бихме могли да задоволим потребността си от консумация на повечето блага и дори стоки от първа необходимост, в наши дни и здравето струва пари. От друга страна става все по-очевидно неравномерното разпределяне на благата в световен мащаб, а не само в обществото, към което ние принадлежим. Разделение на бедни и богати има в геополитически и етнически мащаб и принципът на неравномерно разпределяне на наличните ресурси важи както в целия свят, така и в отделни групи и общества. Малкото е отражение на голямото, а частното на глобалното.

В тази публикация ще разгледаме въпроса за финансовия статус и материалното благополучие в контекста на индивидуалната съдба, заложена в наталната карта в мига на нашето раждане. В какво семейство ще се родим, ще имаме ли добър старт, с какви обстоятелства ще се срещнем в търсене на материална сигурност, къде сме склонни да губим и къде да печелим, каква е формулата на успеха, ще донесе ли избраната от нас професия финансова стабилност и статус в обществото, ще успеем ли в дадено бизнес партньорство, ще берем ли плодове след упорит труд или ще стъпваме върху постлано червено килимче?

Всички тези въпроси си задава всеки средностатистически човек. Въоръжени със знанието, което ни дава астрологията, ще бъдем по-подготвени да посрещнем предизвикателствата и трудните обстоятелства в живота, а също да се възползваме от шансовете, които ни изпраща съдбата в даден момент. И, не на последно място, няма да виним за всичко “злата участ”, защото ведическата астрология ни дава възможност за по-осъзнат и задълбочен поглед върху обстоятелствата, с които се срещаме в живота, за разбиране на невидимата причинно-следствена връзка, която се манифестира в мига на нашето раждане и постепенно се разкрива пред нас.

В класическата западна астрология съществуват редица схеми за определяне на социалния статус на родения. Внимание се обръща на традиционните бенефактори – Венера и Юпитер, на позицията на светилата, дорифориите, планетите със специални достойнства и други показатели. Прието е да се счита, че Венера е основният сигнификатор на парите с оглед на нейното мунданно управление върху знака Телец и втори дом в хороскопа.

В основата на ведическата астрология е залегнала концепцията за кармата, закона за причината и следствието, за невидимите връзки и взаимната обусловеност на явленията и процесите в материалния свят. Индийците вярват, че законът на кармата обуславя поредица повтарящи се инкарнации на душата в материята. При по-задълбочен анализ на астрологичната карта може да се види какъв е бил водещият мотив на душата в последната ѝ по-важна инкарнация и как той обуславя нейното желание за следващо въплъщение в материята.

В индийската астрология планетите също се разделят на естествени бенефици и малефици, макар че това разделение донякъде се отличава от подхода, възприет от астролозите на Запад. Принципно Юпитер, Венера и Меркурий се считат за бенефици, докато Слънцето, Марс, Сатурн и Лунните възли (Раху и Кету) са малефици. Луната може да бъде бенефик, ако е растяща, есенциално силна и получава аспекти от планети с благотворна природа, и малефик, ако е намаляваща, есенциално слаба и получава аспекти от злотворни планети. Тук отново ще спомена, че във ведическата астрология ключова роля се отрежда на Луната, която дава информация не само за характера, темперамента и менталните качества на родения, а и за неговата съдба.

Съществуват редица йоги, т.е. планетни комбинации, които се разглеждат с участието на Луната. Те имат съществено значение при анализа на потенциала, заложен в хороскопа, когато се търси по-голяма дълбочина и комплексност в интерпретацията на дадена тема. Освен лунни има и други йоги, които дават информация за обстоятелствата и възможностите в живота на човека, за линията на неговата съдба – за тях ще се спомене по-нататък.

Венера и нейното значение в хороскопа

Във ведическата митология тя е известна като Шукра или Шукрачария, син на мъдреца Бхригу и учител на демоните. В западната астрология Венера е известна като Луцифер, а иудеите я наричат Ащорет (Астарта).

В астрологията Венера се разглежда като сигнификатор на любовта, брака, красотата, изкуството и материалния комфорт. В тази форма тя се манифестира като Маха Лакшми – съпругата на Бог Вишну.

