Висшите планети Уран, Нептун и Плутон – откога ги отчитаме?

Висшите планети Уран, Нептун и Плутон – откога ги отчитаме?

От раждането на астрологията до 18 век астролозите са използвали планетите до Сатурн в тяхната практика. Дори едва наскоро беше доказано, че циклите на въртене на планетите до Сатурн и цикъла на изместване на земния полюс са в синхрон, което означава, че съществува индиректна връзка между процесите на Земята и циклите на останалите планети.

През 1781г. Уйлям Хершел открива Уран. Това предизвиква големи дискусии за неговата природа сред астролозите от 18 век. Той е отричан и приеман. Астрономите наблюдавайки тази планета обаче забелязват, че тя не се движи по предварително изчислената орбита, а търпи някой отклонения. Те решават, че някакво много масивно неизвестно тяло я смущава и така теоретично предсказват наличието на друга планета. Тя е открита през 1846г. теоретично и по-късно е наблюдавана и това е Нептун. Тези две планети са планети гиганти, близки по размер до Сатурн. Те имат пръстени. Планетите са съставени от силно изстудени газове и имат дебела хиляди километри облачна обвивка, която скрива по-дълбоките им пластове. Смята се, че нямат твърда повърхност. Имат многобройни спътници. Един от най-големите спътници на Нептун са Тритон и Нереида. През 1989г. сондата “Войджър-2” мина покрай Нептун и покрай спътника му Тритон и прати снимки на кратери по него, част от които са от вулканичен произход, нещо повече оказа се, че там все още има признаци на незатихваща вулканична активност.

Плутон е най-отдалечен и изключително странен в поведението си. Има един спътник – Харон. И двете тела са близки по размер до нашата Луна. Орбитата на Плутон е много близо до тази на Нептун и има пресечни точки с нея, което означава, че в известни периоди от време Плутон става по-вътрешна планета, а Нептун остава най-периферно в Слънчевата система. Една от хипотезите за произхода на Плутон е че той е бил спътник на Нептун избит от орбитата си от мощен сблъсък с комета и така се е превърнал в планета от Слънчевата система. Плутон е един вечно замръзнал свят и обикаля около Слънцето за 250 години, така че откакто е открит той не е изминал и 1/4 от пътя на орбитата си. От неговата повърхност, където температурата е близо -210º, Слънцето се вижда като една ярка звезда.

Непосредствено след откриването на тези три планети астролозите са били заинтригувани от тях и са започнали да ги отчитат в картите и както днес е ясно на всички не бихме могли да съставим коректна карта, ако не отчетем и влиянието на тези три планети, наречени в право – висши. По-горе е представено едно факсимиле от хороскоп правен през 1936 година, едва шест години след откриването на Плутон, и там той вече е отчетен. Този хороскоп се съхранява в библиотеката “Байнеке” за редки ръкописи и книги на университета в Йел.

Днес вече е натрупан доста обемен материал за тяхното въздействие и те са пълоправен фактор в астрологията. На тяхното съществуване твърде много се радват мунданните астролози, тъй като тези планети с техните продължителни цикли им позволяват да боравят с по-мащабни исторически цикли. Например, известно е, че Нептун е планета, която в световен план е отговорна за разпространението на идеологиите и беше силно свързана с налагането на комунизма и с неговия крах. Уран се свързва с революциите и кардиналните промени. Плутоновият цикъл властва върху развитието на капитализма и движението на капиталите, както и на световните финансови процеси и особено кризите.

В рождената астрология тези планети действат понякога много силно. Те имат променлива, различна по сила на изява и характер изява в личните карти. Установено е, че изявата им силно зависи от интелектуалното и социално ниво на човека. Те също така силно зависят и от процесите на самоосъзнаване на индивида. В картите на необразовани и слабо духовно развити хора тези планети действат по-скоро негативно и разрушително, същото е и действието им при материално и консуматорски настроените. Тези планети покровителстват и дават сериозен тласък на хората на високата политика, властта, капиталите, науката, духовните сфери. За да се изявят те имат нужда от по-широко поле и по-мащабна дейсност, в противен случай те действат вредно на личността, която не успява да намери реализация. Особено внимание трябва да им отделяме когато са в напрегнати аспекти с лични планети и светила, тогава влиянието им е много мощно и изисква специално внимание, тъй като такива позиции могат да тласнат човека както към една много силна и активна реализация, така и към едно деградиране на личните качества, ако не намери подходяща среда за изявата си. Ако не се намери подходяща среда, влиянието на тези планети се обръща навътре към човека и тъй като то е много интензивно и трудно овладяемо води до нараняване на една или друга сфера от живота му.

Например, напрегнатите аспекти между Луна и Нептун, особено съвпад. Това прави хората твърде раними и влияещи се от случващото се около тях. Ако те не се реализират в сферата на изкуството, не се обградят с доверени и добронамерени приятели, не бъдат правилно разбрани, то те често изпадат в зависимост и нерядко посягат към алкохол и трудно изграждат и поддържат стабилни отношения. Напрегнатите аспекти например на Венера с Плутон са едно огромно предизвикателство, защото предоставят на човека един великолепен избор от партньори от който той се възползва в повечето случай по най-неподходящия начин и бързо ги губи, което се свързва и с невъзможността да се поема отговорност в отношенията. Напрегнатите аспекти на Уран със Слънцето наприемр дават силно желание за прогрес и опит човек да излезе от средата от която е произлязъл. Тези амбиции обаче нерядко действат негативно на личния живот и здравето.

От своя страна позитивните аспекти действат подкрепящо и до голяма степен дават на човека едно предимство пред останалите, особено в критични и много отговорни моменти. Например, тригонът между Плутон и Слънце дава възможност за осъзнаване на проблемите в дълбочина и стремеж към тяхното кардинално решаване. Положителните аспекти на висшите планети далеч не са лесни, тъй като изискват влагането на много енергия, но действат подобно на увеличителна лупа – умножават вложените усилия и резултата е в повечето случаи доста мащабен, съществен и неговото влияние се разпростира върху много хора или сфери.

Темата за висшите планети е твърде обширна, тъй като тя засяга и предсказвателната астрология, където действието им също е твърде осезаемо. Всеки, който в хороскопа си някога е имал транзитен квадрат на висша планета с лична планета не се е спасил от тяхното трансформиращо действие. Истината е, че същинския резултат от този транзит се усеща най-добре едва след като действието му приключи и човек види промяната в завършен вид. Въпреки всичко има още много неизвестни в действието на тези планети, макар да ги използваме като пълноправни фактори вече дълго време.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.