Силата на планетите в четирите ъгъла на хороскопа

Във всяка сфера на живота повечето от хората действат безцелно, очаквайки друг да им посочи какво да правят, но в ръцете на малка група от хора е да дава всички тези напътствия.

Последните се символизират в Астрологията от онези, които притежават ъглови планети (т.е. планети локализирани в рамките на 6 градуса от ASC, DSC, MC, IC) в своя хороскоп. Всъщност те нямат по-различни познания от когото и да е друг, макар да изглежда точно така, защото лесно създават впечатление на хора знаещи какво правят. Те са самоуверени и пресметливи в действията си, което кара другите да приемат решенията им и съответно да им позволят да ги управляват.

Ъгловото положение символизира чувството за принадлежност, както и това, че се намираш във вътрешността на нещата. Тези хора не са необикновени, но въпреки това се стремят да стоят над условностите. Те профучават през динамиката от срещи, обществени очаквания, но придават малко значение на външния вид на нещата. Знаят, за разлика от повечето други, че социалните условности и очаквания са изцяло формална система за оценяване и не трябва да се приемат твърде сериозно, вследствие на което са по-самотни, но и по-способни да изпълняват обществената си роля по един жизнерадостен, изпълнителен и плодотворен начин, избягвайки трудните и неблагодарни дейности.

Практически всеки е амбициозен по своему, но това, което различава хората с планети по ъглите от останалите, е тяхното убеждение, че има наука за живота, начин, по който можеш да постигнеш онова, което желаеш. Те не бездействат в очакване да дойде “щастливия час” като подарък от небето, нито губят времето си, докато се изкачват в йерархията. Интуитивно предусещат, че живота е игра с определени правила, с дефинирани стъпки и условия, които трябва да се следват, ако искаш да успееш. И ако повечето хора съблюдават тези правила твърде акуратно, залутани в тъмното в опит да достигнат до тяхната същност, хората с ъглови планети създават тези правила.

Последните притежават талант за самореклама, но не направена официално и скучно, а чрез едно благородно задължаване и обвързване. В контраст на силата, която планетите получават, когато се намират в своите домицили (като Слънце в Лъв, Луна в Рак и т.н), един вид облагородяване, ъгловите планети се изявяват с по-малко богатство от качества и ефективност. Те притежават вроден самоконтрол, който идва не толкова от дисциплината, колкото от усещането за комфорт, търпение, въздържание – усещането, че живота е в услуга на някого, така че няма нужда да си настъпателен и краен. Няма нищо срамно или невъзпитано в ъгловите положения. Тяхната енергия не се разхищава напразно в демонстративни действия или внушаване на  отношение, а е консервативна, непроявена, докато не стане необходима.

Хората с ъглови планети са победителите в живота, тъй като са стъпили здраво на това самоубеждение. И понеже са сами на върха, те притежават неизбежната самотност и изолираност – незаинтересованост, откъснатост, безпристрастност – относно другите.

Притежателите на ъглови планети доста съзнателно манипулират останалите и вземат групови решения от името на другите, но и в същото време си дават сметка за отговорността, която поемат.

Ъгловите планети дават усещането за непринудена самоувереност, свързана и породена от принадлежността към управляващата класа. В по-ранни времена това е означавало принадлежност към аристокрацията, а днес посочва образованите, напредничавите и предприемчивите, а също и тези, които са родени в по-високите класи на обществото.

Последните са в печеливша позиция, дадена им още по рождение (, че те “принадлежат”, че са родени да управляват), ето защо ъгловите положения са свързани с високата социална класа и успеха в живота. Исторически тези хора са били закърмени и отгледани, за да водят, управляват и успяват.

Разбира се, винаги има богати и родени във високите класи хора, които нямат ъглови планети в картите си. Това са онези от тях, на които тази позиция-да-управляват-и-контролират-чуждата-съдба не им пасва и приляга правилно и истински. Те я превръщат в снобизъм или в разбиране, че животът им е длъжник. С други думи, въпреки че са изложени на “ъглова позиция”, благодарение на добродетелността на възпитанието си те не успяват да проумеят в истинската му светлина значението на естественото усещане за сила, мярка и лидерство.

Те забелязват само повърхностните уловки, които ги дебнат в успеха (чрез ъгловите позиции), без да осмислят неговата същност, кореняща се в личната отговорност. Поради същите причини те винаги са били пример за хората, които са родени в по-долните класи на обществото, които по необикновен начин се издигат в живота, преодолявайки всички пречки.

Хората, които са без ъглови планети и които “успяват” сами, извървявайки дълъг път, не противоречат на теорията; всичко това означава, че те успяват без дадено им по рождение усещане за умението да ръководят. Може би могат добре да се нагодят към мнението на силните или най-вероятно успяват благодарение на изгарящата ги амбиция, решителност и воля. Във всеки случай, ще стане видно, че постигнатият от тях успех е извоюван по-скоро по странен начин или чрез налагане на волята, отколкото като краен резултат от естествения процес на разгръщане на личността.  Това означава, че този предаден по рождение успех в живота не е краен резултат от изключителен талант, умения и късмет. С други думи, успехът може да дойде въпреки липсата на ъглови планети, но в този случай човекът трябва да работи усилено или да уцели вярната комбинация от щастливи обстоятелства, за да постигне същия ефект.

Трябва да бъде също отбелязано, че ъгловите позиции не показват нищо относно степента на успеха, придобит в живота, това дали субектът гледа в стремежите си нависоко или просто се стреми да заеме удобна ниша, дали големият успех е постигнат с малко усилия или с цената на големи жертви и страдания, дали наистина е постигнат или роденият е претърпял сгромолясване в пламъците. Този вид информация е показана от това доколко добре аспектирани или наранени са тези планети в картата и как са били интегрирани.

Всички ъгли символизират стратегията за контрол върху отношенията със заобикалящия свят. Показват умението без особено усилие да се управляват хората за постигане на нечия цел, като ги накарат да приемат техните условия, подчинявайки ги на своята собствена воля и тези стратегии обикновено са доста успешни, което се дължи на факта, че ъгловите позиции притежават огромна сила. Хората с ъглови планети се абстрахират от другите и не позволят да бъдат повлечени от нечии капризи. Ъгловата позиция създава усещане за безстрашие – или поне нечувствителност към съмненията, тревогите и подсъзнателните мисли, които тревожат повечето хора. Хората с ъглови планети се нуждаят от по-малко доказателства и убеждения, за да започнат да действат, отколкото другите, които се страхуват да излязат извън сигурното убежище на своя отработен във времето стереотип.

©автор Боб Макрански, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени, български превод. Българският превод на статията не може да бъде репродуциран по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.