В “Уттара Каламрита” се споменава, че Шукра е сигнификатор на следните неща:

– красиви дрехи, бижута, накити
– брак, брачен партньор
– жени, съпруга (в мъжка карта)
– благосъстояние, комфорт
– сексуална наслада, удоволствия, сетивност
– музика, творчество и изкуства

Силно поставена Венера в хороскопа е фактор, който дава редица предимства, особено ако се намира в позиция трикона (1, 5, 9 дом) или участва в специална комбинация, наречена Малавя йога – Венера в екзалтация или мулатрикона (собствен знак), разположена в кендра (ъглов дом) от Лагна или Луната в хороскопа. Малавя йога може да дари родения с таланти в сферата на изкуството, музиката, дизайна и да донесе комфорт и благосъстояние, ако не влиза в противоречие с останалите фактори в хороскопа.

И въпреки това Венера не е сигнификатор на парите в индийската астрология. Венера символизира всичко, което може да се притежава, да се придобие с пари, но не самите пари като субстанция. Това е основната разлика със западната астрология.

Понякога силно поставена Венера в хороскопа може да даде и вещомания, стремеж човек да си угажда, да търси удоволствия и лекота в живота, да задоволява всички свои капризи и прищевки. Проблематично поставена Венера може да носи тенденция към прахосничество и материални загуби.

В тялото на Калапуруша (Космическия човек) Венера управлява 2 дом (Телец/Вришабха) – артха – стремеж към материално благосъстояние, натрупване на блага и ресурси, и 7 дом (Везни/Тула) – кама – желание, сетивност, стремеж към наслада и задоволяване на потребностите. Неслучайно в мунданната карта Венера управлява два дома, свързани със сетивните удоволствия – 2 дом (устата) и 7 дом (гениталиите).

Ако трябва да дефинираме богатството, Венера е сигнификатор на движимите вещи, включително скъпи и луксозни стоки, докато за сигнификатори на недвижимото имущество се считат Марс и Сатурн, известни като бхуми караки в астрологията (“бхуми” – земя, “карака” – сигнификатор). Венера не е сигнификатор на парите в банковата сметка, а на придобивките, за които евентуално ще си похарчим парите, тя дефинира желанието да се притежава.

Да не забравяме също така, че като учител на демоните Шукра управлява не само материалния просперитет, а и духовното богатство, притежавайки забележителни метафизични и окултни познания, включително свързани и с астрологията.

Тогава коя планета се приема за сигнификатор на парите?

В индийската астрология тази роля е отредена на Юпитер (Гуру, Брихаспати). Парите като субстанция се управляват от Юпитер, докато Венера символизира вещите и благата, които могат да бъдат придобити с тях, тя дава информация за нашите притежания.

Ще спомена за още един фактор, който също не бива да се подценява, макар и да не се явява основен сигнификатор. Това е Раху – Северният лунен възел или Главата на дракона.

Във ведическата митология Раху е главата на демона, който придобива безсмъртие и бива разсечен на две части. Главата символизира силата на сетивата – желанията се пораждат в ума след съзерцаване на обектите. В човешкото тяло Раху се свързва с устата, езика, челюстите. Затова в индийската астрология Раху символизира материалните и сетивни желания, в чийто плен пребивава човешкото съзнание, но и тяхната илюзорност – Майа. Раху се свързва с непрестанно желание за консумация и този глад не се задоволява, защото му липсва тяло (Кету). Раху е демонът в нашето съзнание, срещу който трябва да се изправим в търсене и опознаване на по-висшите измерения на битието, той символизира нашата вътрешна борба и в крайна сметка дуалността на материалния свят.

Индийците казват, че само този, който е успял да преодолее силата на своите неосъзнати желания и да се освободи от капана на сетивата, е стъпил на духовната пътека, която води към просветление, сливане с божествения Аз и себереализация, разкриване на духовния потенциал на личността.

В материален план силното влияние на Раху може да даде просперитет, висок финансов статус, светски успехи и власт. Силна позиция на Лунните възли се наблюдава в картите на мнозина успели хора, често в комбинация с други планети.

Раху се свързва и със стремежа към свръхконсумация, който все повече се налага в съвременното общество, превръща се в модна тенденция и масово се прокламира в медиите по всевъзможни начини, включително чрез използване на фини похвати за манипулация на човешката психика и внушение.

