Лунните възли – Раху и Кету

Древните веди наричат Раху и Кету сенчести планети (Chaya graha), тъй като Лунните възли не са реални небесни тела, а “тела” с фина субстанционална природа, които нямат реална форма и тегло за разлика от останалите планети. Във ведическите текстове тези “планети” са представени като две части на едно тяло.

В древната легенда, описана в Пураните, се споменава за нектара на безсмъртието, наречен Амрита. При разпределянето на тази напитка възниква сериозен спор между митологичните Деви и Асури (полубогове и демони). Демоните искат да получат нектара на безсмъртието без да го споделят с полубоговете и да властват в цялата Вселена. Тогава, след като полубоговете се обръщат за съдействие към Вишну – Върховния Бог, той приема образ на прелъстителна девойка – Мохини Мурти, а демоните, завладяни от нейната красота, ѝ дават нектара на безсмъртието. Мохини Мурти разпределя нектара на безсмъртието по такъв начин, че да го получат само полубоговете. Но един от асурите се изхитрява да се присъедини към девите, приемайки образ на един от тях.

Така той получава част от Амрита, но бива разобличен от боговете на Слънцето и Луната — Сурия и Сома. Тогава Върховният Бог поразява измамника с огнения си диск (Сударшана чакра) и му отсича главата. Но тъй като непосредствено преди това асурът изпива Амрита, той остава жив, но тялото му се разкъсва на две части. Главата се назовава Раху, а тялото и опашката – Кету. Оттогава Раху и Кету стават вечни врагове на Слънцето и Луната. Периодично те се стремят да ги погълнат (по време на затъмнение), но светилата винаги се спасяват и успяват да се изплъзнат, бидейки дарени с безсмъртие.

В западната астрология Раху и Кету се наричат Главата на Дракона (Caput Draconis) и Опашката на Дракона (Cauda Draconis). Астрономически погледнато Раху и Кету са пресечните точки на орбитата на Луната с орбитата на Слънцето, двата възела са разположени един срещу друг (180°) и се движат ретроградно. Тяхното движение се изчислява с голяма точност още преди пет хиляди години от ведическите астрономи независимо от това, че възлите не са реални небесни тела. Известно е, че възходящият възел (Раху) и низходящият възел (Кету) се движат със скорост по 19°20′ на година, т.е. остават във всеки знак около 18 месеца. В Джьотиш Раху и Кету имат специално, индивидуално влияние в хороскопа и играят ключова роля в предсказателната астрология.

Според индийците възлите в акцентирана позиция са признак за определена кастова принадлежност, но понеже понастоящем кастовата система е неприложима като концепция, значението на възлите в хороскопа се адаптира и разширява в крак с тенденциите в развитието на съвременната култура и общество. Не на последно място възлите символизират чуждото, различното, непознатото, извън границите на дадена социална класа, система или етническа група.

Обикновено Раху акцентира влиянието и значенията на дома, в който се намира в хороскопа, внася тенденция за борба и разногласия в делата на този дом. Например, Раху в 7 дом може да донесе проблеми и чести разногласия в семейния живот, с партньори и съдружници. Силно поставен Раху може да дари родения със светска власт или възможност да контролира големи маси от хора, масовото съзнание. Често срещаме акцентиран Раху в картите на духовните и религиозни водачи, но и на мнозина лъжеучители.

Раху и Кету действат като господари на знака, в който се намират, а влиянието им е свързано с дома, който заемат в хороскопа. Според повечето древни текстове Раху действа подобно на Сатурн, а Кету подобно на Марс. Тук виждаме сериозно разминаване с твърденията на западните астролози за връзката на възходящия възел с Юпитер и на низходящия със Сатурн, което в голяма степен обуславя съществуващото понастоящем противопоставяне на двата възела, с приписване на преобладаващо благотворно влияние на единия (Раху) и преобладаващо негативно влияние на другия (Кету) и със съветите човек да се движи в посока, белязана от възходящия възел, т.е. към maya – илюзията.

Наистина, често Кету оказва задържащо влияние, създава препятствия, понякога ни изправя пред самота, безпомощност и мизерия. Кету е естествен малефик и се счита, че отслабва дома, който заема, освен ако не се намира в знак на екзалтация или не съвпада с благотворна планета. От друга страна, Раху ни заслепява с преходния блясък на обектите на нашите желания, и в стремежа си да ги достигнем на всяка цена често забравяме за истинската си цел и път, не успяваме да отделим зърното от плявата, истински ценното от фалшивото. Не всичко, което блести, е злато.

Както е казано в “Бхгаватгита”:

Като докосват света, сетивата
пораждат жега и студ, скръб и радост –
нетрайни, те идват и отминават.
Безстрастно ти ги посрещай, Бхарата!

Нереалното не съществува.
Реалното винаги съществува.
Така битието познават тези,
които виждат самата същност.

Не може да бъде унищожено
онова, чрез което всичко живее.
Онова – което е въплътено –
никой не може да го погуби.

То нито се ражда, нито умира.
То съществува и не престава:
отвъд раждане, смърт и промени –
с телесната гибел то не изчезва.

Както износена дреха човекът
изоставя и друга облича –
така въплътеното в старото тяло
го напуска и ново облича.

Смъртта за роденото е неизбежна,
както за мъртвото е неизбежно новото раждане –
и не бива за неизбежното да се тъгува.
Насочвай ума си към действието –
но никога към плодовете му.

Не си поставяй за цел плодовете!
Не се привързвай и към бездействие!
Когато твоят разум преплува тъмния океан от заблуди,
тогава ти ще бъдеш оттатък всички древни и бъдни писания.

Всички сетивни наслади умират, ако не храниш с тях своето тяло.
Но твойта жажда за тях не умира, ако нямаш очи за висшето…

Според една от ведическите астрологични школи, която се позовава на древния класически трактат по индийска предсказателна астрология “Утара Каламрита”, знакът на екзалтация за Раху е Телец, а на падение – Скорпион, за Кету важи обратното (екзалтация в Скорпион и падение в Телец). Водолей е знак, управляван от Раху, а Скорпион се управлява от Кету. Позицията мулатрикона за Раху е в Близнаци, а за Кету – в Дева.

Според някои школи влиянието на Кету е силно в знака Риби.

Скъпоценният камък на Раху е тигрово око, както и камъни на Сатурн, а скъпоценният камък на Кету е котешко око, както и камъни на Марс.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.