Коя Астрология е автентична?

Неизбежно е, когато изучаваме астрология, в един момент да се замислим за произхода на астрологията и пътя, който тя е извървяла през епохите, за начина, по който традицията се е предавала, както и промените, които са настъпили в нейните концепции.

Знание за нейния произход се явява решаващо за опознаване на автентичните теории и оценяване на действителната стойност на актуалното им статукво.

Ако се впуснем в сериозно дирене на автентичните корени на астрологията след години на упорито търсене неминуемо ще достигнем до точката към която водят всички пътища, а именно Вавилон и времето на раждането на хороскопната астрология около IV в. пр.н.е.

Няма да се спираме на купищата спекулативни теории за произхода ѝ, асоцииращи го с атлантите, извънземни цивилизации, мистични царства, които отдалечават раждането ѝ до над 500 000 години назад от нашето време.

За щастие, много академични учени, посветили живота си на изучаване на различните аспекти на живота, културата и науката на територията на днешен Ирак, разкриват истинската история на нейната поява в Месопотамия.

Месопотамия или “земята между двете реки” (Двуречието), често наричана “люлка на цивилизацията”, е територия, където историческите факти свидетелстват за съществуването на урбанистична цивилизация по-рано от 4000 г. пр.н.е. С това тя се явява най-ранната сред останалите стари цивилизации, съществували по това време или по-късно, като Египетската, Китайската, Индийската и формираните в Централна Америка.

Проект “Hindsight” – бъдещ поглед в миналото

Изследванията на видни асиролози и изследователи на науката в средата на миналия век показа, че корените на човешкото познание трябва да се търсят в концепциите, родени преди хилядолетия на територията на Двуречието. Осъзнава се, че натрупаното до ден днешен астрологическо писмено наследство е оставено в забвение и лежи по стелажите в библиотеките, докато в същото време съвременният вариант на практикуваната астрология започва да се изчерпва, подтиквайки астролозите да търсят “спасение” в интегрални концепции и вариации на стари техники, а през последните години и по посока на Ведическата Астрология (Джьотиш), която набира все по-голяма популярност сред западните астролози.

Преди близо 20 години трима учени полагат началото на най-сериозния съвременен проект в астрологията. Робърт Хенд, Робърт Шмидт и Робърт Золер си поставят непосилната на пръв поглед задача да започнат колосална преводаческа работа по голям брой ключови астрологически трудове от Елинската, ранно и късно Средновековната, и Ренесансовата епоха. Равносметката след години усилена работа е, че в момента на английски език са достъпни една важна група трудове, на които до голяма степен се базира съвременния мироглед в астрологията. В по-късен етап тримата се разделят и всеки поема отделна част от работата.

Робърт Шмидт основава фондацията “PHASE” и се посвещава на интензивна преводаческа работа на Елинската традиция, връщайки към живот много от старите оригинални концепции на херметическата астрология. Той изяснява голяма част от недоразуменията около домовата интерпретация в Елинската астрология и в съществуването на различни, от функционална гледна точка, домификации, последователността в предаването на астрологическите концепции, истинската теория на гърците за “съдбата/предопределеността”, класификацията на наталните фактори, времевите господари, определянето на управителя на картата, елинската концепция за душата като “астрално тяло”, определянето на “ранга” на родения, истинските подходи към астрологията на Птоломей, Доротей Сидонски, Ветуис Валенс и Антиох. В концептуално отношение разработва темите за древния светоглед, за представата им за шанса, съвпадението и синхроничността, за природата на времето, феноменологията в астрологическата практика.

Робърт Золер прави преводи на латински автори и разработва обемен курс по Средновековна астрология, където излага подробно и от първоизточника предсказателните техники, използвани от елините, и преминали през арабската астрология, достигайки европейската средновековна астрология.

Робърт Хенд участва в преводите на много от латинските книги, пише многобройни публикации, изяснявайки някои грешки в съвременната астрология. По техни данни, благодарение на усиления труд, са преведени не повече от 2% от древната астрологическа традиция и е останала една огромна част, която все още е недостъпна за астрологическия свят.

Реконструкция на автентичните концепции – коя Астрология е автентична?

Астрологическата традиция не е била пощадена от грешки, а тяхното натрупване във времето е довело до видоизменения на автентичните концепции, които напълно са заменили истинската с нейно изкривено подобие. За жалост, някои от тези грешки са станали в ранен етап от развитието на Астрологията, която поема съвсем различна посока по-късно. Едно сравнително изследване на съпругата на Мишел Гоклен, Франсоаз, показва значимостта на тези грешки.

