Оригинален хороскоп правен от Кеплер

Съвсем наскоро, благодарение на щастливата комбинация от съобразителност и добър късмет, беше открит един неизвестен досега 400-годишен манускрипт от Йоханес Кеплер.

Той съдържа хороскопа на виден австрийски благородник. Откриването на ръкописа е заслуга на астронома Антъни Миш. Изучавайки слънчевите затъмнения и търсейки сведения за стари наблюдения в архива, открива тези няколко листа. Единствено усетът му на опитен колекционер на книги, както и това че знае немски, го води до осъзнаването на стойността на това ненадейно откритие. Цветно копие е изпратено до специалиста по ръкописи Клаус Мекленбург в Берлин и той потвърждава произхода на ръкописа.

Интересен факт е, че манускриптът е открит сред материали от много по-късен период от ХІХ и ХХ в. в архива на обсерваторията “Мери Лий Шейн”. Хороскопът е нотиран на немски и върху оригиналния документ има и по-късни бележки от други негови притежатели. Най-късната от тях, с дата 1864 г., е оставена от W. Struve – най-вероятно това е именитият немски астроном Вилхелм Струве или неговият син.

Тези два листа съдържат хороскопа на австрийския благородник Ханс Ханибал Хютер от Хютерхофен, роден през 1586 г. и съставен от великия астроном Йоханес Кеплер.

На първия лист е изобразен изчисленият хороскоп с титулни бележки, изписани с декоративен орнаментен шрифт.

На втория лист са изброени в четири колони дирекциите на планетите към четири кардинални точки – Слънцето, Медиум Цели (МС), Асцендента и Луната. Много ясно се виждат обозначените аспекти, планетите, с които те се сключват, и възрастта, на която се очаква да се случаи тази дирекция.

Виждаме, че Кеплер използва единствено петте класически аспекта и никъде не отчита минорен аспект. Не само това, той дори не използва такива аспекти, като полуквадрат, полусекстил и квинконс, които повечето астролози днес използват съвсем регулярно. Това е може би едно от най-сигурните практически и илюстративни доказателства за отношението на Кеплер към аспектологията. Той се е придържал към Птолемеевата аспектология, такава каквато тя е практикувана векове преди него.

Тъй като в съвременната астрология има спор за използването на минорните аспекти и много често за аргумент се използва тяхното откриване и практикуване от Кеплер, то няма по-ясно и обективно доказателство, което да показава, че Кеплер не е използвал тези аспекти в практиката си, макар те да са наречени с неговото име, а именно “кеплерови аспекти”.

©автор Николай Колев, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.