Висшите планети Уран, Нептун и Плутон – откога ги отчитаме?

От раждането на астрологията до 18 век астролозите са използвали планетите до Сатурн в тяхната практика. Дори едва наскоро беше доказано, че циклите на въртене на планетите до Сатурн и цикъла на изместване на земния полюс са в синхрон, което означава, че съществува индиректна връзка между процесите на Земята и циклите на останалите планети.

През 1781 г. Уйлям Хершел открива Уран. Това предизвиква големи дискусии за неговата природа сред астролозите от 18 век. Той е отричан и приеман. Астрономите наблюдавайки тази планета обаче забелязват, че тя не се движи по предварително изчислената орбита, а търпи някой отклонения. Те решават, че някакво много масивно неизвестно тяло я смущава и така теоретично предсказват наличието на друга планета. Тя е открита през 1846 г. теоретично и по-късно е наблюдавана и това е Нептун. Тези две планети са планети гиганти, близки по размер до Сатурн. Те имат пръстени. Планетите са съставени от силно изстудени газове и имат дебела хиляди километри облачна обвивка, която скрива по-дълбоките им пластове. Смята се, че нямат твърда повърхност. Имат многобройни спътници. Един от най-големите спътници на Нептун са Тритон и Нереида. През 1989г. сондата “Войджър-2” мина покрай Нептун и покрай спътника му Тритон и прати снимки на кратери по него, част от които са от вулканичен произход, нещо повече оказа се, че там все още има признаци на незатихваща вулканична активност.

Плутон е най-отдалечен и изключително странен в поведението си. Има един спътник – Харон. И двете тела са близки по размер до нашата Луна. Орбитата на Плутон е много близо до тази на Нептун и има пресечни точки с нея, което означава, че в известни периоди от време Плутон става по-вътрешна планета, а Нептун остава най-периферно в Слънчевата система. Една от хипотезите за произхода на Плутон е че той е бил спътник на Нептун избит от орбитата си от мощен сблъсък с комета и така се е превърнал в планета от Слънчевата система. Плутон е един вечно замръзнал свят и обикаля около Слънцето за 250 години, така че откакто е открит той не е изминал и 1/4 от пътя на орбитата си. От неговата повърхност, където температурата е близо -210º, Слънцето се вижда като една ярка звезда.

Непосредствено след откриването на тези три висши планети, астролозите били заинтригувани да ги отчитат в рождените карти, което в началото било с информативна цел, тъй като все още не са били изучили ефектите им. Днес е ясно, че не бихме могли да съставим коректна карта, ако не отчетем и влиянието на тези три планети, наречени в право – висши.

Долу е показано факсимиле от ръчно нарисуван хороскоп (принадлежащ на Hilda Doolittle) датиран от 1939 година, девет години след откриването на Плутон, където той вече е отчетен. Този хороскоп се съхранява в библиотеката “Байнеке” за редки ръкописи и книги на университета в Йейл и е част от нейна колекция: Yale University Library Beinecke Rare Book and Manuscript Library.

Днес е натрупан обемен материал за тяхното въздействие и те са пълоправен фактор в астрологията. На тяхното съществуване твърде много се радват мунданните астролози, тъй като тези планети с техните продължителни цикли им позволяват да боравят с по-мащабни исторически цикли. Например, известно е, че Нептун е планета, която в световен план е отговорна за разпространението на идеологиите и беше силно свързана с разпространението на комунизма и с неговия крах. Уран се свързва с революциите и кардиналните промени. Плутоновият цикъл властва върху развитието на капитализма и движението на капиталите, както и на световните финансови процеси и особено кризите.

Висшите планети в личния хороскоп

В рождената астрология тези планети действат много силно. Те имат променлива, различна по сила и характер изява в личните карти. Установено е, че тя силно зависи от интелектуалното и социално ниво на човека. Те също така силно зависят и от процесите на самоосъзнаване на човека. В картите на необразовани и слабо духовно развити хора тези планети действат по-скоро негативно и разрушително, същото е и действието им при материално и консуматорски настроените. Тези планети покровителстват и дават силен тласък на хората от високата политика, властта, капиталите, науката, духовните сфери. За да се изявят те имат нужда от по-широко поле и по-голям мащаб на дейността, в противен случай действието им е вредно за личността, която не успява да намери реализация чрез тях.

Особено внимание трябва да им бъде отделено, когато са в напрегнати аспекти с личните планети (Меркурий и Венера) и светилата (Слънцето и Луната), тъй като тогава влиянието им е много мощно и изисква специално внимание. Такива позиции могат да тласнат човека както към много силна и активна реализация, така и към деградивен процес на личните качества, ако не успее да намери подходяща среда за изявата си. Ако не се намери подходящата среда за изява, влиянието на тези планети се обръща навътре към човека и поради силния им интензитет и трудно овладяемото им действие се стига до увреждане на някоя от житейските сфери.

Например, напрегнатите аспекти между Луна и Нептун, особено съвпад. Това прави хората твърде раними и влияещи се от случващото се около тях. Ако те не се реализират в сферата на изкуството, не се обградят с доверени и добронамерени приятели, не бъдат правилно разбрани, често изпадат в зависимост и нерядко посягат към алкохол и трудно изграждат и поддържат стабилни отношения.

Напрегнатите аспекти на Венера с Плутон от друга страна са едно огромно предизвикателство, защото предоставят на човека великолепен избор от партньори от който той се възползва в повечето случай по най-неподходящия начин и бързо ги губи, което се свързва и с невъзможността да се поема отговорност в отношенията. Напрегнатите аспекти на Уран със Слънцето дават силно желание за прогрес и стремеж човек да излезе от средата от която е произлязъл. Тези амбиции обаче нерядко действат негативно на личния живот и здравето.

От своя страна позитивните аспекти действат подкрепящо и до голяма степен дават предимство пред останалите, особено в критични и много отговорни моменти. Например, тригонът между Плутон и Слънце дава възможност за осъзнаване на проблемите в дълбочина и стремеж към тяхното кардинално решаване. Положителните аспекти на висшите планети далеч не са лесни, тъй като изискват влагането на много енергия, но действат подобно на увеличителна лупа – умножават вложените усилия и резултата в повечето случаи е мащабен, значим и влиянието му се разпростира върху големи групи от хора или сфери на влияние.

Темата за висшите планети е много обширна, тъй като засяга и предсказвателната астрология, където действието им също е много осезаемо. Всеки, който в хороскопа си някога е изпитал транзитен квадрат на висша планета с лична планета не се е разминал с тяхното трансформиращо действие. Истината е, че същинския резултат от този транзит се усеща най-добре едва след като действието му приключи и човек види промяната в завършен вид. Въпреки всичко нека имаме едно наум, че има много неизвестни в действието на тези планети, макар да ги използваме като пълноправни фактори от доста време.

©автор Николай Колев, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.