Силен Раху може да донесе пари, свързани с хазарт, контрабанда и други видове нелегална дейност, която носи лесни и бързи печалби, участие в корупционни схеми и измами, но също така и пари от външна търговия, крупен международен бизнес, фармацевтични корпорации, офшорни компании и др. И доколкото Раху символизира силата на мисълта, той може да участва като фактор в картите на успели хора, занимаващи се с рискови инвестиции, борсова/валутна търговия или с високотехнологичен бизнес, тоест “играчи” в един или друг смисъл.

Следва да се спомене и Сатурн (Шани), който на пръв поглед се свързва с бедността, оскъдността, но от друга страна не толерира разхищението и прахосничеството. В този смисъл той може да действа и като благотворен фактор. В психологически план Сатурн дава чувство за недоимък, но същевременно е умел и разумен стратег в управлението на средствата/наличните блага с оглед тяхното запазване. Рядко се случва някой наистина богат човек, който умее перфектно да управлява парите си, да няма Сатурн на видно място или в аспект към някой от ключовите фактори в хороскопа. По-нататък ще се убедим в това от приложените примерни карти.

И сега стигаме до домовете в хороскопа отговорни за парите

Домовете, които се свързват със стремежа към материално подсигуряване, са така наречените артха домове – втори, шести и десети. Но когато искаме да видим какъв ще е социалният и материален статус на родения, следва да се обърне внимание на комбинация от фактори, включващи елементите на втори, четвърти, пети, десети и единадесети дом.

Дванадесети и шести дом дават информация за евентуалните ни загуби. И ако по втори дом са натрупаните пари (капиталът), по единадесети са оборотните средства, т.е. всички евентуални постъпления, приходи, печалби. От гледна точка на материалния успех 11-ти е най-благоприятният дом, но от гледна точка на духовното развитие на личността това е най-неблагоприятният дом, а неговият управител се нарича “бадхака” – планета, която има свойството да причинява неочаквани обрати.

Какви качества са ни необходими за постигане на материален успех и просперитет в живота?

На първо място целенасоченост. На второ място интелигентно планиране, стратегическо мислене. И на трето място мотивация и отдаденост, които са ни нужни за постигане на поставените цели.

Информация за първия фактор дава Асцендентът (Лагна) и неговият управител (Лагнеш). За оценка на интелектуалните способности разглеждаме 5 дом (путра бхава) и неговия управител. За наличните ресурси и старта, който ни осигурява семейството, съдим по 2 дом (дхана бхава) и неговия управител. Информация за евентуалните печалби и постъпления търсим в 11 дом (лабха бхава), както и в зависимост от позицията на неговия управител.

Но има още един фактор, който играе ключова роля и без който не бихме имали необходимата протекция. Това е късметът. Независимо от наличието на таланти и способности, амбиция и мотивация далеч не всеки човек успява да реализира целите, които си поставя, дори ако те не са чак толкова невъзможни.

Защо независимо от усилията, които полагаме, често ни спохожда чувството, че “нищо не върви”? Индийците го обясняват с кармичния закон – натрупания “кредит” от минали инкарнации на душата, който може да бъде и със знак плюс, и със знак минус. Информация за късмета, с който сме дошли на този свят, дава 9 дом (дхарма бхава) в хороскопа и неговият управител, а 5 дом се свързва с кредита от нашите минали инкарнации. Тези два дома заедно с Асцендента се свързват с нашата дхарма, именно тук се чувстват най-добре планети-бенефици.

От друга страна, наличието на малефици в дхарма домове (първи, пети и девети) и бенефици в дустхана домове (шести, осми и дванадесети) говори за това, че в настоящата инкарнация може да ни се наложи да се срещнем с последствията на натрупана негативна карма в една или друга сфера от живота. Тази карма може да бъде обусловена от минали думи (2 дом), мисли (5 дом) и действия (10 дом). В този смисъл 10 дом има специално значение – това е най-важният дом след Асцендента, т.нар. карма бхава. Именно тук се манифестират резултатите на нашите действия (минали и настоящи) и се проектират в бъдещето. Планета в 10 дом има много силно влияние върху нашата съдба и обстоятелствата, с които можем да се срещнем в живота, защото 10 дом се свързва с нашите действия, които се материализират в една или друга форма и впоследствие определят нашата по-нататъшна съдба. Сигнификатор на 10 дом в качеството му на карма бхава е Сатурн, за социалния статус на родения се разглеждат Слънцето, Меркурий и Юпитер, а Марс – за неговата способност да следва поставените цели и да ги постига.

