Нади шастра – хороскоп върху палмово листо

Нади шастра (или още наричана Нади Джьотиш – nāḍi jyotiṣa) е уникална астрологична система, с помощта на която всеки може да научи съдбата си, изписана върху палмово листо от преди хиляди години. Вашето минало, настояще и бъдеще могат да бъдат разчетени в забележителни детайли от опитен експерт по Нади астрология.

Най-вълнуващият факт е, че можем да прочетем съдбата си, написана хиляди години преди да се родим, а самото събитие не е плод на случайността и е закодирано в нашата натална карта.

Нади (‘நாடி ஜோதிடம்’) в превод от тамилски език означава “идвам доброволно”. Голяма част от Нади шастра се основава изцяло върху астрологични принципи. Други нейни елементи съчетават астрология и хиромантия. Нади шастра е едно от най-вълнуващите доказателства за силата на интуицията и познанието на древните мъдреци.

Нади също така означава много малка част от Зодиака, която възлиза на 1/150 от всеки знак (нади-амша), тоест дъга от 12′ или 48 секунди от време в рамките на 2-та часа при изгряване на всеки знак. От своя страна, всяка нади-амша се разделя на две части и така се получават 300 части по 6′ всяка или 24 секунди хронологично време. Някои последователи на Нади шастра разделят нади-амша на 4 части, тоест общо стават 600 части, известни със санскритското наименование кала. Всяка кала съдържа 3′ или 12 секунди хронологично време. С помощта на нади-амша и нейното раздробяване се прави изключително прецизна ректификация, тъй като техниката дава възможност за определяне пола на родения. Тази техника е наистина уникална и няма аналог в западната астрология!

По този начин са били написани хиляди житейски сценарии, които включват всички възможни астрологични комбинации и варианти.

Предполага се, че Сапта Риши или седемте индийски мъдреци са изписали съдбите на хората върху палмови листа, използвайки силата на интуитивното познание. Древните мъдреци са използвали санскрит, а впоследствие написаното от тях се превежда на тамилски език.

Основният център по Нади шастра е локализиран във Ваитишваранколи, близо до Чидамбарам в Тамил Наду – щат в Южна Индия. Казват, че тук Шива е изпълнявал ролята на Вайдия – лекар, облекчавайки страданията на своите преданоотдадени.

Нади астрологията не взема под внимание кастовата и религиозна принадлежност, нито националност. Съдбата на всички човешки същества е запечатана и се съхранява върху палмови листа. В резултат на честа употреба на листата някои от тях са били унищожени или изгубени. Има и листа, които са разхвърляни и трудно се намират. Но мнозина посетители с повече късмет успяват да научат съдбата си още при първо посещение, докосвайки се до палмово листо от преди хиляди години.

Нади шастра е древен астрологичен метод, който дава възможност да се разчете миналото, настоящето и бъдещето на човека. Казват, че древните индийски мъдреци са притежавали уникалната способност да виждат и в миналото, и в бъдещето. По този начин животът на човека се е виждал като на лента и се е документирал върху палмови листа. Тези листа са се използвали от експерти по Нади астрология в продължение на хиляди години. Най-забележителният факт във връзка с Нади шастра е, че човек се среща със своето палмово листо в момент от живота, в който това е предопределено свише, хиляди години преди да се роди.

Точната дата на създаване на тази астрологична система не е известна. Но казват, че древните мъдреци и йогини в епохата преди около две хиляди години са създали библиотека с палмови листа. Върху тях те са запечатали съдбата на всяко човешко същество, което е родено и което предстои да се роди на Земята. Те дори са предрекли мига, в който всеки индивид ще се срещне със своето палмово листо.

Също така се споменава, че в оригинал записите са били изработени върху животинска кожа и по-късно се пренасят върху палмови листа. След хиляди години тайната на това свещено знание продължава да се пази. За да се запази цялостта им, те са се напоявали със специално масло, извлечено от кръвта на паун, а ритуалът се е извършвал по време на благоприятна мухурта (елективен момент).

