Как животът ни се управлява от закона на кармата?

Законът на кармата (от санскрит: कर्म) се основава върху причинно-следствените връзки, които се манифестират не само във физически, а и в ментален и духовен план.

Във физическата реалност причинно-следствените връзки могат лесно да се проследят, но това не е свързано със закона на кармата, където следствията от извършено действие не могат да се проследят лесно във физически план. Законът на кармата действа чрез поредица последователни прераждания (инкарнации). Човек страда от последиците на своите действия, докато не се научи съзнателно да управлява своите действия чрез постигане на мъдрост и знание за истинския смисъл.

По този начин Ведическата астрология е тясно свързана с концепцията за кармата. Рожденият хороскоп съдържа и разкрива последиците от действията, за които в настоящия си живот нямаме спомен. Резултатът на тези неизвестни действия е нашата съдба (adriśta).

Мнозина европейци считат, че в основата на кармата има залегнал фатализъм и принуда, която не оставя никаква възможност за индивидуално развитие, но това е погрешно схващане. Според ведическия светоглед след смъртта на физическото тяло човешката душа или нашата жизнена енергия, известна като атма, съдържаща се в тъй наречената линга шарира или фина обвивка и асимилирала в себе си цялата натрупана положителна и отрицателна карма, след известно време преминава в друга сфера (измерение), отхвърляйки грубата обвивка, т.е. физическото тяло така, както човек съблича и захвърля овехтели и ненужни дрехи и облича нови.

Новото ни раждане се случва във физическо тяло, което отговаря на нашите постъпки, извършени от нас в предишния живот. Цикълът на смърт и прераждане продължава, докато не постигнем мокша или окончателно освобождение. Кармата е резултат на нашите действия, а тези действия се пораждат от нашите мисли, следователно човек сам твори своята карма, доколкото тя е продукт на неговото мислене. Концепцията за кармата е единственото логично обяснение на съществуващите различия във физическото, ментално и материално (социално) положение между хората, освен ако не допуснем, че всичко това е обусловено от случайността.

Съществуват три вида карма

  1. Санчита (натрупана) – карма, която се намира в латентно състояние в очакване на реализация в някоя бъдеща инкарнация;
  2. Прарабдха (текуща) – карма, която е получила тласък за развитие в настоящия живот;
  3. Агами – карма, която се създава в настоящия живот.

В настоящия живот се намираме под влияние на прарабдха карма. С други думи, хороскопът сочи онази част от миналия опит, която се превръща в наша съдба в настоящия живот. Нека да илюстрираме идеята за различните видове карма с притчата за сеяча. Той пожънва зърното, голямата част от което запазва и това е нашата натрупана карма. Следващата година от цялото зърно той използва част за да засади нови растения и това е текущата ни карма. Когато това засято зърно даде плод и той бива озънат, това е настоящата карма, която отново се връща в “кармичния басейн” на натрупаната карма.

Мъдрецът Варахамихира казва, че астрологията е като запалена лампа, която осветява най-тъмните кътчета на бъдещето, прави видими причинно-следствените връзки, т.е. резултатът на нашата карма от минали инкарнации. По този начин в настоящия си живот човек жъне това, което е посял, а плодовете могат да бъдат и горчиви, и сладки.

Каква е ролята на планетите? Когато човек губи дете, той жъне своята карма, свързана с вероятно причиняване на такава загуба на друг човек в някоя от миналите инкарнации, а не защото малефик се намира в 5 дом в неговия хороскоп. Моментът на настъпване на такова събитие, т.е. неговият тайминг се обуславя от определени планетни периоди и транзити.

В древните текстове, наред с описанието на планетите, техния размер, разстояние и т.н., се използва думата таниямаха, която означава наличие на активна ментална или астрална същност (енергия), която също оказва влияние, заедно с физическите параметри на дадена планета. Нашият живот представлява постоянна борба между Съдбата (видхи) и Свободната воля (ичхашакти) и във всеки един момент противопоставянето между тези две сили резултира върху нашите действия.

За разлика от модерните школи по психологическа астрология индийците вярват, че свободната воля на един средностатистически човек не е много голяма. Затова събитията в неговия живот в по-голямата си част кореспондират с астрологичните прогнози, ако тези прогнози са изготвени от опитен и компетентен астролог. При човек, достигнал по-виско стъпало в духовното си развитие, са възможни отклонения от прогнозата. Живеем в относителен и дуалистичен свят, в който ни е дадена условна свобода.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.