По принцип малефиците се чувстват най-добре в домовете упачайа – трети, шести, десети и единадесети.

Следва да се спомене и за специални планетни комбинации, които в съчетание с други фактори в хороскопа дават късмет в материалната страна на живота и шанс да се натрупа солиден капитал. Към тях се причисляват различни видове Раджа йога (особено с участието на господарите на 9 и 10 дом), Лакшми йога, Дхана йога, Сампати йога, Чандра-Мангала йога и др.

Мощна Раджа йога се формира, когато силно поставена планета, която управлява ъглов дом (кендра), се намира в един знак или в аспект с планета, управляваща тригонален дом (трикона). Десети дом има най-силно влияние, а девети дом е най-силният от всички трикони. Когато господарите на 9 и 10 дом се намират заедно в някой от благотворните домове в хороскопа, се получава мощна Раджа йога, известна като Дхарма-Кармадхипати йога. Благодарение на такава йога роденият има шанс да постигне висок статус, успех, да се ползва с респект и известност на избраното от него поприще. Разбира се, нито една йога не се разглежда изолирано от останалите фактори в хороскопа, ако се търси максимално прецизна и достоверна интерпретация.

Има много разновидности на Раджа йога, ще изброя само някои от тях:

  • Управителите на 9 и 10 дом са разположени заедно в собствен дом
  • Паривартана йога между У9 и У10 – рецепция по знак или по накшатра
  • Аспект между У9 и У10
  • У9 и У10 се намират в един знак с управителя на 1, 4, 5 или 7 дом
  • У9 и У10 се намират в 1, 4, 5 или 7 дом

В съвременния свят притежателят на Дхарма-Кармадхипати йога може да се окаже успешен бизнесмен, политик, учен, филмова звезда, да постигне просперитет и известност в сферата, в която е ангажиран.

Наличието на Дхана йога в хороскопа също дава материален успех и просперитет във финансовата сфера. За такава йога може да се говори, ако е налице съчетание между управителите на 2 и 11 дом и управителите на 1, 5 и 9 дом, особено ако те са разположени в друг благоприятен дом.

Има различни разновидности на Дхана йога, като за най-благоприятна от тях се счита Лакшми йога. В Брихат Парашара Хора Шастра се споменава, че Лакшми йога се формира, ако управителят на 9 дом е есенциално силен (в екзалтация или собствен знак) и се намира в ъглов дом, а господарят на Лагна също се намира в силна позиция. В други източници се споменава, че управителят на 9 дом трябва да е есенциално силен и да се намира в кендра или трикона в съчетание със силна Венера в подобна позиция.

Чандра-Мангала йога е още една разновидност на Дхана йога и е налице, когато Луната и Марс се намират заедно в един знак или се аспектират един друг (в срещуположни знаци или във взаимна рецепция), особено ако заемат силна позиция в хороскопа.

Има голям брой различни планетни комбинации, предполагащи успех и просперитет, но в рамките на тази публикация всички те не могат да бъдат изброени.

В заключение ще разгледаме практически примери с картите на трима от най-богатите мъже в света – Нелсън Рокфелер, Бил Гейтс и Доналд Тръмп.

Нелсън Рокфелер

Легендата Рокфелер остава да бъде най-богатият американец на всички времена. Той е пример за човек, който наследява висок старт от семейството, в което е роден, но успява многократно да умножи семейния капитал. Получава образование в престижен университет, където завършва икономическа специалност, след това започва да работи в сферата на бизнес администрацията. По-късно заема правителствен пост и става 41-ви американски вицепрезидент. Известен е като преуспял бизнесмен, ценител на изкуството и филантроп.

Наталната карта на Нелсън Рокфелер е красноречив пример за силата на гореспоменатите планетни комбинации, съчетани с други благоприятни позиции в хороскопа.

