Силата на кристалите – непресъхващ извор на космическа енергия

От дълбока древност съществуват безброй поверия за изключителната сила на скъпоценните камъни. Древните индийци, египтяни, маи и гърци са използвали енергията на кристалите за ритуални и оздравителни цели, а не само за украса и направа на бижута.

Всички те са вярвали, че скъпоценните камъни притежават особена окултна сила и енергийно излъчване.

В древна Индия има безброй текстове на санскрит, посветени на скъпоценните камъни.

Науката за кристалите или тъй наречената гемология е известна със санскритското наименование “Ratnapariksa” (от санскрит: ratna – “скъпоценен камък, бижу” и parikśa – “изследване, проверка”). Древните индийски трактати “Граха Гочара Джьотиша”, “Гаруда Пурана”, “Брихат Самхита” и “Агни Пурана” разглеждат свойствата на скъпоценните камъни и тяхната връзка с енергията на планетите.

В антични времена и в епохата на Средновековието изборът на накити със скъпоценни камъни се е определял не само с оглед на тяхната ценност, красота или мода. Приоритет се дава на лечебните и магически свойства на кристалите, а изборът на бижу зависи преди всичко от енергията на планетите и знаците на Зодиака. В онези времена много често изборът на скъпоценен камък се е определял от астролог. Древните учени са вярвали, че кристалите съдържат в себе си част от енергията на Вселената и с тяхна помощ се осъществява нашата връзка с Космоса.

Прието е да се счита, че най-благотворно влияние върху човешката съдба оказват скъпоценните камъни, свързани с планетите, които са най-силно и благоприятно поставени в индивидуалния хороскоп. За благоприятни се считат също така скъпоценните камъни, свързани със зодиакалния знак, под чието влияние сме родени.

Не съществува обаче единодушно мнение за връзката на скъпоценните камъни със знаците на Зодиака, данните за тях при различните народи понякога се различават.

Астрологични таблици, определящи влиянието на скъпоценните камъни в зависимост от знака и планетата, с която даден камък е свързан, е имало в древен Рим, Византия, Китай, Гърция, Вавилон, такива таблици са се изработвали и от древните арабски, еврейски и средновековни астролози.

Литотерапия, талисмани и амулети

За лечебните свойства на скъпоценните камъни споменават редица антични лекари, учени и философи. Понастоящем лечението с камъни е известно с наименованието литотерапия (от гръцки: lithos – “камък” и therapia – “лечение”) – използване на природната сила, химичните свойства и енергийното въздействие на минералите с оздравителни цели.

В Древността хората са вярвали в магическата сила на кристалите и тяхното влияние върху човешката съдба. Затова астролозите са препоръчвали определени скъпоценни камъни с цел корекция на някои тенденции в характера на човека, а оттам и на неговите мисли, деяния и съдба. Вярвайки в магическата сила на кристалите, древните народи са ги използвали и за направа на специални талисмани и амулети. В качеството на талисман (от гръцки: telesma – “посвещаване”) камъкът подчертава определени качества и страни на характера, спомага за тяхното разгръщане, създава по-благоприятен енергиен фон и обкръжение.

Амулетът (от латински: amuletum – “защитно средство”) е предназначен да предпазва от нежелано външно въздействие, да редуцира някои негативни импулси, да повишава имунната и енергийна защита и по този начин да помага да се избегнат потенциални вреди и опасности. Ако си избираме кристал с цел да ни послужи в качеството на амулет, зодиакалният знак не играе ключова роля, а изборът се обуславя от ефекта, който се стремим да постигнем.

За най-важно средство за корекция на негативните влияния в Индия се считат скъпоценните камъни. Този метод заема най-високо място в йерархията на астрологичните методи. Кристалната решетка на скъпоценните камъни се отличава с висока енергийна пропускливост и тяхната способност да предават определени планетни влияния е най-висока, както с оглед редуциране на злотворните планетни влияния, така и за повишаване на тяхното благоприятно влияние. В повечето случаи при посещение на ведически астролог се изготвя не само хороскоп, а и се дават ценни препоръки, свързани с използването на силата на скъпоценните камъни.

Древните народи вярват, че кристалите са заредени с енергия от Космоса, която преминава през планетите, а те на свой ред влияят върху човешката съдба. Според тях кристалите са сублимирали цялата тази енергия и са нейни проводници на Земята. Някои вярват, че и земното ядро представлява гигантски кристал. А за скъпоценните камъни се казва, че са се образували в резултат на сгъстяване енергията на светлината, т.е. това е силно концентрирана светлинна енергия, която има свойството да улавя и отразява светлината на звездите.

Древните алхимици са вярвали, че скъпоценните камъни действат в етерния и астралния свят, предавайки енергията на планетите в материален план. По този начин кристалите действат на фино енергийно ниво – пречистват аурата, уравновесяват ума и сетивата. От тази гледна точка някои скъпоценни камъни имат връзка с определени планети и се разглеждат като проводници на тяхната енергия.