Класическата концепция за значимостта на ъглите в картата е нещо, което е потвърдено от статистическия анализ, въпреки че той показва, че от съществена важност са т.нар. “кадентни домове”, а не самите ъглови домове. Потвърдена е силата, която имат планетите в кадентните, но не и в класическите ъглови домове. Този смущаващ факт подтиква Франсоаз Гоклен да потърси отговора, който ще се окаже разкритие на една от най-съществените грешки, правени някога в астрологията.

Традицията твърди, че наличието на планети в ъгловите домове е силна позиция, докато статистическият анализ посочва за “силни” съседните на тези ъглови домове, считани традиционно за слаби. Дали това означава, че традицията и статистиката са несъвместими една с друга? Традиционното влияние на планетите е намерило своето потвърждение, но страното е това, че силните им позиции не се намират там, където традиционалистите очакват, а в “слабите” кадентни домове. Странното е, че и двата вида са разположени до ъглите на хороскопа, но от различни страни.

Тази зависимост е наблюдавана още от Леон Ласон, който, в сътрудничество с Пол Шоазнар, първи отчита факта, че в хороскопите на военни често повтаряща се индикация е разположението на Марс и Юпитер в 12-ти и 9-ти дом, Луната в същата позиция при политици и т.н. Техните наблюдения са предвестник на изследванията на Гоклен. Ласон изказва предположението, според което куспидите на ъгловите домове трябва да се преместят от традиционното си място в зоната на най-голямо статистическо натрупване, т.е. МС (Средата на Небето) трябва да се премести в средата на 9-ти дом, а Асцендентът към средата на 12-ти дом.

Според него старата традиция, поставяща ъглите в тези позиции, е грешна и трябва да бъде заменена с неговата хипотеза, в защита на което привежда следния коментар:

Нашата статистика не показа значими честоти при домовете, следващи Асцендента и МС по хода на знаците (т.е. 1-ви и 10-ти дом). Oт друга страна, обаче, необичайно високи честоти отбелязват домовете, следващи същите тези кардинални точки в индиректна посока (т.е. 12-ти и 9-ти), следователно домовете, имащи значението на самите ъгли не следват, а ги предхождат. Голям брой астролози ще протестират срещу нововъведението, което предлагам. Те биха настоявали и защитавали “свещените традиции”, без да са достатъчно информирани за тяхната истинска стойност. Почти всички автори от средните векове и техните последователи базират трудовете си на по-старите гръцки астролози и основно върху Птоломей (II в. пр.н.е.). Най-големият разцвет на астрологията в елинската епоха, обаче, е няколко века по назад. По този начин творчеството на Птоломей представя едни отречени, деформирани и променени в голяма степен знания. Потвърждение на това може да се намери и в класическия труд на Буше-Леклерк “Гръцка Астрология”, където ясно се отбелязва противоречието, което съществува между теориите на Птоломей и тези на по-малко известни астролози, които са били, обаче, по-близо до автентичните източници. Във връзка с този проблем с домификацията, Буше-Леклерк отбелязва, че докато някои автори разясняват каква част от “дома на Асцендента” стои над хоризонта и коя под него, Птоломей решава напълно да пренебрегне това схващане и поставя този дом изцяло под хоризонта, в противоречие с по-старите автори. Този пасаж показва, че Птоломей, бащата на традиционалистите, не се поколебава да отрече концепциите на своите предшественици, действайки като съвременен учен, отхвърляйки тези от астрологията без да провери дали са верни! За “възстановяване” на астрологията е необходимо да се използват съвременни методи. Шоазнар имаше шанса пръв да предложи това…, а след него Кльоклер, Гушон, Вердие и други започнаха да осъзнават факта, че в традиционните домове има нещо сгрешено. Те започнаха да дискутират различни домови деления, смяна на значенията на астрологическите домове и други. Ако се вземе предвид последователността на знаците, планетите се движат обратно на часовниковата стрелка, но следвайки логиката на денонощното изместване на домовете, те се движат по посока на часовниковата стрелка. По-долу приведената схема изяснява тази зависимост най-фигуративно (Леон Ласон, 1945г.)

Франсоаз Гоклен се задълбочава в изучаването на теоретичните концепции преди времето на Птоломей и открива, че хипотезата на Ласон се потвърждава от много автори изследователи на този период. Проф. Нойгебауер, например, който има интереси в областта на ранните научни постижения, отбелязва разликата между вавилонските и по-късните елински астролози:

Вавилонците са насочили основно своя интерес в дневното движение на планетите и тяхната появя (изгрев) и скриване (залез). Първата им и основна цел се е състояла в определянето на небесните феномени.