Лагна попада в знака Дева (управител Меркурий) и накшатра Читра (управител Марс). Родените под влияние на Читра нерядко се отличават с материална ориентация в живота, могат да бъдат прагматични, да притежават много добри административни и комуникативни умения, да имат способности в приложните изкуства или да са ценители на някаква форма на изкуство, дори ако нямат талант в тази сфера.

В тази карта управителят на изгряващия знак е изключително силно поставен – намира се в Близнаци заедно с още три планети – Слънцето, Венера и Раху, при това в ъглов дом. Раху тук също е много силно поставен – в знаците Телец и Близнаци има специални достойнства. Слънцето има дигбала в 10 дом – “сила на движение”, т.е. тук е най-ефективно. Позицията на управителя на Асцендента в съчетание със Слънцето, Венера и Раху в 10 дом дава на родения голяма светска власт и влияние, включително и в сферата на държавното управление – бил е член на президентската институция в САЩ и губернатор на щата Ню Йорк.

Луната се намира във 2 дом (дхана бхава) и получава аспект от Марс и Раху, което дава много предприемчива нагласа и вроден нюх за правене на пари. Планети в 5 дом няма, но има аспект от Юпитер и Марс, разположени в 11 дом (лабха бхава) в знака Рак. Тук Юпитер е в изключително силна позиция, докато Марс е в падение, но в някои източници се твърди, че планетите в падение не пречат чак толкова на материалния успех. Освен това е налице т.нар. Нича Бханга Раджа йога или “отмяна на падението”. 11 дом се свързва с печалбите, които бихме могли да реализираме чрез маркетингови умения, а 5 дом – със спекулациите, хазарта, борсовата търговия и финансовите сделки, съдържащи висока степен на риск. Позицията на Марс и Юпитер тук го прави човек с предприемачески дух, който умее да рискува, но Сатурн в 7 дом от Лагна (бизнес партньори и контрагенти) в аспект към Кету, разположен в 4 дом и в знака на Арудха Лагна, го прави и достатъчно прикрит и предпазлив.

В хороскопа на Нелсън Рокфелер има много мощна Раджа йога или по-точно Дхарма-Кармадхипати йога – управителите на 9 и 10 дом (Венера и Меркурий) са разположени заедно в десети дом, при това Меркурий се явява и Лагнеш – управител на изгряващия знак. Венера едновременно управлява 2 и 9 дом и се намира в 10 дом в един знак с управителя на 1 и 10 дом. В картата има и указания за придобиване на наследствен статус – силен Кету в 4 дом, а управителят на 4 дом (Юпитер) е екзалтирал и се намира заедно с управителя на 8 дом (Марс) в 11-ти. Същевременно Марс управлява и 3 дом в хороскопа, а Юпитер е господар и на 7 дом, така че тяхната позиция в 11 дом може да говори за това, че роденият ще успее да умножи капитала, получен по наследство, чрез предприемаческа дейност и управление на собствен бизнес. Същото предполага и една от разновидностите на Дхана йога в хорокопа му, която гласи следното:

Ако в 7 дом е разположен Марс или Сатурн и в 11 дом има коя да е планета (с изключение на Кету), роденият ще спечели огромно богатство чрез бизнес. Ако Кету се намира в 11 дом, той ще печели чрез чуждестранна агенция (зад граница).

В картата на Рокфелер присъства още една благоприятна йога – Амала йога, която гласи:

Ако бенефик се намира в 10 дом от Луната, роденият ще има късмет във финансовите въпроси.

Всяка планета в 10 дом от Луната придобива специално значение, а в случая това е екзалтирал Юпитер. Съчетанието Марс/Юпитер само по себе си е благоприятно, това е така наречената Гуру-Мангала йога.

Има и още две благоприятни комбинации с участието на Луна и Юпитер – Гаджакесари йога и Хамса йога. Втората комбинация прави влиянието на Юпитер изключително силно и също дава успех в живота, когато се съчетава с други благотворни фактори.

Бил Гейтс

Бил Гейтс е известен американски програмист и бизнесмен, основател на Майкрософт, класира се сред най-богатите хора в целия свят.

