Законите на Индийската Астрология

Ведическата астрология е известна като Джьотиш, което в превод от санскрит означава “наука за светлината”.

Древната ведическа традиция възниква преди хиляди години и се предава от индийските риши (мъдреци). Древните риши са посвещавали целия си живот на духовни практики, йога и медитация. Сред тях е и великият мъдрец Парашара, който се счита за съставител на Ведите – древните индийски свещени писания, както и автор на редица трактати като Джаймини, Бхригу и др. Благодарение на тези мъдреци се предава от поколение на поколение и се запазва до днес древното изкуство на астрономията, математиката, астрологията, Аюрведа, йога и т.н.

Ведическата астрология е духовна наука, която ни помага да разберем собствената си карма, предлага начини за корекция на кармата чрез смекчаване на неблагоприятните влияния в хороскопа и по този начин ни помага да изживеем пълноценно живота си, да реализираме потенциала, който ни е даден по рождение. Хиляди години преди създаването на телескопа древните риши са познавали приципите на астрономията и отбелязват голям напредък в тази наука. Те са знаели, че орбитите на Земята и планетите и тяхното движение около Слънцето могат да бъдат изчислени с голяма точност.

Джьотиш е една от шестте “веданги” (от санскрит: vedanga, वेदाङ्ग – част от Ведите) – научните дисциплини, които се изучават от адептите. Всяка от ведангите е представена като анатомична част на древната ведическа наука в нейната цялост, а Джьотиш (ведическа астрология) се нарича “окото на Ведите”.

Шестте веданги са:

От своя страна Джьотиш също се разделя на шест основни дяла:

  • Гола: наблюдателна астрономия
  • Ганита: астрономически и математически изчисления
  • Джатака: натална астрология – анализ на причинно-следствените връзки и на потенциала, заложен в хороскопа
  • Мухурта: елективна астрология – избор на благоприятен момент за стартиране на важни начинания и дейности
  • Прашна: хорарна астрология – отговор на конкретен въпрос, който се определя от момента на неговото задаване
  • Нимитха: интерпретация на омени

За да разберем принципа на Джьотиш, трябва да разбираме принципа на кармата, т.е. по какъв начин се манифестират причинно-следствените връзки в живота. Карма е универсалният закон на действието и реакцията, причината и следствието. Всяко наше действие, мисъл, намерение поражда определени ефекти и ситуации. Ситуациите могат да бъдат приятни и неприятни в замисимост от нашите минали действия. Животът е училище, където всички ние си научаваме уроците на принципа на пробата и грешката. Всяко себично и деструктивно действие поражда ситуация, в която изпитваме страдание и която ни преподава важен урок. А действията, продиктувани от любов, съпричастност и алтруизъм, пораждат ситуации, в които изпитваме щастие и удовлетвореност. Ефектът след извършено някога действие може да се прояви впоследствие след много време и понякога един живот не е достатъчен, за да се изчистят всички натрупани кредити, защото ние продължаваме да създаваме нова карма, докато изживяваме резултатите от действията, извършени в далечното минало. Законът на кармата обуславя последователните инкарнации на душата и това е начинът да продължим да се учим от грешките си. Когато човек се ражда при определени обстоятелства, това не е обусловено от случайността. Индийците вярват, че всяко раждане е обусловено от минали действия и ненаучени уроци.

Според Ведите планетите и звездите са божествен инструмент, чрез който се манифестира законът на кармата, и анализирайки тяхната позиция в небето в момента на нашето раждане, ние можем да разберем по какъв начин функционира прарабдха карма – онази част от минала карма, която се реализира в настоящия живот, наред с потенциала да създаваме нова карма. Ведическият и йогически светоглед не е фаталистичен и придава особено значение на агами или криямана карма – кармата, която създаваме в настоящия си живот и чрез която можем да коригираме допуснати в миналото грешки, като по този начин се превръщаме в творци на бъдещата си съдба. Именно в това се изразява свободната ни воля – ние сами избираме посоката, която да следваме в живота, посявайки семената на бъдещата си съдба.

В Индия философията на Ведическата астрология върви ръка за ръка с йогическите практики, които ни помагат да култивираме вътрешна дисциплина, която е необходима за разгръщане на духовния потенциал и постигане на себереализация – разкъсване на кармичните окови чрез постигане на мокша, т.е. освобождение и просветление.

С помощта на Джьотиш можем да разберем къде се коренят т.нар. самскари – дълбоко вградени в ума модели, които ние пренасяме от миналото в настоящия си живот и които обуславят настоящите и бъдещи обстоятелства. А Йога ни дава възможност да променим тези самскари (ментални модели) и да се освободим от тяхната хватка.

Четирите основни цели в живота

Индийските риши са разбирали живота в четири аспекта, които могат да бъдат анализирани и с помощта на Джьотиш, ведическата астрология:

Дхарма (абсолютната истина)

Това е универсалният закон или най-важният дълг в живота. Той има морална и етична страна и е свързан с нашия път – това, което е правилно за нас, законът на висшата справедливост.

Всеки от нас, в зависимост от минала карма, има някаква отговорна задача или цел, която трябва да бъде реализирана в настоящия живот. Ако успеем да реализираме тази цел без да се привързваме към резултата (плодовете), ние се отърсваме от бремето на минала карма без да създаваме нова карма.

Артха (материален просперитет)

Това е стремежът към задоволяване на физически и материални потребности. Финансов просперитет, работа, притежания, хранителни навици, необходимост от собствен дом и материален комфорт – всичко това зависи от нашата минала карма и може да бъде анализирано с помощта на Джьотиш.

Кама (желание, наслада)

Нашите инстинктивни желания и стремежът към наслада, нашият чувствен и сексуален живот, възприятието на изкуството и красотата са свързани с минали ментални модели и впечатления, а способността да притежаваме желаните обекти също зависи от нашата минала карма. Според индийците силната привързаност към чувствените удоволствия и желания нарушава вътрешната хармония и причинява бъдещи страдания.

Мокша (освобождение и просветление)

Индийците вярват, че това е най-важната цел на нашето съществуване. Под мокша се разбира окончателно освобождение от страданието чрез самореализацията – осъзнаване на нашия божествен и безсмъртен Аз (атман) и неговото единство с Бога. Обусловените души се въплъщават в колелото на Самсара, целта е разкъсване на веригата, изтъкана от повтарящи се цикли на раждане, смърт и прераждане, и сливане с Абсолюта. За да се освободим от капана на Самсара, е необходимо да развием нашия вътрешен духовен потенциал. Този духовен потенциал се разгръща с помощта на садхана – духовни практики и самодисциплина, които включват йога, медитация, отказ от всички привързаности, служене на Бог.

Ведическата астрология може да ни помогне да разберем най-важните уроци, които сме дошли да научим в настоящия си живот, да опознаем нашия вътрешен потенциал и да активираме творческата енергия, да изберем най-подходящия за нас вид садхана или йога, подходящи мантри, нашия духовен учител, както и Ишта Девата или “избрано божество” (божеството, което ни закриля). И не на последно място Джьотиш дава ценни препоръки за избор на подходящ тайминг за определени начинания, а също предлага широк спектър от възможности за смекчаване на неблагоприятните влияния в хороскопа.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.