Силата на планетите в хороскопа

Четирите ъгъла на хороскопа показват стратегиите за налагане (вменяване на нечии правила) в отношенията, като четирите ъгъла символизират четирите типа отношения:

Асцендент(Asc) – символизира случайните отношения;
Десцендент (Dsc) – символизира близките (интимните, затворени отношения);
Среда на Небето (MC) – символизира груповите отношения и
Дъно на Небето (IC) – символизира самотата и изолацията.

Планети в съвпад с Асцендента

Тези планети символизират начина на опознаване на хората, как достигаме до тях и са свързани с обществения комфорт, отвореността към света, напредничавостта, начина да поставиш всичките си карти на масата, като така се заобикалят традиционните формалности и ритуали, които обществото налага да следваме по време на случайните взаимоотношения. Тези хора няма за какво да се извиняват и да съжаляват и нямат нищо, от което да се страхуват или да се срамуват. Те не изпитват нужда да избягват хората чрез такива оръдия като гняв, гордост, рязкост, обладание и др. Те са разговорливи и естествени в общуването, но все пак са твърди и избягват празните приказки. Притежават ясно и остро чувство за лично пространство – за тяхното собствено, както и за това на другите – което по никакъв начин не е преувеличено – натруфено и сковано. Те са спокойни и уверени, без потребност да се доказват или да позволяват на другите хора да се възползват от тях. Хората с изгряващи планети успяват чрез обезоръжаване на другите; те отправят директен призив за контакт, обикновено на четири очи, открито, без да се държат нападателно. “Манифестират” своята интимност в отношенията с околните, която не е нито топла и съчувствена, нито сладникава, но въпреки това им е присъща по природа. Те веднага поставят на лична основа отношението си с другите хора чрез приятното си поведение и чар и чрез общуване на основата на равнопоставеност; и все пак като цяло са студени и самопротективни – винаги поддържащи известна дистанция и резервираност.

Планети в съвпад с Десцендента

Те символизират една конкретна психология – начина за спечелването на хората, за побеждаването им чрез предоставяне на правото на собствен път и на другите, символизира близките, интимни и затворени отношения. Действието на планетата в съвпад с Десцендента е индиректно, то показва основно отношение или настроение в сравнение с останалите. Тези планети дават възможност на другите да поемат изцяло управлението, като определят насоката на нещата или дърпат струните, докато самите те се намират на фона на нещата. Тези, които притежават залязващи планети, проектират част от себе си върху другите хора, карайки ги да играят дадена роля вместо тях; следователно действието на планетата в съвпад с Десцендента може да бъде забелязано единствено в интимните отношения, където близостта и ограниченото пространство на връзката правят манипулирането възможно. По традиция, залязващите планети описват характера на брачния (или в работата) партньор, в смисъл, че символизират това, което човек търси в партньорството – каква част от себе си той иска да проявяват другите свободно (отворено) за него.

Планети в съвпад с МС

Символизират начина за доминиране над хората и управлението им, показва хората, които контролират или заемат управляваща роля в групи, поставяйки себе си на седлото, с което ги бутат напред и нагоре.

Родените с такива планети вярват в идеята, че са родени лидери или с нещо превъзхождат другите: те притежават усещане за особеността на своята съдба и са насърчени да се борят по свой собствен начин. Ако тези, които имат изгряващи планети, знаят кои са всъщност, то тези с кулминиращите планети знаят накъде отиват. Те проявяват студена компетентност и очакват да бъдат забелязани и оценени – роля, която е модел за следване от другите. Хората с планети в съвпад с МС имат бащинско или майчинско отношение към останалите – проявяват се като отговорни и грижовни, но също и с тенденция да управляват хората около себе си, като се опитват да ги съберат в стадо. По-важно за тях е да усетят, че са се наложили в една ситуация, отколкото да търсят максимално удовлетворение от начина, по който са се справили с нея.

Планети в съвпад с IC

Символизират начина за самостоятелно съществуване, символизират хората с потекло, с дълбок консерватизъм, стабилност, твърдост. Тези хора показват способност да не се трогват, да удържат напрежението на всекидневния живот чрез потапяне в по-дълбоките течения и значения на живота. Дава им склонност да интернализират случаващото се. Докато всички останали ъгли символизират отделянето от другите хора, IC символизира на свой ред особеното движение в собствените води. Планетите в съвпад с този ъгъл не изчакват другите, не разчитат на тях, нито зависят от тях. Тази позиция дава по-скоро духовна изява, отколкото материална: от духовна гледна точка IC всъщност е най-силният ъгъл, тъй като той не е свързан със стандартите за успех в обществото, както това се отнася до останалите ъгли, той е значим сам по себе си, като форма на сила.

Например ключовата дума за Луната, когато тя е в съвпад с някой от ъглите, е емоционална. По този начин Луната в съвпад с Асцендента показва емоционална интимност (нежност); Луната в съвпад с Десцендента показва емоционална манипулация (пламенност); Луната в съвпад с MC – показва емоционално надмощие (защитаващ) и когато се свързва с IC, показва емоционална твърдост (сърдечност).

©автор Боб Макрански, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени, български превод. Българският превод на статията не може да бъде репродуциран по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.