В биографията му се споменава, че също е имал висок старт, осигурен от семейството. Семейството му е заможно и има дълги години опит и връзки в бизнеса и политиката – неговият прадядо е бил кмет, дядо му е бил вицепрезидент на националната банка, а баща му Хенри Гейтс е известен адвокат.

Виждайки таланта му в научната сфера и в математиката, родителите го изпращат в престижно частно училище, а по-късно и в Харвардския университет. Впоследствие той създава софтуерна компания и прекъсва обучението си, защото вижда своето бъдеще в сферата на компютърния бизнес.

В хороскопа на Бил Гейтс изгрява знакът Рак (управител Луна), Лагна попада в накшатра Пушия, управлявана от Сатурн. Лагнеш, който в случая е Луната, се намира в накшатра Уттарабхадра, чийто управител също е Сатурн. Луната е разположена в юпитеров знак и в 9 дом – дхарма бхава (сигнификатор Юпитер), който се счита за най-щастливият дом в хороскопа.

Сатурн, който управлява накшатрата на Асцендента и Луната, се намира в изключително силна позиция в хороскопа – в знак на екзалтация и в ъглов дом от Асцендента, по този начин формира Шаша йога – комбинация, която дава отлични административни и организаторски способности и се среща в картите на талантливи политици, управници и хора с изявени мениджърски умения. Тази йога прави родения талантлив стратег и достатъчно предпазлив в поемането на рискове. Силното влияние на Сатурн му дава подчертано чувство за отговорност и стремеж към стриктно изпълнение на поетите задължения, а позицията на Слънцето, Венера и Сатурн в 4 дом говори за неговия принос в контекста на цялото общество, за значимостта на неговата работа. Всъщност тук се съчетават няколко специални йоги от групата на Махапуруша йогаБхадра йога (силно влияние на Меркурий), Малавя йога (силно влияние на Венера) и споменатата вече Шаша йога (силно влияние на Сатурн).

На какво се дължи високият социален статус, който той получава от семейството си?

Във втори дом се намира Юпитер, а Луната е разположена в 9 дом и юпитеров знак. Луната е Лагнеш, управлява изгряващия знак. Тук присъства една от разновидностите на Дхана йога – управител на 9 дом във втори. Има силен акцент върху 4 дом (семейна среда, собственост), Венера и Сатурн тук формират специални йоги от гореспоменатата Махапуруша йога. Освен това Венера има дигбала тук, при това е разположена в собствен знак, управлява и 11 дом (лабха бхава) в хороскопа, в който е разположен Кету.

По принцип Кету в Телец не е в силна позиция, но в случая неговият диспозитор (Венера) е изключително силно поставен и есенциално, и акцидентално, освен това Венера има най-висок афетичен статус в хороскопа и получава най-много точки по шадбала (една от системите за оценяване на достойнствата на планетите в хороскопа). Когато се оценява влиянието на Лунните възли, освен знаковата им позиция се гледа кой от двата диспозитора е по-силен.

В картата на Бил Гейтс Венера като диспозитор на Кету е много по-силна от Марс, диспозитора на Раху. Докато в хороскопа на Нелсън Рокфелер, който разгледахме по-горе, и двата диспозитора са много силни, но все пак Меркурий има по-специален статус от този на Юпитер, освен това Раху е изключително силно акцентиран, в един знак с него има още три планети, включително управителят на изгряващия знак и на 10 дом.

От друга страна в картата на Бил Гейтс има и указания за това, че може да преуспее благодарение на личните си способности, чрез силата на интелекта, тоест ще е “self made” човек. В 3 дом са разположени Меркурий и Марс в Дева, които имат взаимен аспект с управителя на Асцендента (Луната), при това Марс управлява 10 дом – призванието, кариерата и професионалния статус. Меркурий в тази позиция спрямо Луната формира Бхадра йога, а Марс – Чандра-Мангала йога. Това е указание за това, че роденият ще успява благодарение на острия си логичен ум, на прагматичността, която му е дадена по рождение, на умението да реагира бързо, но същевременно обмислено в ситуации, които изискват вземане на адекватни решения в динамично променяща се среда, а позицията на възлите (в случая Кету) в 11 дом дава успехи в сферата на маркетинга и чрез връзки с трансгранични корпорации. Раху в 5 дом говори за остър като бръснач и същевременно нестандартен ум, а диспозиторът му Марс, разположен в съвпад с Меркурий в знака Дева в 3 дом, е указание за наличие на изявени научни и математически способности, изключително прагматичен и аналитичен ум. Влиянието на Раху върху 5 дом дава и способност да се поемат рискове, но останалите фактори в хороскопа говорят за това, че роденият подхожда изключително разумно и предпазливо спрямо рисковете, които поема.