Тамилската Нади астрология е документирана върху палмови листа на древен тамилски диалект. Езикът е много поетичен и написаното може да бъде интерпретирано правилно само от опитен експерт по Нади шастра. Това свещено познание се предава от поколение на поколение и не подлежи на публично разгласяване. Въпреки това тълкуватели на Нади шастра и палмови листа се намират в цяла Индия, повечето от тях обаче са концентрирани в Тамил Наду. Затова Нади шастра често се счита за най-забележително астрологично направление в Тамил.

Най-голямата колекция се съхранява в библиотеката Сарасвати Махал в Танджор. След британската инвазия палмовите листа се разпродават на множество ентусиазирани купувачи. Британците се опитват да се доберат до ръкописите, свързани с билколечението, алхимията и предсказанията. Повечето от тях се изкупуват от южноиндийската общност Валувар, в която има много практикуващи астролози. Потомствени астролози, живеещи във Ваитишваранколи, изкупуват част от тях от библиотеката Сарасвати Махал в Танджор.

Тези ръкописи се предават от поколение на поколение. Някои от Нади ръкописите се съхраняват в Библиотеката в Ченай (Индия), макар че цялостта им е нарушена, а ръкописът “Сапта Риши Нади” е издаден на тамилски език в шест тома. Санскритските текстове са се превеждали на древен тамилски диалект, някои ръкописи са преведени на друг южноиндийски диалект – телугу. Твърди се, че мъдрецът Агастхия е използвал тамилски език. За всеки отпечатък на големия пръст има по 6 грантха или книги. Всяка от тях съдържа по 108 точки и 12 части съгласно Шива Нади и по 50 точки съгласно Агастхия Нади, което позволява да се използва един пръстов отпечатък за тълкуване на множество човешки съдби.

Съществуват повече от 24 ръкописа по Нади шастра. Повечето от тях са наречени в чест на техните създатели. Мнозина от тези ръкописи се съхраняват в библиотеки или храмови хранилища. Много палмови листа са подредени и се съхраняват на друго място за бъдещите поколения. Сред най-забележителните ръкописи по Нади астрология са Гуру Нади, Сутра Нади, Маркандея Нади, Нанди Нади, Шука Нади, Шудха Нади, Сарасвати Нади, Друва Нади, Сатия Нади и Чандра Нади. От тях Шукра и Друва Нади са особено забележителни, те съдържат изключително прецизна информация.

Известни са две разновидности на ръкописа Друва НадиСатиячария и Джай Муни, които се основават върху Саянската система, за разлика от други ръкописи, които са възприели Нираянската система (астрономически системи, които отчитат движението на Земята и планетите спрямо Слънцето и са свързани с прецесията на равноденствията). Сатия Нади дава детайлна информация за човешката съдба във всички сфери на живота.

Интерпретация на палмовите листа

При посещение на астролог първо се прави отпечатък на големия пръст (левия при жените и десния при мъжете), който е необходим за избора на най-подходящите палмови листа в хранилището. С използване на пръстовия отпечатък астрологът по специфични отличителни характеристики търси съответната опаковка с ръкописи, която включва обикновено от 50 до 100 палмови листа. Във всяка опаковка се съдържат листа с прогнози на различни хора, чиито съдби много си приличат. И за да се открие безпогрешно нужният ръкопис, трябва да се знаят доста подробности за обстоятелствата в живота на човека.

След първоначална класификация започва търсенето на нужното листо. Търсенето обикновено отнема време – от няколко минути до няколко часа, няколко дни и понякога дори години. На посетителя се задават конкретни въпроси, свързани с текущата ситуация и обстоятелства в живота. След това се намира листото, в което всички тези въпроси са предсказани с голяма прецизност – и миналото, и бъдещето.

