Павел Александрийски

Павел Александрийски (Paulus Alexandrinus) е гръцки астролог живял през IV в.н.е. по времето на късната Римска империя. Написал е (378 г.н.е.) учебник по астрология наречен “Eisagogika”, който посветил на своя син Хронамон.

Този учебник успява да измести Тетрабиблос на Птоломей и става основно средство за изучаване на астрологическите влияния за няколко поколения астролози от ранното средновековие. Малка част от този труд е преведена на арменски. От превода на санскрит е била почерпена голяма част от сведенията за елинската астрономия и астрология, които послужили за развитието на индийската астрология.

Малко се знае за неговия живот, освен че е живял в Александрия, който град по времето на Римската империя е бил средище на задълбочено изучаване на астрологията. Павел е бил много голям авторитет в науката за звездите, тъй като са запазени данни, че е изнасял поредица от публични лекции в Александрия. Те са запазени заедно с труда му и по-късно са превеждани.

Учебникът съдържа общо 37 глави в които е отделено място на зодиакалните знаци и техните характеристики, като са описани причините за тяхното влияние, отделено е място за Слънцето и Луната, като господари на небесата, характеризирани са аспектите, взаимодействието между блуждаещите звезди – планети и техните качества и достойнства в различните знаци. Авторът е познавал в дълбочина астрологическата материя, митологията и философията и се е опитал да предаде своите знания чрез богатството на старогръцкия език и езотеричния си опит. За съжаление, част от това очарование, съдържащо се в контекста, се губи при превода и остава достъпно единствено за преводача от старогръцкия език – Роберт Шмидт.

Учебникът е най-интересен с подробното изложение на 11-те фази на Луната, които се използват интензивно в катархен астрологията от Елинския период. Описани са подробно и жребиите, чиято употреба лежи в сърцевината на Елинската астрология, въпреки че са били избягвани от Птоломей.

©автор Николай Колев, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.