Планети в 10 дом от Луната няма, но Юпитер е разположен в 10 дом от Арудха Лагна (АЛ), а Луната в качеството ѝ на Лагнеш се пада в 5 дом от АЛ. Господарят на АЛ е Марс и участва в Чандра-Мангала йога.

Екзалтираният Сатурн управлява 7 дом и е разположен в 4 дом заедно с управителя на 2/11 и 4 дом, което дава възможност за успешен самостоятелен бизнес, човек да работи за себе си, а не в подчинена позиция. Един от символите на накшатра Вишакха, в която попадат Венера и Сатурн, е триумфална арка, при това двете планети имат специален статус в хороскопа – Сатурн е атмакарака (“водач на душата”), а Венера е аматякарака (“помощник”, “съветник”). Може да се каже, че основният мотив, от който е водена душата в настоящата му инкарнация, е постигане на светски успех и принос за обществото.

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп e американски бизнес магнат, член на висшето общество, автор и медийна личност. Той е президент и главен изпълнителен директор на Тръмп Организейшън. Доналд Тръмп е основател на Тръмп Ентертеймънт Ризъртс – организация, която ръководи многобройни казина и хотели в целия свят. Неговият баща Фред Тръмп е предприемач в сферата на недвижимите имоти. След дипломирането си Доналд Тръмп поема управлението на семейния бизнес, впоследствие преименува компанията на Тръмп Организейшън. Доналд Тръмп е известен с това, че неговият бизнес преминава през поредица фалити, имал е и проблеми с американската Комисия за сигурност и обмен (SEC) във връзка с обявената печалба за данъчно облагане.

В картата на Доналд Тръмп изгрява знакът Лъв, а Асцендентът попада в накшатра Магха заедно с Марс. В тази накшатра е разположена неподвижната звезда Регулус. Много често влиянието на тази накшатра присъства в картите на хора с благородно потекло или които наследяват високи позиции “по право”, обикновено по бащина линия. Разбира се, потвърждение за това трябва да дават и други фактори в хороскопа, не се правят заключения с разглеждане на изолирани позиции.

Знакът на Лагна се управлява от Слънцето, а накшатрата му е под влияние на Кету. Един от символите на тази накшатра е богат дом, дворец, а също паланкин – вид носилка, атрибут на властта и социалния статус в Индия.

Какви са указанията за високо социално положение и материален статус, какво показва бизнес в сферата на недвижимите имоти и развлекателен (хазартен) бизнес в този хороскоп?

В картата на Доналд Тръмп Лунните възли заемат изключително силна позиция, при това в съвпад със светилата, роден е по пълнолуние и лунно затъмнение. Луната тук се намира в знак на своето падение (Скорпион), в накшатра Джиештха (управител Меркурий), но има дигбала в 4 дом. Меркурий в хороскопа се намира в собствен знак и е свързан с двата дома на парите и печалбите – втори и единадесети. И в тази карта Юпитер е разположен във 2 дом (Дева), а Меркурий се намира в 11 дом (Близнаци). Слънцето, което е Лагнеш и атмакарака в хороскопа, се намира в 10 дом в съвпад с Раху в Телец, където влиянието на Раху е силно подчертано. Това дава силен стремеж към изява, известност, влияние, към реализация на целите на материално равнище, но и известна доза безпринципност.