Интерпретациите са подредени във вид на 16 глави или т.нар. кандами (от санскрит: kandam – том, фрагмент, пасаж, част). Всяка глава съдържа различни аспекти от живота и детайлна информация, свързана с дванадесетте дома в хороскопа. Добавени са още четири глави, които съдържат ключа към нади интерпретацията.

Главите се разделят по следния начин:

Кандам 1 се разглежда аналогично на 1 дом в хороскопа. Той съдържа информация за имената на родителите, за съпругата/съпруга, братята, сестрите, вуйчовците, децата, професията и обобщена информация за дванадесетте дома;
Кандам 2 се разглежда аналогично на 2 дом – пари, семейство, начално образование; реч, зрение;
Кандам 3 се разглежда аналогично на 3 дом – братята и сестрите;
Кандам 4 се разглежда аналогично на 4 дом – майката на родения, дом, движима и недвижима собственост, усещане за щастие и задоволство;
Кандам 5 се разглежда аналогично на 5 дом – деца, детеродна функция, причини за липса на деца, съзидателност;
Кандам 6 се разглежда аналогично на 6 дом – врагове, заболявания, дългове, съдебни разбирателства;
Кандам 7 се разглежда аналогично на 7 дом – брак, брачен живот, проблеми в брака и преимущества от брака;
Кандам 8 се раглежда аналогично на 8 дом – застрашаващи живота обстоятелства, дълголетие, хронични болести, смърт;
Кандам 9 се разглежда аналогично на 9 дом – бащата на родения, просперитет, успех, духовност, религия;
Кандам 10 се разглежда аналогично на 10 дом – професия, социален статус, призвание, успех, престиж;
Кандам 11 се разглежда аналогично на 11 дом – печалби, дивиденти, парични постъпления;
Кандам 12 се разглежда аналогично на 12 дом – прахосване на средства и енергия, загуби, пътувания и престой зад граница, мокша (духовно освобождение), самореализация, прераждане.

Освен дванадесетте кандама, свързани с 12 астрологични дома, се разглеждат специални глави, които разкриват допълнителни аспекти от живота.

Кандам 13 или т.нар. Шанти кандам. Шанти в превод от санскрит означава мир, спокойствие. Тази глава разглежда нашата минала карма, последното прераждане и тенденциите, свързани с тях. Дава насоки за корекция на негативната карма. Това е най-важният кандам, който ни помага да постигнем щастие и спокойствие в настоящия живот. Човек не може да се наслаждава на бъдещето, ако не се избави от кармичния товар на миналото. Но това е и най-трудният кандам, защото с него може да злоупотреби некоректен тълкувател на Нади шастра, ако случайно попаднете на такъв. В повечето случаи обаче това свещено знание рядко попада в ръцете на астролози с нечисти и користни намерения.

Кандам 14 или т.нар. Дикша кандам. Дикша в превод от санскрит означава инициация, посвещаване. Този кандам съдържа посвещаване в тайно знание. За да получи своята дикша, човек трябва да има желание да изчисти кармата от миналото, закодирана в Шанти кандама.

Кандам 15 или т.нар. Аушадха кандам. Аушадха в превод от санскрит означава билки, лекове, медицина, фармация. Този кандам е посветен на здравето и изцелението.

Кандам 16 или т.нар. Даша Бхукти кандам. Това е нади версия на планетните периоди, известни като даши и бхукти (антардаши) в предиктивната индийска астрология.

В допълнение към тези четири кандама има специална глава, посветена на Прашна – Хорарна астрология. Експертът отговаря на зададените му въпроси с помощта на Нади шастра, а не с помощта на традиционната хорарна астрология.

Понастоящем Нади шастра става все по-популярна. Тази древна наука е доказателство за трансцендентната интуитивна сила на индийските мъдреци и тя е нишката, която свързва минало, настояще и бъдеще в едно цяло – нашата съдба.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.