Докато вавилонците си изграждат геометричен модел на вселената и техният основен инструмент са очите, елините след VI в. пр.н.е., вече усвоили методите на вавилонците, започват да представят движението на небесната сфера чрез алгебричен модел, по-абстрактен от живото наблюдение. Те изчисляват много точно изгревните точки (Асцендента), определят строгите граници на зодиакалните знаци, както и техния размер от 30 градуса, създават усъвършенствани домови деления и номерират домовете, следвайки логиката на хода на знаците. С това, обаче, нарушават вътрешната логика на системата. Логично е зодиакалните знаци да следват хода на ингресирането на Слънцето в тях през годината, но домовете, които са свързани с денонощното въртене на земята около оста си, всъщност представят движението на небесната сфера, а то е по посока на часовниковата стрелка, обратно на хода на знаците. Абсурдът на това номериране става много явен, когато астролозите днес изброяват по ред ъглите на хороскопа : Асцендент – Медиум Цели (МС) – Десцендент – Иммум Цели (IC), т.е. в реда, по който планетите наистина се движат видимо в тях и би трябвало домът, съответстващ на определената куспида да следва, а не да я предхожда в този ред, т.е. 10-ти дом би трябвало да се пада отдясно на МС, а не отляво. Самият Птоломей, опитвайки се да синтезира цялото достигнало до него знание за звездите, не създава в действителност тези противоречия, но ги приема като неизбежни и дори се опитва да ги оправдае логически.

Какво говорят предсказанията от Вавилон?

За щастие, многовековната непрестанна традиция на вавилонците да систематизират небесните феномени е запазена в голяма степен на глинени плочки и след успешните преводи на Александър Сахс (1952 г.) стават известни много от техните тълкувания (омени). Значителна част се отнася към позицията на планетите малко след изгрев (в 12-ти дом) и тези малко след залез (6-ти дом), като в никое от тях няма и следа от негативна интерпретация на тези позиции. Напротив, свидетелстват за добро предзнаменование:

Ако се роди дете, когато луната е силна (изгряла е току-що над хоризонта), неговият живот ще бъде светъл, сигурен, стабилен и дълъг”, “Ако се роди дете, когато Юпитер е силен (в същото положение), тогава неговият живот ще е добър и стабилен, той ще стане богат, ще остарее и дните му ще са дълги.

Някои от омените, тълкуващи позициите на планетите при техния залез (в 6-ти дом), са изтрити от плочките и липсват, но на други места са посочени примери, които потвърждават, че позицията е по-неблагоприятна от тази непосредствено след изгрев (в 12-ти дом). Един запазен омен казва:

Ако детето се роди, когато Юпитер изгрява, а Венера залязва, то този човек ще се радва на благополучие, а неговата жена ще го напусне, а при обратната позиция на планетите, тя ще е по-силна от него.

Изследователят Леон Ласон е бил прав, когато е посочил грешката на Птоломей, тъй като старите вавилонски омени са в по-голямо съотвествие с установените съвременни резултати и явно сега е настъпило времето да осъзнаем тяхната реална стойност, отричайки рационализациите на елинската школа. Нека да отбележим и факта, че теорията на Птоломей за движението на планетите по идеално кръгови орбити е битувала близо 1500 години, през които е била вездезъща, до времето на Коперник и Кеплер, които демонстрират нейната несъстоятелност и факта, че Земята и планетите се въртят около слънцето по орбити, които не са кръгови.

В своя ”Тетрабиблос” Птоломей дефинира ъгловите домове като “предхождащи”, а не “следващи” самите ъгли по посока на часовниковата стрелка. 2000 години са изминали от изказването на това твърдение, преди статистическите наблюдения да покажат неговата несъстоятелност, тъй като теорията за планетарната типология ясно показва, че планетите са по-активни, когато се намират след, а не преди ъглите (по посока на часовниковата стрелка). Така наречените “кадентни домове”, в действителност не са “падащи” домове и ако искаме да сме логични и да вземем предвид реалните резултати, трябва да променим имената им от “кадентни” на “ъглови”. Това ще ни помогне да променим навика си да смятаме планетите, попаднали в тях за слаби, когато те в действително са силни – факт, който вавилонците правилно са забелязали още преди няколко хиляди години.

Библиография
1. Robert Hand, The History of Astrology – another view, part 1,2,3 ,project Hindsight, 1992
2. Marilynn Lawrance, Hellenistic Astrology, West Chester University of Pennsylvania, 2005
3. Francoise Gauquelin, The Greek error – or return to Babylon.
4. Robert Schmidt, Transmission of astrological doctrine from Hellenistic to Medieval Times, 1999
5. Bouche-Leclercq, L’Astrologie Grecque, Paris, 1889

©автор Николай Колев, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.’