И в тази карта, като при Рокфелер, има силни възли в ъглови домове, но акцентът е различен. Лагнеш заедно с Раху попада в накшатра Мригашира, управлявана от Марс, така влиянието на Марс в съвпад с Асцендента става още по-силно. Освен това Марс се намира в 10 дом от Арудха Лагна и същевременно я управлява. Марс управлява 4 дом от Асцендента (недвижима собственост), намира се в знака на Лагна и аспектира Луна/Кету, разположени в 4 дом. Планетите Марс и Сатурн се разглеждат като бхуми караки, т.е. във връзка с недвижимата собственост. Но бизнесът на Доналд Тръмп е доста специфичен – тук има елемент на хазарт, не е изключено да има и някои нелегални моменти. Указание за това дава Луна в съвпад с Кету в Скорпион в 4 дом, която в хороскопа му управлява 12 дом. В 12 дом са разположени Венера и Сатурн в Рак – още едно указание. Венера управлява 10 и 3 дом в хороскопа, а Сатурн – 6 и 7 дом, така че тази позиция може да говори и за това, че бизнесът няма да е с много чиста репутация, Венера и Сатурн тук дават указание за предприемачество в сферата на управление на обекти, свързани по някакъв начин с удоволствия, развлечения, лукс и комфорт. Юпитер и Раху взаимно се аспектират, аспектът е между 2 и 10 дом – това говори за успех във финансовата сфера, но са възможни и големи печалби, и големи загуби, има и известна доза безпринципност в бизнес отношенията – управителят на 9 дом (Венера) е разположен в 12 дом в знак на неприятел и в съвпад с управителя на 6 и 7 дом, който в знака Рак също не се чувства особено комфортно. Сатурн от 12 дом аспектира Юпитер във 2 дом (управител на 5 и 8 дом) – тук също е загатнат спекулативен елемент, пари от скрити източници или със съмнителен произход. Доколкото 12 дом се свързва и с чужбина, позицията на Венера и Сатурн тук говори за това, че бизнесът се простира извън границите на страната, в която е създаден. За Тръмп се знае, че има крупни обекти и в други държави по света – такъв е луксозният хотел “Тръмп Оушън Клъб” в Панама сити, Латинска Америка. А казината, които управлява, въплъщават в себе си някои от аспектите на 12 дом. Самият Тръмп е казал, че “единственият начин да спечелиш от казино, е да имаш казино” – натрупал е огромно състояние, използвайки страстта на някои хора към хазарта, желанието им за бърза и лесна печалба, алчността и материализма – тук прозира влиянието на Раху в хороскопа, който дава умение да се манипулират големи маси хора, като им покажеш “захарно петле” и ги накараш по някакъв начин да повярват, че няма нищо по-сладко от него. В съвременния свят това се нарича маркетинг.

В картата на Доналд Тръмп също присъства една от разновидностите на Дхана йога – управителят на 5 дом е разположен във втори, но има и силна Раджа йога – Марс, който управлява едновременно кендра и трикона (4 и 9 дом), е разположен в съвпад с Асцендента, така той се превръща в мощна Раджа йога карака и дава благотворен резултат независимо, че е естествен малефик по своята природа. А управителят на 2 и 11 дом се намира в собствен знак, като аспектира и 5 дом. Управителят на 5 дом също се намира в меркуриев знак, във 2 дом. Това дава указания за способността му да “надушва” кои са печелившите дейности, съчетана с меркурианска гъвкавост и комбинативност. Меркурий е разположен в накшатра Ардра, която попада под влияние на Раху, а нейният символ е човешка глава – силата на мисълта и интелекта.

Искаше ми се да разгледам като пример и картата на Джордж Сорос, но относно часа му на раждане има доста спекулации, а и самата дата на раждане остава под въпрос.

За оценка на материалния статус се използват и други методи – производни карти (варги), специални лагни и арудхи, но предмет на разглеждане в тази публикация са някои по-основни фактори, с които започва анализът на хороскопа.

Дотук се убедихме, че богатството и властта не са случайност, а се потвърждават от доста фактори в хороскопа, които подлежат на анализ преди да се направи заключение по дадена тема. В случайната подредба на обстоятелствата, които в един момент се обръщат в наша полза и ни помагат да се придвижим по-бързо към целта, е вплетена невидима съдбовна нишка, изтъкана от множество фактори. Задълбоченото познаване на принципите, залегнали в основата на ведическата астрология, ни помага в разплитането на пъзела да осъзнаем уникалността на всяка една човешка съдба.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.