В западната астрология, особено през Средновековието, силата на скъпоценните камъни се използва за уравновесяване на планетните влияния. Във Ведическата астрология кристалите се използват с аналогична цел, но има разлика в определянето на връзката на определени камъни и метали с дадена планета. Джьотиш се отличава с много точна и прецизна система за определяне силата на влияние на скъпоценните камъни. Ведическата кристалотерапия включва на първо място астрологичен подход, макар че енергията на скъпоценните камъни се използва също така в Аюрведа, Йога и други ведически науки. Без познаване на астрологичното въздействие на кристалите силата им не може да се използва оптимално. Според редица астрологични и аюрведични текстове ведическата кристалотерапия е система от знания, възникнала преди няколко хиляди години.

9-те скъпоценни камъка в Джьотиш

В Джьотиш се разглеждат девет основни скъпоценни камъка, които се свързват с деветте планети или т.нар. navagraha. Деветте основни скъпоценни камъка са известни със санскритското наименование наваратна (navaratna).

Слънцето се свързва с рубин, Луната с перла, Меркурий – изумруд, Венера – диамант, Марс – червен корал, Юпитер – жълт сапфир, Сатурн – син сапфир, Раху – хесонит (разновидност на граната), Кету – котешко око (хризоберил).

При използване на някои скъпоценни камъни не са изключени странични ефекти, затова трябва да се подхожда много внимателно. Това с особена сила важи за камъните, свързани със зловредните планети (естествени малефици) – син сапфир (Сатурн), котешко око (Кету), хесонит (Раху) и рубин (Слънце). Изключение прави червеният корал, който се свързва с планетата Марс.

Затова при избора на скъпоценен камък, свързан с някоя от посочените зловредни планети, следва предварително да се набави достоверна и точна информация, за да сме сигурни, че избраният камък е подходящ за носене и с него няма да постигнем нежелан ефект. Също така трябва да се има предвид, че благотворният ефект на скъпоценния камък зависи от чистотата и структурата на самия камък, неговия размер, от избора на подходящ метал за обков, а не на последно място и от нашата вътрешна нагласа.

В противен случай вместо желания ефект неправилно избраният камък впоследствие може да донесе дисхармония, физическо неразположение в резултат на допълнително акцентиране на неблагоприятните планетни влияния в хороскопа.

Ведическите астролози препоръчват да се носят камъни, които да подсилват влиянието на благотворните планети, особено на управителите на първи, пети и девети дом. Скъпоценните камъни, свързани с управителите на тези три дома в хороскопа, обикновено са напълно безопасни, особено ако такава планета се намира в слаба позиция. Под слаба позиция се разбира знакът на падение, позицията на планетата в неблагоприятен дом – шести, осми или дванадесети, афликтиране от малефици (Марс, Сатурн, Раху и Кету), аспект с управителя на шести, осми или дванадесети дом, а също изгаряне и ретроградност на планетата.

Ако първи, пети или девети дом е под влияние на естествен малефик (Марс, Сатурн, Раху, Кету, Слънце), с използване на подходящи скъпоценни камъни можем да подсилим неговия управител, дори ако планетата не е афликтирана в хороскопа.

Обикновено за най-безопасен се счита камъкът, свързан с управителя на девети дом – най-благоприятният дом в хороскопа. Мнозина астролози препоръчват да се носят и камъни, свързани с управителя на Асцендента. Но тук трябва да бъдем внимателни, тъй като в някои случаи управителят на първи дом може същевременно да бъде управител на някой от неблагоприятните домове (шести или осми).

Всички скъпоценни камъни трябва да се носят в непосредствен допир с кожата. В противен случай енергията на планетите трудно ще преминава, ефектът няма да е толкова силен и ще е по-скоро декоративен, отколкото терапевтичен. И макар че кристалите са проводници на енергията на съответната планета, с която са свързани, силата на тяхното въздействие зависи и от нашите очаквания, от чистотата на нашите намерения.

Например, жълтият сапфир като основен камък на Юпитер, ако се носи с материалистична цел, ще ни дари с материален просперитет. Но ако камъкът се използва от човек с духовни стремежи, ще го дари с мъдрост и божествена милост. От нас самите зависи силата на въздействието на избрания кристал. Положителният резултат е обусловен не от скъпоценния камък, а от енергията на планетата, която камъкът е попил и има свойството да предава, ако тази планета се намира в силна позиция в хороскопа. Ако планетата е естествен бенефик, използването на съответния камък ще е още по-безопасно.

И не на последно място следва да се избере подходящ обков. Някои астролози считат, че златото е най-подходящо за всички скъпоструващи камъни. Други препоръчват да се използва сплав от злато и сребро (бяло злато) или сплав от злато и мед, в някои случаи се препоръчва и сребро. Изборът на обков зависи от свойствата и природата на камъка.

Всички кристали имат свойството да попиват енергия, позитивна и негативна. В този смисъл камъните на променливите планети (Луна и Меркурий) са най-чувствителни и уязвими. Затова всички камъни без изключение първо трябва да се пречистят не само с цел премахване на натрупаното замърсяване и прах, а също и енергийно, особено ако скъпоценният камък е имал друг собственик преди вас.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.