Какво е хороскопът?

Какво е хороскопът?

За болшинството хора първата среща с астрологията е четенето на вестникарските колонки с хороскопи. Описанията дадени в тях са твърде общи, тъй като са направени на основата единствено на положението на Слънцето в даден момент от годината или това, което популярно наричаме зодия.

Астрологията съвсем не се изчерпва със зодиите обаче. Тя е способна да даде детайлни, описателни, прецизни и лични тълкувания на всяка една сфера от живота ни, както и да прогнозира събития с различна по степен значимост и точност в близко или по-далечно бъдеще. Това, разбира се, е възможно единствено след съставянето на лична рождена карта, за съставянето на която се използва освен датата на раждане, също така и точния час и населеното място. Тази карта се нарича хороскоп.

Хороскопът е графично изображение и реална карта на разположението на небесните тела – планети и звезди по небесната сфера – в точния момент на раждане на даден човек. Тълкуването му е свързано със символичното “превеждане” на взаимоотношенията на различните фактори в тази карта към реални места, характеристики, личности и събития от нашия живот. Той е съставен от един основен кръг – зодиака – поредица от 12 съзвездия, които маркират годишния път на Слънцето върху небесната сфера; от 12-те астрологични дома (или места), които символизират конкретни сфери от реалността, като семейство, партньори, професионална среда, деца, финанси, пътувания, образование и ценз, здравословно състояние, жизненост и много други; от 10-те подвижни точки – двете светила (Слънце и Луна) и планетите от Слънчевата система; както и различен набор от астрологични аспекти, които изразяват ъгловите отстояния между отделни фактори в хороскопа.

Единствено този хороскоп е истински, реален, стойностен и персонален и е основа за всички останали производни хороскопи, които се използват в астрологията при съставянето на насочени специфични прогнози. Практически няма двама души с еднакви хороскопи, дори и тези на еднояйчните близнаци, родени заедно, се различават, тъй като са родени в два последователни момента от време.

Един от най-критичните фактори, който е отговорен за достоверността на хороскопа, е часът на раждане. Той трябва да е максимално точен, като за целите на рождената астрология се допуска отклонение не повече от 15 минути. Всяко по-голямо отклонение от истинския час на раждане води и до значителна промяна в позициите на факторите на хороскопа и техните взаимоотношения.

В много страни по света рожденото време се записва с голяма точност, като за САЩ, то е с точност до 4 минути. Това позволява много прецизно изчисляване на рождената карта. Преди да се обърнете за консултация към астролог следва да сте научили точния си час на раждане, като най-достоверен източник са родителите и особено майката, както и оригинала на протокола от раждането, който се пази в гражданския отдел на общината по местораждане и който служи за съставянето на акта за раждане.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.

Астрологията, всъщност, е един удивителен инструмент, който може да ни помогне да разберем и опознаем себе си, другите и как функционира света около нас. Астрологията дава информация, която трудно може да бъде добита по друг път, тъй като тя работи с фактите в символичен вид. Използвайки астрологията ние научаваме повече за себе си, за бъдещето си, както и успяваме да интерпретираме вярно същността на случилото се с нас в миналото и каква е житейската стойност на всяко събитие от живота ни.

Астрологията извлича в чист вид нашия архетип и помага да разберем вътрешните си сили и слабости, потенциалите за развитие и как те могат да бъдат отключени по най-добрия начин. Астрологията ни дава способност да разбираме събитията от живота си и да избираме времето повечето от тях да случат. Успехът в живота не е нищо повече от правенето на правилните избори в правилните моменти.

Веднъж открили силата й, ще се удивите колко полезна е тя във всеки аспект от ежедневието ни и как следването на сравнително прости правила може да донесе толкова много полза, както и да ви предпази от цял куп неправилни ходове и решения, които със сигурност бихте взели, ако не я познавахте. Продължете към Курса по Астрология.